Kart Açıklaması Güncelleme

v1/card/desc_update

Saklanmış kartın açıklamasını değiştirmek için kullanılır.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_owner_id

string

Evet

Paynet’in üretiği kart sahibinin benzersiz değeri

card_hash

string

Evet

Kart no hashlenmiş değeri

card_desc

string

Evet

Yeni kart açıklaması

Last updated