Ön Otorizasyon İptal

v1/transaction/preauth_reversal

Ön otorizasyonlu yapılan kredi kartı işlemlerinin iptali için kullanılır.

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id

string

Evet

İşlemin id'si

Last updated