OTP Kontrol

v1/card/check_otp

Kart saklama işlemlerinde OTP zorunluluğu var sa OTP gönderme servisinde oluşturulan kodun doğrulamasını yapar.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

otp_code

string

Evet

Son kullanıcının send_otp servisinde parametre olarak gönderilen numarası

otp_session_id

string

Evet

OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer.

user_gsm

string

Evet

5XXXXXXXXX formatında OTP doğrulaması yapılacak gsm no.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

{
"user_gsm":"5324818942",
"otp_session_id":"123456",
"otp_code":"ART2"
}
{
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}