Paynet API
Search…
Detay
v1/subscription/subscription_detail
Düzenli ödeme emri ile ilgili detay bilgileri dönen servistir.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Fatura ID
reference_no
string
Evet*
Fatura numarası
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
name_surname
string
Evet
İsim ve soyisim bilgisi
amount
decimal
Evet
Düzenli ödeme tutarı
interval
int
Evet
Ödeme Periyodu ( 0: Günlük, 1: Haftalık, 2: Aylık, 3: Yıllık )
interval_count
int
Evet
Toplam kaç adet çekim yapılacak. interval aylık (2) ise interval_count 12 ise bir yıl boyunca her ay çekim yapar. Eğer period değeri 2 gönderilirse 2 ayda bir toplam 12 çekim yapılır yani 24 ayda düzenli ödeme tamamlanır.
begin_date
datetime
Evet
Düzenli ödeme başlangıç tarihi
reference_no
string
Evet
Referans no bilgisi
end_user_email
string
Evet
Son kullanıcı email bilgisi
end_user_gsm
string
Evet
Son kullanıcı gsm bilgisi.
agent_id
string
Hayır
Paynet bayi kodu
agent_amount
decimal
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar bayi hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
company_amount
decimal
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar Ana Firma hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
end_user_desc
string
Evet
Son kullanıcıya gösterilecek açıklama. “xxx aidatınız için düzenli ödeme onayı istiyoruz” gibi.
addcomission_to_amount
decimal
Hayır
true/false, Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.
currency
string
Hayır
Para birimi. Sadece TL destekleniyor.
period
string
Hayır
Ödemenin hangi periyotta olacağını belirler (Default 0), interval ve interval_count ile birlikte kullanılıyor. Örn: 12 adetli Aylık ödemeli düzenli ödeme talimatında periyod 2 girilirse 2 ayda bir çekim yapılır ve toplam 24 ayda tamamlanır.
user_name
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan kullanıcının adı.
agent_note
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan bayinin kendisine notu. Sadece bayi görür.
confirmation_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylanırsa, burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
suceed_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri başarılı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
1
{
2
"subscription_id": "3f7ac56a-a23f-4eee-a3ef-a21e3277b1b6"
3
}
Copied!
1
"Data": {
2
"subscription_id": "3f7ac56a-a23f-4eee-a3ef-a21e3277b1b6",
3
"company_code": "10009",
4
"agent_id": "600146",
5
"user_name": null,
6
"name_surname": "Test Kullanıcısı",
7
"end_user_email": "[email protected]",
8
"end_user_gsm": "5019999999",
9
"agent_logo": "",
10
"amount": "100,00",
11
"agent_amount": "0,00",
12
"company_amount": "0,00",
13
"currency": null,
14
"reference_no": "1213456",
15
"agent_note": "",
16
"end_user_desc": "Elif Örnek",
17
"add_comission_to_amount": false,
18
"interval": 2,
19
"interval_count": 13,
20
"period": 1,
21
"begin_date": "28.08.2019 15:26:00",
22
"is_fixed_price": true,
23
"auto_renew": false,
24
"confirmation_webhook": "",
25
"suceed_webhook": "",
26
"error_webhook": "",
27
"confirmation_redirect_url": "",
28
"status": 0,
29
"send_mail": true,
30
"send_sms": true,
31
"sms_verification_code": "",
32
"plan": [
33
{
34
"plan_id": 45306,
35
"invoice_id": -1,
36
"val_date": "28.08.2019 15:26:00",
37
"amount": 100,
38
"xact_id": -1,
39
"status": 0,
40
"status_desc": "Bekleniyor"
41
},
42
{
43
"plan_id": 45307,
44
"invoice_id": -1,
45
"val_date": "28.09.2019 15:26:00",
46
"amount": 100,
47
"xact_id": -1,
48
"status": 0,
49
"status_desc": "Bekleniyor"
50
},
51
{
52
"plan_id": 45308,
53
"invoice_id": -1,
54
"val_date": "28.10.2019 15:26:00",
55
"amount": 100,
56
"xact_id": -1,
57
"status": 0,
58
"status_desc": "Bekleniyor"
59
},
60
{
61
"plan_id": 45309,
62
"invoice_id": -1,
63
"val_date": "28.11.2019 15:26:00",
64
"amount": 100,
65
"xact_id": -1,
66
"status": 0,
67
"status_desc": "Bekleniyor"
68
},
69
{
70
"plan_id": 45310,
71
"invoice_id": -1,
72
"val_date": "28.12.2019 15:26:00",
73
"amount": 100,
74
"xact_id": -1,
75
"status": 0,
76
"status_desc": "Bekleniyor"
77
},
78
{
79
"plan_id": 45311,
80
"invoice_id": -1,
81
"val_date": "28.01.2020 15:26:00",
82
"amount": 100,
83
"xact_id": -1,
84
"status": 0,
85
"status_desc": "Bekleniyor"
86
},
87
{
88
"plan_id": 45312,
89
"invoice_id": -1,
90
"val_date": "28.02.2020 15:26:00",
91
"amount": 100,
92
"xact_id": -1,
93
"status": 0,
94
"status_desc": "Bekleniyor"
95
},
96
{
97
"plan_id": 45313,
98
"invoice_id": -1,
99
"val_date": "28.03.2020 15:26:00",
100
"amount": 100,
101
"xact_id": -1,
102
"status": 0,
103
"status_desc": "Bekleniyor"
104
},
105
{
106
"plan_id": 45314,
107
"invoice_id": -1,
108
"val_date": "28.04.2020 15:26:00",
109
"amount": 100,
110
"xact_id": -1,
111
"status": 0,
112
"status_desc": "Bekleniyor"
113
},
114
{
115
"plan_id": 45315,
116
"invoice_id": -1,
117
"val_date": "28.05.2020 15:26:00",
118
"amount": 100,
119
"xact_id": -1,
120
"status": 0,
121
"status_desc": "Bekleniyor"
122
},
123
{
124
"plan_id": 45316,
125
"invoice_id": -1,
126
"val_date": "28.06.2020 15:26:00",
127
"amount": 100,
128
"xact_id": -1,
129
"status": 0,
130
"status_desc": "Bekleniyor"
131
},
132
{
133
"plan_id": 45317,
134
"invoice_id": -1,
135
"val_date": "28.07.2020 15:26:00",
136
"amount": 100,
137
"xact_id": -1,
138
"status": 0,
139
"status_desc": "Bekleniyor"
140
},
141
{
142
"plan_id": 45318,
143
"invoice_id": -1,
144
"val_date": "28.08.2020 15:26:00",
145
"amount": 100,
146
"xact_id": -1,
147
"status": 0,
148
"status_desc": "Bekleniyor"
149
}
150
]
151
},
152
"object_name": null,
153
"code": 0,
154
"message": null
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr​/v1/subscription/subscription_detail
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Last modified 2yr ago
Copy link