Paynet API
Search…
Kart Bilgisi Silme
v1/subscription/card_info_delete
Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartlardan silme yapmak için kullanılan servistir. Kayıtlı bir kart var ise silmesine izin vermez.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
card_id
string
Evet
Kartın id'si
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme ID
reference_no
string
Evet*
Düzenli ödeme numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
card_id
string
Silinecek kart id'si
1
{
2
"card_id":1800,
3
"subscription_id":"",
4
"reference_no":"90000350"
5
}
Copied!
1
{
2
"card_id": 1800,
3
"object_name": "subscription_card_info_delete",
4
"code": 0,
5
"message": "Başarılı İşlem"
6
}
7
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
​ https://pts-api.paynet.com.tr​​/v1/subscription/card_info_delete
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link