Ödeme

3D doğrulama olmadan ödeme servisimizi kullanarak tek çekim, taksitli ve saklı kart ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartından direkt ödeme tutarı çekilir, 3D doğrulama yapılmaz.

Ödeme servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. bnkz.

Bu serviste 3D doğrulama yapılmadığı için bu servisi kullanma yetkiniz olmalı. Bu konu hakkında satış temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

No

Parametre

Tip

Zorunlu

Açıklama

1

amount

decimal

Evet

Kredi kartından çekilecek tutar.

2

reference_no

string(50)

Evet

Ödeme işleminin ilişkili olduğu referans numarası. Tekil (unique) bir veri olmalı. ( örn: sipariş numarası )

3

domain

string(256)

Evet

İşlemin yapıldığı uygulamanın domain bilgisi. ( örn: www.acme.com )

4

card_holder

string(50)

Hayır

Kart sahibi bilgisi.

Saklı kart ile işlem yapılmıyorsa zorunlu.

5

pan

string

Hayır

Kart numarası.

Saklı kart ile işlem yapılmıyorsa zorunlu.

6

month

int

Hayır

Son kullanma tarihi Ay bilgisi. ( örn: 8,12 )

Saklı kart ile işlem yapılmıyorsa zorunlu.

7

year

int

Hayır

Son kullanma tarihi Yıl bilgisi. ( örn: 2020, 2030 ) Saklı kart ile işlem yapılmıyorsa zorunlu.

8

cvc

string

Hayır

Kart güvenlik kodu.

Saklı kart ile işlem yapılmıyorsa zorunlu.

9

card_hash

string

Hayır

Saklı kartın token bilgisi. Kart bilgileri girilmemiş ise bu bilgi zorunlu.

10

card_holder_phone

string(10)

Hayır

Kart sahibinin telefon numarası.

11

card_holder_mail

string(60)

Hayır

Kart sahibi email adresi.

12

description

string(140)

Hayır

İşlem ile ilgili açıklama alanı.

13

instalment

int

Hayır

İşlemin kaç taksit yapılacağı bilgisi. Değer gönderilmezse tek çekim uygulanır.

14

agent_id

string(10)

Hayır

Eğer alt bayileriniz var ise işlemin hangi bayi üzerinden geldiğini bu alana bayi kodu göndererek yapabilirsiniz.

15

company_amount

decimal

Hayır

Eğer alt bayileriniz var ise işlemin ne kadarının sizin hesabınıza aktarılacağını belirleyebilirsiniz.

16

add_commission

bool

Hayır

İşlem komisyonunun karttan çekilecek tutar'a eklenmesini istiyorsanız "true" gönderebilirsiniz.

17

transaction_type

char(1)

Hayır

Satış ya da ön provizyon. 1 satış, 3 ön provizyon. Varsayılan satış işlemidir.

18

ratio_code

string(8)

Hayır

Paynet.com.tr yönetim ekranlarında “API oran tanımları” sayfasından tanımlayabileceğiniz oran tablolarının “oran kodunu” bu alanda gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz oran koduna ait oran tablosu üzerinden komisyon hesaplaması yapılır. Bu sayede API üzerinden istediğiniz oranlar ile işlem yapabilirsiniz.

19

save_card

bool

Hayır

Ödeme işlemi ile birlikte kredi kart numarasının da saklanması istiyorsanız bu parametreyi true yollayabilirsiniz. Kart saklama işlemi yapıyorsanız card_desc zorunlu, card_owner_id ya da user_unique_id değerlerinden en az birini göndermeniz zorunlu.

20

card_desc

string(100)

Hayır

Kart saklama işlemi yapılıyor ise bu alan zorunludur.

21

user_unique_id

string

Hayır

Üye iş yeri tarafından verilen kullanıcıya özgü benzersiz id. İlk defa kart saklama yapılıyorsa zorunlu. İlk kart saklama tamamlandıktan sonra Paynet tarafından bu kullanıcıya benzersiz bir değer atanır( card_owner_id). Bu değeri kendi sisteminizde kullanıcınız ile ilişkilendirerek saklamalısınız. Daha sonra bu kullanıcıya yapılan kart saklama işlemlerinde user_unique_id yerine Paynet tarafından verilen card_owner_id değişkenini kullanmalısınız.

22

card_owner_id

string

Hayır

İlk defa kart saklama yapıldıktan sonra, Paynet tarafından user_unique_id’ye göre oluşturulan kart sahibinin benzersiz bilgisi. Bir sonraki kart saklama ve karttan ödeme alma işlemlerinde bu değer kullanılır.

23

user_gsm_no

string

Hayır

Kart saklama işleminde ek olarak OTP kontrolü yapmak isterseniz bu parametre kullanılır. Daha detaylı bilgi için lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

24

subscription_id

string

Hayır

Düzenli ödeme kodu, mevcut bir düzenli ödemenize manuel ödeme almak istediğinizde invoice_no ile beraber kullanılır.

25

invoice_no

string

Hayır

Düzenli ödeme fatura numarası.

26

ratio_code_method

char(1)

Hayır

Bu alanla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

27

merge_option

bool

Hayır

Bu alanla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

28

pos_type

int

Hayır

Bu alanla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

29

approved_card

bool

Hayır

Bu alanla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen destek ekibimiz ile iletişime geçiniz.

