Paynet API
Search…
Oran Tanımlama
v1/ratio/define
Bir oran tipine oranların tanımını yapmayı, bu oran tipi için taksit veya banka bloklamayı sağlayan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/define
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
ratio_code
string
Evet
Oran tanımı yapmak istediğiniz oran tipine ait kod
card_type
string
Hayır
Kart türü (cc: Kredi Kartı, dc: Debit Kart, bc: Ticari Kart)
banks
dizi
Evet
Oran tanımlarının yapılacağı bankaları tutan dizi. Bakınız
=>bank_id
char
Evet
Tanımların yapılacağı bankaları temsil eden 4 karakterli kod
=>is_blocked
bool
Hayır
true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.
=>instalments
dizi
Hayır
"banks" dizisinin altındaki her nesne için taksitlere ait bilgileri tutan dizilerdir. Bir banka bloklanacaksa bu banka için "instalments" dizisi göndermeye gerek yok.
->instalment
int
Evet
Bloklanacak veya oran tanımı yapılacak taksite ait numara. Bknz.
->is_blocked
bool
Hayır
true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.
->ratio
float
Hayır
Default: 0. Tanımların yapılacağı oran tipinin, oran hesaplama yöntemine göre belli aralıklarda gönderilmesi gereken orandır. Oran hesaplama yönetimi "Kümülatif" olan oran tiplerinde minimum -0.20, maksimum 0.20 olabilir. Oran hesaplama yönetimi "Net" olan oran tiplerinde minimum 0, maksimum 0.20 olabilir. Taksit bloklanacaksa veya oran "0" olarak kaydedilecekse bu parametrenin gönderilmesine gerek yoktur.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı "ratio_define"
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bakınız
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
2
{
3
"ratio_code":"JR***MSC",
4
"card_type":"bc",
5
"banks":
6
[
7
{
8
"bank_id":"DENZ",
9
"is_blocked":"false",
10
"instalments":[
11
{
12
"instalment":"0",
13
"ratio":"0.1",
14
"is_blocked":"false"
15
}
16
]
17
},
18
19
]
20
}
21
Copied!
1
{
2
"object_name":"ratio_define",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı İşlem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/define
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/define
Last modified 1yr ago
Copy link