Paynet API
Search…
İşlem Slip
v1/transaction/slip
Başarılı işlemleriniz ile ilgili slip almak istediğinizde kullanabileceğiniz servistir. Dönüş parametrelerinde dönen "url" slip bilgilerinin görüntülenebileceği sayfayı açar.
İşlem slip servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/slip
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id
string
Evet
Paynet işlemin şifrelenmiş numarası
xact
string
Hayır
Paynet işlem numarası
email
string
Hayır
Slip'in gönderilmesi istenilen mail adresi. send_mail parametresi true gönderildiyse bu alan zorunludur.
send_mail
bool
Hayır
mail gönderilsin mi?
phone
string
Hayır
Slip'in gönderilmesi istenilen telefon bilgisi. send_sms parametresi true gönderildiyse bu alan zorunludur.
send_sms
bool
Hayır
sms gönderilsin mi?
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bakınız
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
url
string
Slip'i görebileceğiniz URL adresi
1
{
2
"xact_id":"xk_EAAAAEwBHM0lIgwZbfPU5TmiHhhc/ARIrakW/9476pYzEyta",
3
"email":"[email protected]",
4
"send_mail":"true"
5
}
Copied!
1
{
2
"url":"https://pts.paynet.com.tr/S/PaynetSlip?xact_id=xk_EAAAAEwBHM0lIgwZbfPU5TmiHhhc/***********;companyCode=****&agentID=****",
3
"object_name":"transaction_slip",
4
"code":0,
5
"message":"Başarılı İşlem"
6
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/slip
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr​​​​​/v1/transaction/slip
Last modified 1yr ago
Copy link