Fatura Ödeme Girişimi Listesi

v1/subscription/invoice_attempt_list

Düzenli ödeme emrinde ödeme kaydı üzerinden yapılan kredi kartı çekimlerinin ve ya çekim denemelerinin listesini dönen servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

invoice_id

string

Evet

Fatura ID

invoice_no

string

Evet

Fatura no

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"invoice_id":120,
"invoice_no":12
}
Response
{
"object_name":"subcription_invoice_attempt_list",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
}