OTP Kontrol

v1/card/check_otp

Kart saklama işlemlerinde OTP zorunluluğu var sa OTP gönderme servisinde oluşturulan kodun doğrulamasını yapar.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

otp_code

string

Evet

Son kullanıcının send_otp servisinde parametre olarak gönderilen numarası

otp_session_id

string

Evet

OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer.

user_gsm

string

Evet

5XXXXXXXXX formatında OTP doğrulaması yapılacak gsm no.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"user_gsm":"5324818942",
"otp_session_id":"123456",
"otp_code":"ART2"
}
Response
{
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url