Paynet API
Search…
Oran Tipi Düzenleme
v1/ratio/set_type
Yeni bir oran tipi oluşturmanızı veya mevcut bir oran tipinin özelliklerini değiştirmenizi sağlar ve eklenen/düzenlenen oran tipinin kodunu döndürür.
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
ratio_code
string
Hayır
Düzenleyeceğiniz oran tipine ait oran kodu. Yeni oran tipi oluşturulmak isteniyorsa bu parametre gönderilmemelidir.
description
string
Evet
Tanımlayacağınız oran tipinin açıklaması.
is_default
bool
Hayır
true/false, Default: false. Oran tipinin API tarafından varsayılan olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
is_cumulative
bool
Hayır
true/false, Default: true. Oran hesaplama yöntemini belirler. Parametre "true" olarak gönderilirse oran hesaplama yöntemi "Sabit Fonlama Oranı" olarak seçilmiş olur ve girilen oranlar API'da Paynet oranlarının üstüne +/- olarak eklenerek kullanılır, "false" olarak gönderilirse oran hesaplama yöntemi "Gösterilecek Oran" olarak seçilmiş olur ve oran olarak girilen değerler aynen API'da görüntülenir.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
ratio_code
string
Eklenen veya düzenlenen oran tipinin kodu.
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı "ratio_set_type"
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bakınız
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması.
1
{
2
"ratio_code":"4E***YJI",
3
"description":"Oran tipi açıklaması",
4
"is_default":false,
5
"is_cumulative":true
6
}
Copied!
1
{
2
"ratio_code":"4E***YJI",
3
"object_name":"ratio_set_type",
4
"code":0,
5
"message":"Başarılı İşlem"
6
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type
Last modified 1yr ago
Copy link