Paynet API
Search…
Kart ekleme tamamlama
v1/subscription/create_card_tds_confirm
Düzenli ödemeye kart bilgisi ekleme işlemini tamamlayan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_confirm
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre ismi
Tip
Zorunlu
Açıklama
session_id
string
Evet
Kart ekleme akışının session bilgisi (Kart eklemeyi başlatan servisin dönüş parametresindeki session_id bilgisi)
token_id
string
Evet
İşlemin token bilgisi (Kart eklemeyi başlatan servisin dönüş parametresindeki token_id bilgisi)
Parametre ismi
Tip
Açıklama
is_succeed
bool
Kartın başarılı bir şekilde kaydedilip kaydedilmediğini belirtir.
paynet_error_id
string
Hatanın Paynet'deki kodu
paynet_error_message
string
Hatanın Paynet mesajı
bank_error_id
string
Hatanın bankadaki kodu
bank_error_message
string
Hatanın banka mesajı
bank_error_short_desc
string
Hatanın banka kısa açıklaması
bank_error_long_desc
string
Hatanın banka uzun açıklaması
card_id
string
Kart ID'si
Result Info
1
{
2
"session_id": "session_id",
3
"token_id": "token_id"
4
}
Copied!
1
{
2
"domain": "",
3
"token_id": null,
4
"subscription_id": null,
5
"paynet_error_id": "",
6
"paynet_error_message": "",
7
"bank_error_id": "",
8
"bank_error_message": "",
9
"bank_error_short_desc": "",
10
"bank_error_long_desc": "",
11
"subscription_gsm": "",
12
"xact_id": 0,
13
"card_id":""
14
"otp_control": false,
15
"attempt_day_count": 3,
16
"group_reference_details": [],
17
"object_name": "create_card_tds_confirm_response",
18
"code": 1,
19
"message": "Basarili islem"
20
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_confirm
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_confirm
Last modified 1yr ago
Copy link