Kart Bilgisi Silme

v1/subscription/card_info_delete

Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartlardan silme yapmak için kullanılan servistir. Kayıtlı bir kart var ise silmesine izin vermez.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_id

string

Evet

Kartın id'si

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme numarası

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated