Kart Bilgisi Filtreleme

v1/subscription/card_info_filter

Bu servis etiket (label) ile sınıflandırılan kartları bayi bazında filtrelemek için kullanılır.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_filter

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre ismi

Tip

Zorunlu

Açıklama

agent_id

string

Hayır

Paynet bayi kodu

label

string

Hayır

Kartı sınıflandıran etiket

Dönüş Parametreleri

Parametre ismi

Tip

Açıklama

Data[]

-> card_id

string

Kart ID’si

-> card_no_mask

string

Maskeli kart numarası

-> card_holder_name_mask

string

Kart sahibinin maskelenmiş adı

-> label

string

Kartı sınıflandıran etiket

Result Info

Request
{
"agent_id":"",
"label":""
}

Response
{
"Data": [
{
"card_id": 1217,
"card_no_mask": "540667********5403",
"card_holder_name_mask": "A****I",
"label": ""
}
],
"object_name": "card_info_filter",
"code": 0,
"message": null
}

Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_filter

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/card_info_filter