Kayıt Servisi

v1/membership/formdata_insert

Ana firmaların bayilerinin bilgilerini kendi sistemleri üzerinden göndererek Paynet tarafında başvuru sürecinin başlatılmasıdır.

Başvuru sürecinin başlatılabilmesi için "v1/membership/formdata_insert" servisine ilgili parametrelerin post edilerek gönderilmesi gerekir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

contact_gsm_no

string(10)

Bayinize ait yetkili kişinin gsm numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak girilmelidir.

agent_reference

string(10)

Başvurusu yapılacak olan bayinin ana firmadaki bayi kodu girilmelidir.

contact_name

string(100)

Bayideki yetkili kişinin adı ve soyadı girilmelidir.

contact_mail

string(50)

Bayinize ait yetkili kişinin mail adresi girilmelidir.

company_name

string(100)

Bayi adı girilmelidir.

tax_office

string(20)

Bayinizin bağlı olduğu vergi dairesi girilmelidir.

tckn_vkn

string(20)

Vergi kimlik numarası veya TC kimlik no su girilmelidir.

adres1

string(50)

Bayinizin adres bilgilerinden Mahalle,Cadde,Sokak kısımları girilmelidir.

adres2

string(50)

Bayinizin adres bilgilerinden Apartman,Blok ve Bina No kısımları girilmelidir.

city

string(50)

Bayinizin bulunduğu ilin il kodu bilgisi girilmelidir.

province

string(50)

Bayinizin bulunduğu ilçe bilgisi girilmelidir.

postal_code

string(8)

Bayinizin bulunduğu bölgenin posta kodu bilgisi girilmelidir.

iban

string(26)

Başında ülke kodu olacak şekilde (örn "TR") toplamda 26 karakter olacak şekilde girilmelidir.

company_fieldof_activity

string(50)

Bayinizin faaliyet alanı girilmelidir.

products_to_be_sold

string(200)

Bayinizin sattığı ürün grup bilgisi girilmelidir.

phone

string(12)

Bayinizin telefon numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak girilmelidir.

infrastructure_provider

string(50)

Bayinizin altyapı sağlayıcısı girilmelidir.(opsiyonel)

web_site

string(50)

Bayinizin web satış ile posların entegre edileceği web sitesi girilmelidir.(opsiyonel)

approx_creditcard_budget

string(50)

Bayinizin Aylık Hedeflenen/Gerçekleşen kredi kartı ciro bilgisi (TL) girilmelidir.(opsiyonel)

is_web_sales

bool

Web satış için true göndermelidirler.

is_charged

bool

Tahsilat için true göndermelidirler.

is_agent_network

bool

Bayilik ağı için true göndermelidirler.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönen cevabın nesne adıdır.

code

string

İşlemin cevap kodu 0 ise işlem başarılıdır. Bknz

message

string

İşlemin cevap koduna göre mesaj bilgisini barındırır.

form_id

string

İşlem başarılı olup bayi başvurusu yapıldığında sistem tarafından otomatik oluşan başvuru numarasıdır.

form_link

string

İşlem başarılı olup bayi başvurusu yapıldığında sistem tarafından otomatik oluşan başvuru takip linkidir.Başvuruyla ilgili belgeleri bu link üzerinden yükleyebilirsiniz.

{
form_id: 0,
device_id: "2001",
form_type: 2,
company_name: "deneme",
adres1: "maslak mahallesi paynet sokak",
adres2: "uso center kat:17",
province: "Sarıyer",
city: "34",
postal_code: "34098",
tckn: "12345678901",
tckn_vkn: "1234567890",
iban: "",
product_to_be_sold: "",
contact_name: "Ali Duru",
contact_gsm_no: "5556667788",
contact_mail: "aliduru@duruali.com",
platform: "WEB",
company_code: "",
company_fieldof_activity: "",
tax_office: "",
web_site: "",
approx_creditcard_budget: "",
infrastructure_provider: "",
phone: "",
is_web_sales: true,
is_agent_network: false,
is_charged: true,
agent_reference: ""
}
{
"object_name":"membership_formdata_insert",
"code":0,
"message":"Ba\u015far\u0131l\u0131 \u0130\u015flem",
"form_id":4567,
"form_link":"www.paynet.com.tr/basvuru-takip?form_id=*****"
}