Ön Otorizasyon İptal

v1/transaction/preauth_reversal

Ön otorizasyonlu yapılan kredi kartı işlemlerinin iptali için kullanılır.

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id

string

Evet

İşlemin id'si

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Sistem sonuç kodu. Bakınız

message

string

Sistem mesajı

Request
{
"xact_id":"xk_EAAAANFhOW7SioFxO8LHPMruxp0hX3wE8NmJSmGUD*W3uISj"
}
Response
{
"object_name":"transaction_preauth_reversed_request",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal

Test Sistemi

​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal