Oran Tanımlama

v1/ratio/define

Bir oran tipine oranların tanımını yapmayı, bu oran tipi için taksit veya banka bloklamayı sağlayan servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/define

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Evet

Oran tanımı yapmak istediğiniz oran tipine ait kod

card_type

string

Hayır

Kart türü (cc: Kredi Kartı, dc: Debit Kart, bc: Ticari Kart)

banks

dizi

Evet

Oran tanımlarının yapılacağı bankaları tutan dizi. Bakınız

=>bank_id

char

Evet

Tanımların yapılacağı bankaları temsil eden 4 karakterli kod

=>is_blocked

bool

Hayır

true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.

=>instalments

dizi

Hayır

"banks" dizisinin altındaki her nesne için taksitlere ait bilgileri tutan dizilerdir. Bir banka bloklanacaksa bu banka için "instalments" dizisi göndermeye gerek yok.

->instalment

int

Evet

Bloklanacak veya oran tanımı yapılacak taksite ait numara. Bknz.

->is_blocked

bool

Hayır

true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.

->ratio

float

Hayır

Default: 0. Tanımların yapılacağı oran tipinin, oran hesaplama yöntemine göre belli aralıklarda gönderilmesi gereken orandır. Oran hesaplama yönetimi "Kümülatif" olan oran tiplerinde minimum -0.20, maksimum 0.20 olabilir. Oran hesaplama yönetimi "Net" olan oran tiplerinde minimum 0, maksimum 0.20 olabilir. Taksit bloklanacaksa veya oran "0" olarak kaydedilecekse bu parametrenin gönderilmesine gerek yoktur.

Last updated