Tekrar Gönder

v1/subscription/send_again

Düzenli ödeme emri oluştururken “send_mail” ve “send_sms“ parametreleri true gönderildiğinde, eğer müşteriye sms ve mail ulaşmadıysa, müşteriye sms ve mail’i tekrar göndermek için kullanılır.

Parametre İsmi

Tür

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Referans numarası

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated