Form Tipine Bağlı Dokümanlar

v1/membership/formtypes_and_doctypes

Başvuru yapılan firmanın başvuru türüne göre zorunlu dokümanlarının çekilme servisidir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

form_type

string

Evet

Form tipi: Şahıs başvuruları için 2, ticari başvurular için 3 değerini göndermelisiniz.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönen cevabın nesne adıdır.

code

string

İşlemin cevap kodu 0 ise başarılıdır.Bknz

message

string

İşlemin cevap koduna göre mesaj bilgisini barındırır.

Data[]

dizi

-> formtype_id

int

Form tipi parametresi dönülmektedir.

-> doctype_id

int

Form tipine bağlı doküman tipi dönülmektedir.

-> formtype_desc

string(20)

İlgili form tipinin açıklaması dönülmektedir.

-> doctype_desc

string(50)

İlgili doküman tipinin açıklaması dönülmektedir.

-> is_required

bool

Bayinizin bulunduğu ilçe bilgisi girilmelidir.

{
form_type: 2
}
{
"Data":[
{
"formtype_id":2,
"doctype_id":1,
"formtype_desc":"Şahıs Firma",
"doctype_desc":"Kimlik Ön Görseli",
"is_required":true
},
{
"formtype_id":2,
"doctype_id":2,
"formtype_desc":"Şahıs Firma",
"doctype_desc":"Kimlik Arka Görseli",
"is_required":true
},
{
"formtype_id":2,
"doctype_id":3,
"formtype_desc":"Şahıs Firma",
"doctype_desc":"Vergi Levhası Görseli",
"is_required":true
}
],
"object_name":"membership_formtypes_and_doctypes",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}