Paynet API
Search…
Tekrar Gönder
v1/subscription/send_again
Düzenli ödeme emri oluştururken “send_mail” ve “send_sms“ parametreleri true gönderildiğinde, eğer müşteriye sms ve mail ulaşmadıysa, müşteriye sms ve mail’i tekrar göndermek için kullanılır.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tür
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme ID
reference_no
string
Evet*
Referans numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"subscription_id": 68bdfa37-65cd-4481-b14a-90aa731ccf3b"
3
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_send_again",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link