Oran Tipi Düzenleme

v1/ratio/set_type

Yeni bir oran tipi oluşturmanızı veya mevcut bir oran tipinin özelliklerini değiştirmenizi sağlar ve eklenen/düzenlenen oran tipinin kodunu döndürür.

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Hayır

Düzenleyeceğiniz oran tipine ait oran kodu. Yeni oran tipi oluşturulmak isteniyorsa bu parametre gönderilmemelidir.

description

string

Evet

Tanımlayacağınız oran tipinin açıklaması.

is_default

bool

Hayır

true/false, Default: false. Oran tipinin API tarafından varsayılan olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

is_cumulative

bool

Hayır

true/false, Default: true. Oran hesaplama yöntemini belirler. Parametre "true" olarak gönderilirse oran hesaplama yöntemi "Sabit Fonlama Oranı" olarak seçilmiş olur ve girilen oranlar API'da Paynet oranlarının üstüne +/- olarak eklenerek kullanılır, "false" olarak gönderilirse oran hesaplama yöntemi "Gösterilecek Oran" olarak seçilmiş olur ve oran olarak girilen değerler aynen API'da görüntülenir.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

ratio_code

string

Eklenen veya düzenlenen oran tipinin kodu.

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı "ratio_set_type"

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bakınız

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması.

Request
{
"ratio_code":"4E***YJI",
"description":"Oran tipi açıklaması",
"is_default":false,
"is_cumulative":true
}
Response
{
"ratio_code":"4E***YJI",
"object_name":"ratio_set_type",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/set_type