Paynet API
Search…
Ön Otorizasyon İptal
v1/transaction/preauth_reversal
Ön otorizasyonlu yapılan kredi kartı işlemlerinin iptali için kullanılır.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id
string
Evet
İşlemin id'si
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Sistem sonuç kodu. Bakınız
message
string
Sistem mesajı
1
{
2
"xact_id":"xk_EAAAANFhOW7SioFxO8LHPMruxp0hX3wE8NmJSmGUD*W3uISj"
3
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"transaction_preauth_reversed_request",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı İşlem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/preauth_reversal
Last modified 1yr ago
Copy link