Paynet API
Search…
Detay
v1/subscription/subscription_detail
Düzenli ödeme emri ile ilgili detay bilgileri dönen servistir.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Fatura ID
reference_no
string
Evet*
Fatura numarası
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
name_surname
string
Evet
İsim ve soyisim bilgisi
amount
decimal
Evet
Düzenli ödeme tutarı
interval
int
Evet
Ödeme Periyodu ( 0: Günlük, 1: Haftalık, 2: Aylık, 3: Yıllık )
interval_count
int
Evet
Toplam kaç adet çekim yapılacak. interval aylık (2) ise interval_count 12 ise bir yıl boyunca her ay çekim yapar. Eğer period değeri 2 gönderilirse 2 ayda bir toplam 12 çekim yapılır yani 24 ayda düzenli ödeme tamamlanır.
begin_date
datetime
Evet
Düzenli ödeme başlangıç tarihi
reference_no
string
Evet
Referans no bilgisi
end_user_email
string
Evet
Son kullanıcı email bilgisi
end_user_gsm
string
Evet
Son kullanıcı gsm bilgisi.
agent_id
string
Hayır
Paynet bayi kodu
agent_amount
decimal
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar bayi hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
company_amount
decimal
Evet
Ödeme çekildikten sonra burada belirtilen tutar Ana Firma hesabına aktarılır. Tutar belirtilmezse default ayarlar geçerlidir.
end_user_desc
string
Evet
Son kullanıcıya gösterilecek açıklama. “xxx aidatınız için düzenli ödeme onayı istiyoruz” gibi.
addcomission_to_amount
decimal
Hayır
true/false, Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.
currency
string
Hayır
Para birimi. Sadece TL destekleniyor.
period
string
Hayır
Ödemenin hangi periyotta olacağını belirler (Default 0), interval ve interval_count ile birlikte kullanılıyor. Örn: 12 adetli Aylık ödemeli düzenli ödeme talimatında periyod 2 girilirse 2 ayda bir çekim yapılır ve toplam 24 ayda tamamlanır.
user_name
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan kullanıcının adı.
agent_note
string
Hayır
Düzenli ödeme talebini oluşturan bayinin kendisine notu. Sadece bayi görür.
confirmation_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylanırsa, burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
suceed_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri başarılı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
error_webhook
string
Hayır
Düzenli ödeme onaylandıktan sonra karttan ödeme çekimleri hatalı olduğunda burada belirleyeceğiniz URL'e request gönderilir.
confirmation_redirect_url
string
Hayır
Düzenli ödeme talebi son kullanıcı tarafından onaylandığında redirect edilecek sayfanın URL'ini burada gönderilir.
send_mail
bool
Hayır
Email gönderilsin mi? true ise düzenli ödeme talebi oluşturulduktan sonra son kullanıcının email adresine düzenli ödemeyi onaylaması için gerekli link mail olarak gönderilir.
send_sms
bool
Hayır
Sms gönderilsin mi? true ise düzenli ödeme talebi oluşturulduktan sonra son kullanıcının telefonuna düzenli ödemeyi onaylaması için gerekli link sms olarak gönderilir.
is_fixed_price
bool
Hayır
Sabit Tutar mı ? true ise tüm ödemeler amount alanında belirtilen tutar kadar çekilir. false ise invoice_create servisi ile her bir ödeme için çekilecek tutarı vade bilgisi ile göndermelisiniz.
auto_renew
bool
Hayır
Düzenli ödeme emri bitince tekrarlansın mı ?
agent_logo
bool
Hayır
Bayi logo linki
attempt_day_count
int
Hayır
Ödeme çekim deneme gün sayısı. Default 3 gündür. 3 gün boyunca tanımlı kartlardan ödeme çekilmeye çalışılır. 3. günün sonunda hala çekim yapılamaz ise sözleşmeyi durdurur.
daily_attempt_count
int
Hayır
Ödeme gün içerisinde çekim denemesi sayısı. Default 3'tür. Gün içerisinde karttan en fazla 3 kere çekim denemesi yapılır.
plan
list
Evet
Düzenli ödemenin plan listesi
-> plan_id
int
Evet
Oluşturulan plan id
-> invoice_id
int
Evet
Fatura id
-> val_date
string
Evet
Geçerlilik tarihi
-> amount
decimal
Evet
Çekilecek tutar
-> xact_id
int
Evet
Çekim işleminin numarası
-> status
int
Evet
Plan durumu. 0: Bekleniyor, 1:ödeme alınacak, 2:Harici alındı, 3:Ödeme alındı, 4:Ödeme alınamadı.
-> status_desc
string
Evet
Plan durumu açıklaması
1
{
2
"subscription_id": "3f7ac56a-a23f-4eee-a3ef-a21e3277b1b6"
3
}
Copied!
