Paynet API
Search…
OTP Kontrol
v1/card/check_otp
Kart saklama işlemlerinde OTP zorunluluğu var sa OTP gönderme servisinde oluşturulan kodun doğrulamasını yapar.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
otp_code
string
Evet
Son kullanıcının send_otp servisinde parametre olarak gönderilen numarası
otp_session_id
string
Evet
OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer.
user_gsm
string
Evet
5XXXXXXXXX formatında OTP doğrulaması yapılacak gsm no.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"user_gsm":"5324818942",
3
"otp_session_id":"123456",
4
"otp_code":"ART2"
5
}
Copied!
1
{
2
"code":0,
3
"message":"Başarılı İşlem"
4
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/card/check_otp
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/card/check_otp
Last modified 2yr ago
Copy link