Oran Tanımlama

v1/ratio/define

Bir oran tipine oranların tanımını yapmayı, bu oran tipi için taksit veya banka bloklamayı sağlayan servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/define

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Evet

Oran tanımı yapmak istediğiniz oran tipine ait kod

card_type

string

Hayır

Kart türü (cc: Kredi Kartı, dc: Debit Kart, bc: Ticari Kart)

banks

dizi

Evet

Oran tanımlarının yapılacağı bankaları tutan dizi. Bakınız

=>bank_id

char

Evet

Tanımların yapılacağı bankaları temsil eden 4 karakterli kod

=>is_blocked

bool

Hayır

true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.

=>instalments

dizi

Hayır

"banks" dizisinin altındaki her nesne için taksitlere ait bilgileri tutan dizilerdir. Bir banka bloklanacaksa bu banka için "instalments" dizisi göndermeye gerek yok.

->instalment

int

Evet

Bloklanacak veya oran tanımı yapılacak taksite ait numara. Bknz.

->is_blocked

bool

Hayır

true/false, Default: false. Banka veya taksitin bloklu olup olmadığına dair, "banks" veya "instalments" dizilerindeki nesnelere eklenebilir.

->ratio

float

Hayır

Default: 0. Tanımların yapılacağı oran tipinin, oran hesaplama yöntemine göre belli aralıklarda gönderilmesi gereken orandır. Oran hesaplama yönetimi "Kümülatif" olan oran tiplerinde minimum -0.20, maksimum 0.20 olabilir. Oran hesaplama yönetimi "Net" olan oran tiplerinde minimum 0, maksimum 0.20 olabilir. Taksit bloklanacaksa veya oran "0" olarak kaydedilecekse bu parametrenin gönderilmesine gerek yoktur.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı "ratio_define"

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bakınız

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"ratio_code":"JR***MSC",
"card_type":"bc",
"banks":
[
{
"bank_id":"DENZ",
"is_blocked":"false",
"instalments":[
{
"instalment":"0",
"ratio":"0.1",
"is_blocked":"false"
}
]
},
]
}
Response
{
"object_name":"ratio_define",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/define

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/define