1
"Data": {
2
"subscription_id": "3f7ac56a-a23f-4eee-a3ef-a21e3277b1b6",
3
"company_code": "10009",
4
"agent_id": "600146",
5
"user_name": null,
6
"name_surname": "Test Kullanıcısı",
7
"end_user_email": "[email protected]",
8
"end_user_gsm": "5019999999",
9
"agent_logo": "",
10
"amount": "100,00",
11
"agent_amount": "0,00",
12
"company_amount": "0,00",
13
"currency": null,
14
"reference_no": "1213456",
15
"agent_note": "",
16
"end_user_desc": "Elif Örnek",
17
"add_comission_to_amount": false,
18
"interval": 2,
19
"interval_count": 13,
20
"period": 1,
21
"begin_date": "28.08.2019 15:26:00",
22
"is_fixed_price": true,
23
"auto_renew": false,
24
"confirmation_webhook": "",
25
"suceed_webhook": "",
26
"error_webhook": "",
27
"confirmation_redirect_url": "",
28
"status": 0,
29
"send_mail": true,
30
"send_sms": true,
31
"sms_verification_code": "",
32
"plan": [
33
{
34
"plan_id": 45306,
35
"invoice_id": -1,
36
"val_date": "28.08.2019 15:26:00",
37
"amount": 100,
38
"xact_id": -1,
39
"status": 0,
40
"status_desc": "Bekleniyor"
41
},
42
{
43
"plan_id": 45307,
44
"invoice_id": -1,
45
"val_date": "28.09.2019 15:26:00",
46
"amount": 100,
47
"xact_id": -1,
48
"status": 0,
49
"status_desc": "Bekleniyor"
50
},
51
{
52
"plan_id": 45308,
53
"invoice_id": -1,
54
"val_date": "28.10.2019 15:26:00",
55
"amount": 100,
56
"xact_id": -1,
57
"status": 0,
58
"status_desc": "Bekleniyor"
59
},
60
{
61
"plan_id": 45309,
62
"invoice_id": -1,
63
"val_date": "28.11.2019 15:26:00",
64
"amount": 100,
65
"xact_id": -1,
66
"status": 0,
67
"status_desc": "Bekleniyor"
68
},
69
{
70
"plan_id": 45310,
71
"invoice_id": -1,
72
"val_date": "28.12.2019 15:26:00",
73
"amount": 100,
74
"xact_id": -1,
75
"status": 0,
76
"status_desc": "Bekleniyor"
77
},
78
{
79
"plan_id": 45311,
80
"invoice_id": -1,
81
"val_date": "28.01.2020 15:26:00",
82
"amount": 100,
83
"xact_id": -1,
84
"status": 0,
85
"status_desc": "Bekleniyor"
86
},
87
{
88
"plan_id": 45312,
89
"invoice_id": -1,
90
"val_date": "28.02.2020 15:26:00",
91
"amount": 100,
92
"xact_id": -1,
93
"status": 0,
94
"status_desc": "Bekleniyor"
95
},
96
{
97
"plan_id": 45313,
98
"invoice_id": -1,
99
"val_date": "28.03.2020 15:26:00",
100
"amount": 100,
101
"xact_id": -1,
102
"status": 0,
103
"status_desc": "Bekleniyor"
104
},
105
{
106
"plan_id": 45314,
107
"invoice_id": -1,
108
"val_date": "28.04.2020 15:26:00",
109
"amount": 100,
110
"xact_id": -1,
111
"status": 0,
112
"status_desc": "Bekleniyor"
113
},
114
{
115
"plan_id": 45315,
116
"invoice_id": -1,
117
"val_date": "28.05.2020 15:26:00",
118
"amount": 100,
119
"xact_id": -1,
120
"status": 0,
121
"status_desc": "Bekleniyor"
122
},
123
{
124
"plan_id": 45316,
125
"invoice_id": -1,
126
"val_date": "28.06.2020 15:26:00",
127
"amount": 100,
128
"xact_id": -1,
129
"status": 0,
130
"status_desc": "Bekleniyor"
131
},
132
{
133
"plan_id": 45317,
134
"invoice_id": -1,
135
"val_date": "28.07.2020 15:26:00",
136
"amount": 100,
137
"xact_id": -1,
138
"status": 0,
139
"status_desc": "Bekleniyor"
140
},
141
{
142
"plan_id": 45318,
143
"invoice_id": -1,
144
"val_date": "28.08.2020 15:26:00",
145
"amount": 100,
146
"xact_id": -1,
147
"status": 0,
148
"status_desc": "Bekleniyor"
149
}
150
]
151
},
152
"object_name": null,
153
"code": 0,
154
"message": null
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr​/v1/subscription/subscription_detail
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Last modified 1yr ago
Copy link