Başvuru Oluşturma

v1/membership/formdata_insert

Ana firmaların bayilerinin bilgilerini kendi sistemleri üzerinden göndererek Paynet tarafında başvuru sürecinin başlatılmasıdır.

Başvuru sürecinin başlatılabilmesi için "v1/membership/formdata_insert" servisine ilgili parametrelerin post edilerek gönderilmesi gerekir.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

contact_gsm_no

string(10)

Evet

Bayinize ait yetkili kişinin gsm numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak girilmelidir.

contact_name

string(50)

Evet

Bayideki yetkili kişinin adı girilmelidir.

contact_surname

string(50)

Evet

Bayideki yetkili kişinin soyadı girilmelidir.

contact_mail

string(50)

Evet

Bayinize ait yetkili kişinin mail adresi girilmelidir.

company_name

string(40)

Evet

Bayi adı girilmelidir.

agent_reference

string(50)

Hayır

Başvurusu yapılacak olan bayinin ana firmadaki bayi kodu girilmelidir.

tax_office

string(20)

Hayır

Bayinizin bağlı olduğu vergi dairesi girilmelidir.

tckn

string(11)

Hayır

Bayideki yetkili kişinin TC kimlik numarası girilmelidir.

vkn

string(10)

Hayır

Bayideki yetkili kişinin Vergi kimlik numarası girilmelidir.

adres1

string(50)

Hayır

Bayinizin adres bilgilerinden Mahalle,Cadde,Sokak kısımları girilmelidir.

adres2

string(50)

Hayır

Bayinizin adres bilgilerinden Apartman,Blok ve Bina No kısımları girilmelidir.

city

string(50)

Hayır

Bayinizin bulunduğu ilin plaka kodu bilgisi girilmelidir.

province

string(50)

Hayır

Bayinizin bulunduğu ilçe adı bilgisi girilmelidir.

postal_code

string(8)

Hayır

Bayinizin bulunduğu bölgenin posta kodu bilgisi girilmelidir.

iban

string(26)

Hayır

Başında ülke kodu olacak şekilde (örn "TR") toplamda 26 karakter olacak şekilde girilmelidir.

company_fieldof_activity

string(50)

Hayır

Bayinizin faaliyet alanı girilmelidir.

products_to_be_sold

string(200)

Hayır

Bayinizin sattığı ürün grup bilgisi girilmelidir.

phone

string(12)

Hayır

Bayinizin telefon numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak girilmelidir.

infrastructure_provider

string(50)

Hayır

Bayinizin altyapı sağlayıcısı girilmelidir.

web_site

string(50)

Hayır

Bayinizin web satış ile posların entegre edileceği web sitesi girilmelidir.

approx_creditcard_budget

string(50)

Hayır

Bayinizin Aylık Hedeflenen/Gerçekleşen kredi kartı ciro bilgisi (TL) girilmelidir.

is_web_sales

bool

Hayır

Web satış için true göndermelidirler.

is_charged

bool

Hayır

Tahsilat için true göndermelidirler.

is_agent_network

bool

Hayır

Bayilik ağı için true göndermelidirler.

Last updated