Tekrar Gönder

v1/subscription/send_again

Düzenli ödeme emri oluştururken “send_mail” ve “send_sms“ parametreleri true gönderildiğinde, eğer müşteriye sms ve mail ulaşmadıysa, müşteriye sms ve mail’i tekrar göndermek için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tür

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Referans numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"subscription_id": 68bdfa37-65cd-4481-b14a-90aa731ccf3b"
}
Response
{
"object_name":"subscription_send_again",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.