Paynet API
Search…
Finansallaştırma İptal
v1/transaction/capture_reversal
Başarılı finansallaştırılmış kredi kartı işlemlerinin iptali için kullanılır.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/capture_reversal
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id
string
Evet
İşlemin id'si
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
xact_id
string
İşlemin id'si
xact_date
datetime
İşlemin tarihi
transaction_type
char
4:Finansallaştırma / 6: Finansallaştırma İptal
pos_type
char
5: Paynet POS
is_tds
bool
İşlem 3D’li ise true
agent_id
string
İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu
user_id
string
İşlemi yapan kullanıcı
email
string
Mail adresi
phone
string
Telefon bilgisi
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
instalment
int
Taksit sayısı
ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran
card_no_masked
string
Maskeli kart numarası
card_holder
string
Kart sahibi
amount
decimal
Kredi kartından çekilen tutar
net_amount
decimal
Hizmet bedeli hariç tutar
comission
decimal
Hizmet bedeli tuturı
comission_tax
decimal
Hizmet bedeli vergisi
currency
decimal
Para birimi
authorization_code
char
Banka onay kodu
reference_code
string
Banka referans kodu
order_id
string
Banka sipariş no
is_succeed
string
İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is_succedd false döner.
paynet_error_id
bool
Paynet sistemi hata kodu
paynet_error_message
string
Paynet sistemi hata mesajı
bank_error_id
string
Banka sisteminin hata kodu
bank_error_message
string
Banka sisteminin hata mesajı
bank_error_short_desc
string
Banka sisteminin hata mesajı
bank_error_long_desc
string
Banka sisteminin hata mesajı
object_name
string
transaction
code
string
Sistem sonuç kodu .Bakınız
message
string
Sistem mesajı
1
{
2
"xact_id":"xk_EAAAAHTqbS04hq4sU877ZQIiNuIhJ*PVko0sJyhtHOdvxjpf"
3
}
Copied!
1
{
2
"xact_id": "xk_*******qbS04hq4sU877ZQIiNuIhJ*PVko0sJyh*********"
3
"xact_date": "2016-04-07T15:33:09.543"
4
"transaction_type": 6
5
"pos_type": 5
6
"is_tds": false
7
"agent_id": "1001"
8
"user_id": "PaynetApi"
9
"email": ""
10
"phone": ""
11
"bank_id": "VAKF"
12
"instalment": 0
13
"ratio": 0.02
14
"card_no_masked": "435508******4358"
15
"card_holder": "cardholder"
16
"amount": 15
17
"net_amount": 14.65
18
"comission": 0.3
19
"comission_tax": 0.05
20
"currency": "TRY"
21
"authorization_code": ""
22
"reference_code": ""
23
"order_id": ""
24
"is_succeed": true
25
"paynet_error_id": ""
26
"paynet_error_message": ""
27
"bank_error_id": "6000"
28
"bank_error_message": "Invalid Ip Address : "
29
"bank_error_short_desc": ""
30
"bank_error_long_desc": ""
31
"object_name": "transaction"
32
"code": 1
33
"message": ""
34
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/capture_reversal
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr​/v1/transaction/capture_reversal
Last modified 1yr ago
Copy link