Kart Bilgisi Silme

v1/subscription/card_info_delete

Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartlardan silme yapmak için kullanılan servistir. Kayıtlı bir kart var ise silmesine izin vermez.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_id

string

Evet

Kartın id'si

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

card_id

string

Silinecek kart id'si

Request
{
"card_id":1800,
"subscription_id":"",
"reference_no":"90000350"
}
Response
{
"card_id": 1800,
"object_name": "subscription_card_info_delete",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.