Finansallaştırma İptal

v1/transaction/capture_reversal

Başarılı finansallaştırılmış kredi kartı işlemlerinin iptali için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id

string (100)

Evet

İşlemin id'si

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

xact_id

string(100)

İşlemin id'si

xact_date

datetime

İşlemin tarihi

transaction_type

char(1)

4:Finansallaştırma / 6: Finansallaştırma İptal

pos_type

char(1)

5: Paynet POS

is_tds

bool

İşlem 3D’li ise true

agent_id

string(10)

İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu

user_id

string (10)

İşlemi yapan kullanıcı

email

string(60)

Mail adresi

phone

string(10)

Telefon bilgisi

bank_id

char(4)

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

instalment

int

Taksit sayısı

ratio

float

Ödeme sırasında kullanılan oran

card_no_masked

string (25)

Maskeli kart numarası

card_holder

string (50)

Kart sahibi

amount

decimal

Kredi kartından çekilen tutar

net_amount

decimal

Komisyon hariç tutar

comission

decimal

Komisyon tuturı

comission_tax

decimal

Komisyon vergisi

currency

decimal

Parabirimi

authorization_code

char(3)

Banka onay kodu

reference_code

string (10)

Banka referans kodu

order_id

string(50)

Banka sipariş no

is_succeed

string(50)

İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is_succedd false döner.

paynet_error_id

bool

Paynet sistemi hata kodu

paynet_error_message

string

Paynet sistemi hata mesajı

bank_error_id

string

Banka sisteminin hata kodu

bank_error_message

string(50)

Banka sisteminin hata mesajı

bank_error_short_desc

string(50)

Banka sisteminin hata mesajı

bank_error_long_desc

string(250)

Banka sisteminin hata mesajı

object_name

string

transaction

code

string

Sistem sonuç kodu .Bknz

message

string

Sistem mesajı

{
"xact_id":"xk_EAAAAHTqbS04hq4sU877ZQIiNuIhJ*PVko0sJyhtHOdvxjpf"
}
{
"xact_id": "xk_EAAAAHTqbS04hq4sU877ZQIiNuIhJ*PVko0sJyhtHOdvxjpf"
"xact_date": "2016-04-07T15:33:09.543"
"transaction_type": 6
"pos_type": 5
"is_tds": false
"agent_id": "20005"
"user_id": "PaynetApi"
"email": ""
"phone": ""
"bank_id": "VAKF"
"instalment": 0
"ratio": 0.02
"card_no_masked": "402940******5945"
"card_holder": "cardholder"
"amount": 15
"net_amount": 14.65
"comission": 0.3
"comission_tax": 0.05
"currency": "TRY"
"authorization_code": ""
"reference_code": ""
"order_id": ""
"is_succeed": true
"paynet_error_id": ""
"paynet_error_message": ""
"bank_error_id": "6000"
"bank_error_message": "Invalid Ip Address : "
"bank_error_short_desc": ""
"bank_error_long_desc": ""
"object_name": "transaction"
"code": 1
"message": ""
}