Tutar Güncelleme

v1/subcription/amount_update

Bu servis ile düzenli ödemenin ve ödemesi alınmamış taksitlerinin tutarını güncelleyebilirsiniz.

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated