Doküman Yükleme

v1/membership/upload_file_insert

Başvuruya ait doküman yüklemek için kullanılan servistir. base64 formatında ilgili doküman bilgisi gönderilir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

form_id

string

Evet

Form id'si

doctype_id

string

Evet

Dokuman tipi id'si

pars_base64

string

Hayır

base64 formatında doküman içeriği

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönen cevabın nesne adıdır.

code

string

İşlemin cevap kodu 0 ise başarılıdır.Bknz

message

string

İşlemin cevap koduna göre mesaj bilgisini barındırır.

{
form_id: 2,
doctype_id : 1,
pars_base64 : ""
}
{
"object_name": "membership_file_upload",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}