Detay

v1/subscription/subscription_detail

Düzenli ödeme emri ile ilgili detay bilgileri dönen servistir.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Fatura ID

reference_no

string

Evet*

Fatura numarası

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated