OTP Kontrol

v1/card/check_otp

Kart saklama işlemlerinde OTP zorunluluğu var sa OTP gönderme servisinde oluşturulan kodun doğrulamasını yapar.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

otp_code

string

Evet

Son kullanıcının send_otp servisinde parametre olarak gönderilen numarası

otp_session_id

string

Evet

OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer.

user_gsm

string

Evet

5XXXXXXXXX formatında OTP doğrulaması yapılacak gsm no.

Last updated