No

Parametre

Tip

Açıklama

1

id

int

tekil paynet işlem id

2

xact_id

string

paynet işlem id'nin hash değeri

3

xact_date

DateTime

işlemin tarihi

4

transaction_type

char(1)

işlem tipi 1: satış, 2: ön provizyon

5

pos_type

int

pos tipi

6

agent_id

string

bayi kodu

7

user_id

string

kullanıcı kodu

8

email

string

mail adresi

9

phone

string

telefon bilgisi

10

bank_id

string

Banka kodu

11

bank_name

string

Banka adı

12

instalment

int

taksit bilgisi

13

ratio

float

işlem komisyon oranı

14

card_no_masked

string

maskeli kart bilgisi

15

card_holder

string

kart sahibi

16

amount

decimal

brüt işlem tutarı

17

net_amount

decimal

komisyon hariç tutar

18

comission

decimal

komisyon tutarı

19

currency

string

para birimi

20

bank_authorization_code

string

banka onay kodu

21

bank_reference_code

string

banka referans kodu

22

bank_order_id

string

banka sipariş numarası

23

is_succeed

bool

işlemin başarılı ya başarısız olduğu bilgisi. true ise ilgili karttan tutar tahsil edilmiş demektir.

24

code

string

http status kodu

25

message

string

işlem sonuç mesajı

26

paynet_error_id

string

paynet hata kodu

27

paynet_error_message

string

paynet hata açıklaması

28

bank_error_id

string

bankadan bildirilen hata kodu

29

bank_error_message

string

bankadan bildirilen hata mesajı

30

bank_error_short_desc

string

bankadan bildirilen hata mesajı

31

bank_error_long_desc

string

bankadan bildirilen hata mesajı

32

reference_no

string

request sırasında gönderilen referans kodu

33

xact_transaction_id

string

O işlemin guid işlem kodu, bu işlemin iptal, iade işlemlerinde bu alan aynı guid değerini alır.

34

campaign_url

string

Bazı kart progamlarında + taksit ve taksit erteleme seçimi işlem sonrası başka bir uygulamada seçilebiliyor.

35

end_user_comission

decimal

ratio_code kullanımında komisyon değeri

36

end_user_ratio

float

ratio_code kullanımında komisyon oranı

37

ratio_code

string

oran kodu

38

ratio_code_method

string

oran kodu methodu

39

is_save_card_succeed

bool

kart saklama işlemi yapılıyorsa kart saklama sonucu

40

save_card_result_message

string

kart saklama mesajı

41

card_owner_id

string

kart saklamada bir sonraki sefer kullanılacak id

42

user_unique_id

string

müşterinizin benzersiz numarası

43

card_hash

string

token edilmiş kart bilgisi

44

card_bank_id

string

saklı kart bankası

45

card_logo_url

string

saklı kart logosu

Request
{
"amount": 12.5,
"reference_no": "REF1000",
"agent_id": "",
"pos_type": "5",
"transaction_type": "1",
"company_amount": null,
"add_commission": "False",
"ratio_code": "",
"instalment": "0",
"merge_option": "False",
"ratio_code_method": "",
"domain": "",
"approved_card": "False",
"card_holder": "******",
"card_hash": "",
"pan": "******",
"month": "8",
"year": "2026",
"cvc": "000",
"card_holder_phone": "",
"card_holder_mail": "",
"description": "test",
"save_card": "False",
"card_owner_id": "",
"user_unique_id": "",
"user_gsm_no": "",
"card_desc": "",
"subscription_id": "",
"invoice_no": ""
}
{
"id": 2049043,
"xact_id": "xk_EAAAAEBAN9wUFv0GvZ37KeP0ggCz*SafLumQCPN2Z1EDrsMf",
"xact_date": "2018-12-14T13:33:53.1227309+03:00",
"transaction_type": 1,
"pos_type": 6,
"agent_id": "20077",
"user_id": "PaynetApi",
"email": null,
"phone": null,
"instalment": 0,
"ratio": 0.02,
"card_no_masked": "450803******4509",
"card_holder": "TEST TEST",
"amount": 12.5,
"net_amount": 12.25,
"comission": 0.25,
"comission_tax": 0,
"currency": "TRY",
"bank_id": "ZDGR",
"bank_name": "Maximum",
"bank_authorization_code": "aut-7044",
"bank_reference_code": "ref-7044",
"bank_order_id": "order-7044",
"is_succeed": true,
"paynet_error_id": "",
"paynet_error_message": "",
"bank_error_id": "",
"bank_error_message": "",
"bank_error_short_desc": "",
"bank_error_long_desc": "",
"reference_no": "deneme11",
"xact_transaction_id": "2049043",
"campaign_url": "",
"end_user_comission": 0,
"end_user_ratio": 0,
"ratio_code": "",
"ratio_code_method": "",
"is_save_card_succeed": false,
"save_card_result_message": "",
"card_owner_id": "",
"user_unique_id": "",
"card_hash": "",
"card_bank_id": "",
"card_logo_url": "",
"object_name": "payment_response",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}

İşlem sonucunun başarılı olup olmadığını is_succeed parametresini kontrol ederek anlayabilirsiniz. is_succeed parametresi true ise işlem başarılı demektir. Hata kodları için daha detaylı bilgi için.

connection timeout ya da execution time out gibi sebeplerden dolayı cevap alamıyorsanız, aynı reference_no ile cevap alana kadar işleme devam edebilirsiniz. Sistem aynı reference_no ile daha önceden başarılı bir işlem var ise o işlemi döndürür. Bu durumda sonuç kodu 0 yerine 100 döner, sonuç mesajı da “Önceki Başarılı İşlem” olarak döner.

Kart saklama süreci ile ilgili dahat detaylı bilgi için bknz.