Paynet API
Search…
Kart ekleme tamamlama
v1/subscription/create_card_tds_confirm
Düzenli ödemeye kart bilgisi ekleme işlemini tamamlayan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_confirm
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre ismi
Tip
Zorunlu
Açıklama
session_id
string
Evet
Kart ekleme akışının session bilgisi (Kart eklemeyi başlatan servisin dönüş parametresindeki session_id bilgisi)
token_id
string
Evet
İşlemin token bilgisi (Kart eklemeyi başlatan servisin dönüş parametresindeki token_id bilgisi)
Parametre ismi
Tip
Açıklama
is_succeed
bool
Kartın başarılı bir şekilde kaydedilip kaydedilmediğini belirtir.
paynet_error_id
string
Hatanın Paynet'deki kodu
paynet_error_message
string
Hatanın Paynet mesajı
bank_error_id
string
Hatanın bankadaki kodu
bank_error_message
string
Hatanın banka mesajı
bank_error_short_desc
string
Hatanın banka kısa açıklaması
bank_error_long_desc
string
Hatanın banka uzun açıklaması
card_id
string
Kart ID'si
Result Info
{
"session_id": "session_id",
"token_id": "token_id"
}
{
"domain": "",
"token_id": null,
"subscription_id": null,
"paynet_error_id": "",
"paynet_error_message": "",
"bank_error_id": "",
"bank_error_message": "",
"bank_error_short_desc": "",
"bank_error_long_desc": "",
"subscription_gsm": "",
"xact_id": 0,
"card_id":""
"otp_control": false,
"attempt_day_count": 3,
"group_reference_details": [],
"object_name": "create_card_tds_confirm_response",
"code": 1,
"message": "Basarili islem"
}
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_confirm
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/create_card_tds_confirm
Copy link