Oran Tipi Düzenleme

v1/ratio/set_type

Yeni bir oran tipi oluşturmanızı veya mevcut bir oran tipinin özelliklerini değiştirmenizi sağlar ve eklenen/düzenlenen oran tipinin kodunu döndürür.

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Hayır

Düzenleyeceğiniz oran tipine ait oran kodu. Yeni oran tipi oluşturulmak isteniyorsa bu parametre gönderilmemelidir.

description

string

Evet

Tanımlayacağınız oran tipinin açıklaması.

is_default

bool

Hayır

true/false, Default: false. Oran tipinin API tarafından varsayılan olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

is_cumulative

bool

Hayır

true/false, Default: true. Oran hesaplama yöntemini belirler. Parametre "true" olarak gönderilirse oran hesaplama yöntemi "Sabit Fonlama Oranı" olarak seçilmiş olur ve girilen oranlar API'da Paynet oranlarının üstüne +/- olarak eklenerek kullanılır, "false" olarak gönderilirse oran hesaplama yöntemi "Gösterilecek Oran" olarak seçilmiş olur ve oran olarak girilen değerler aynen API'da görüntülenir.

Last updated