Paynet API
Search…
Tutar Güncelleme
v1/subcription/amount_update
Bu servis ile düzenli ödemenin ve ödemesi alınmamış taksitlerinin tutarını güncelleyebilirsiniz.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subcription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme emri id
reference_no
string
Evet*
Düzenli ödeme emri referans numarası
amount
string
Evet
Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
agent_amount
string
Hayır
Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
company_amount
string
Hayır
Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"reference_no":"90003272",
3
"amount":"10220"
4
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_amount_update",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı işlem"
5
}
Copied!
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link