Paynet API
Search…
Başvuru Oluşturma
v1/membership/formdata_insert
Ana firmaların bayilerinin bilgilerini kendi sistemleri üzerinden göndererek Paynet tarafında başvuru sürecinin başlatılmasıdır.
Başvuru sürecinin başlatılabilmesi için "v1/membership/formdata_insert" servisine ilgili parametrelerin post edilerek gönderilmesi gerekir.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
contact_gsm_no
string(10)
Evet
Bayinize ait yetkili kişinin gsm numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak girilmelidir.
contact_name
string(50)
Evet
Bayideki yetkili kişinin adı girilmelidir.
contact_surname
string(50)
Evet
Bayideki yetkili kişinin soyadı girilmelidir.
contact_mail
string(50)
Evet
Bayinize ait yetkili kişinin mail adresi girilmelidir.
company_name
string(40)
Evet
Bayi adı girilmelidir.
agent_reference
string(50)
Hayır
Başvurusu yapılacak olan bayinin ana firmadaki bayi kodu girilmelidir.
tax_office
string(20)
Hayır
Bayinizin bağlı olduğu vergi dairesi girilmelidir.
tckn
string(11)
Hayır
Bayideki yetkili kişinin TC kimlik numarası girilmelidir.
vkn
string(10)
Hayır
Bayideki yetkili kişinin Vergi kimlik numarası girilmelidir.
adres1
string(50)
Hayır
Bayinizin adres bilgilerinden Mahalle,Cadde,Sokak kısımları girilmelidir.
adres2
string(50)
Hayır
Bayinizin adres bilgilerinden Apartman,Blok ve Bina No kısımları girilmelidir.
city
string(50)
Hayır
Bayinizin bulunduğu ilin plaka kodu bilgisi girilmelidir.
province
string(50)
Hayır
Bayinizin bulunduğu ilçe adı bilgisi girilmelidir.
postal_code
string(8)
Hayır
Bayinizin bulunduğu bölgenin posta kodu bilgisi girilmelidir.
iban
string(26)
Hayır
Başında ülke kodu olacak şekilde (örn "TR") toplamda 26 karakter olacak şekilde girilmelidir.
company_fieldof_activity
string(50)
Hayır
Bayinizin faaliyet alanı girilmelidir.
products_to_be_sold
string(200)
Hayır
Bayinizin sattığı ürün grup bilgisi girilmelidir.
phone
string(12)
Hayır
Bayinizin telefon numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak girilmelidir.
infrastructure_provider
string(50)
Hayır
Bayinizin altyapı sağlayıcısı girilmelidir.
web_site
string(50)
Hayır
Bayinizin web satış ile posların entegre edileceği web sitesi girilmelidir.
approx_creditcard_budget
string(50)
Hayır
Bayinizin Aylık Hedeflenen/Gerçekleşen kredi kartı ciro bilgisi (TL) girilmelidir.
is_web_sales
bool
Hayır
Web satış için true göndermelidirler.
is_charged
bool
Hayır
Tahsilat için true göndermelidirler.
is_agent_network
bool
Hayır
Bayilik ağı için true göndermelidirler.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönen cevabın nesne adıdır.
code
string
Sistem sonuç kodu. Bakınız
message
string
Sistem mesajı.
form_id
string
İşlem başarılı olup bayi başvurusu yapıldığında sistem tarafından otomatik oluşan başvuru numarasıdır.
1
{
2
company_name: "deneme",
3
contact_name: "Ad",
4
contact_surname:"Soyad",
5
contact_gsm_no: "5451112233",
6
contact_mail: "[email protected]",
7
adres1: "maslak mahallesi paynet sokak",
8
adres2: "uso center kat:17",
9
province: "Sarıyer",
10
city: "34",
11
postal_code: "34098",
12
tckn: "12345678901",
13
vkn:"1111111111",
14
iban:"TR100006265227579385523635",
15
product_to_be_sold: "",
16
company_fieldof_activity: "",
17
tax_office: "",
18
web_site: "",
19
approx_creditcard_budget: "",
20
infrastructure_provider: "",
21
phone: "",
22
is_web_sales: true,
23
is_agent_network: false,
24
is_charged: true,
25
agent_reference: ""
26
}
27
28
Copied!
1
{
2
"object_name":"membership_formdata_insert",
3
"code":0,
4
"message":"Basarili Islem",
5
"form_id":4567
6
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/membership/formdata_insert
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/membership/formdata_insert
Last modified 3mo ago
Copy link