Tutar Güncelleme

v1/subcription/amount_update

Bu servis ile düzenli ödemenin ve ödemesi alınmamış taksitlerinin tutarını güncelleyebilirsiniz.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subcription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme emri id

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme emri referans numarası

amount

string

Evet

Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

agent_amount

string

Hayır

Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

company_amount

string

Hayır

Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"reference_no":"90003272",
"amount":"10220"
}
Response
{
"object_name":"subscription_amount_update",
"code":0,
"message":"Başarılı işlem"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.