Ön Otorizasyon İptal

v1/transaction/preauth_reversal

Ön otorizasyonlu yapılan kredi kartı işlemlerinin iptali için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id

string (100)

Evet

İşlemin id'si

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Sistem sonuç kodu.Bknz

message

string

Sistem mesajı

{
"xact_id":"xk_EAAAANFhOW7SioFxO8LHPMruxp0hX3wE8NmJSmGUD*W3uISj"
}
{
"object_name":"transaction_preauth_reversed_request",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}