Oran Tanımlama

v1/ratio/define

Bir oran tipine oranların tanımını yapmayı, bu oran tipi için taksit veya banka bloklamayı sağlayan servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Evet

Oran tanımı yapmak istediğiniz oran tipine ait kod

banks

dizi

Evet

Oran tanımlarının yapılacağı bankaları tutan dizi. Bknz.

bank_id

char(4)

Evet

Tanımların yapılacağı bankaları temsil eden 4 karakterli kod

card_type

string

Hayır

Kart türü

instalments

dizi

Hayır

"banks" dizisinin altındaki her nesne için taksitlere ait bilgileri tutan dizilerdir. Bir banka bloklanacaksa bu banka için "instalments" dizisi göndermeye gerek yok.

instalment

int

Evet

Bloklanacak veya oran tanımı yapılacak taksite ait numara. Bknz.

is_blocked

bool

Hayır

true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.

ratio

float

Hayır

Default: 0. Tanımların yapılacağı oran tipinin, oran hesaplama yöntemine göre belli aralıklarda gönderilmesi gereken orandır. Oran hesaplama yönetimi "Kümülatif" olan oran tiplerinde minimum -0.20, maksimum 0.20 olabilir. Oran hesaplama yönetimi "Net" olan oran tiplerinde minimum 0, maksimum 0.20 olabilir. Taksit bloklanacaksa veya oran "0" olarak kaydedilecekse bu parametrenin gönderilmesine gerek yoktur.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz Dönüş Kodları.

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

"ratio_code":"S3E746PV",
"banks":[
{
"bank_id":"MAXM",
"is_blocked":"false",
"instalments":[
{
"instalment":"3",
"ratio":"0.13",
"is_blocked":"false"
},
{
"instalment":"6",
"ratio":"0.15",
"is_blocked":"false"
}
]
},
{
"bank_id":"WRLD",
"is_blocked":"false",
"instalments":[
{
"instalment":"3",
"ratio":"0.12",
"is_blocked":"false"
}
]
},
{
"bank_id":"AXSS",
"is_blocked":"true"
}
]
}
{
"object_name":"ratio_define",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}