Paynet API
Search…
Kart Etiket Bilgisi Güncelleme
v1/subscription/card_info_label_update
Var olan kartın etiket (label) bilgisini güncellemek için kullanılan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_label_update
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service URL
Parametre ismi
Tip
Zorunlu
Açıklama
card_id
string
Evet
Kart ID’si
label
string
Evet
Kartı sınıflandıracak yeni/güncellenecek etiket
Parametre ismi
Tip
Açıklama
Result Object
1
{
2
"card_id":"3956",
3
"label":"bayikart"
4
}
Copied!
1
{
2
"object_name": "card_info_label_update",
3
"code": 0,
4
"message": "Güncelleme başarılı."
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_label_update
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_label_update
Copy link