Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet bedeli tutarı müşterime yansıtmak istiyorum fakat yansımıyor.Sebebi nedir ?

Paynet script tagleri arasına "data-add_commission_amount" attribute' ünü true olarak setlemelisiniz.Default değeri false'dur. True olduğunda hizmet bedeli tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.

Tanımlanan özel oran koduna ait ilgili oran kodlarını görüntüleyemiyorum. Sebebi nedir?

Birden çok özel oran tanımladıysanız ve görmek istediğiniz oranlara ait oran kodunu göndermiyorsanız tanımladıklarınız içerisinde varsayılan olarak işaretlediğiniz oran tanımına ait oranlar gelir. Varsayılan olarak işaretli oran tanımı yok ise default oranlar gelir.

Api oran tanımındaki gösterilecek oran ve sabit oran arasındaki fark nedir?

Gösterilecek oran seçilirse ; oranlar değişse bile müşterilerinize gösterdiğiniz oranlar aynı olur ,fakat değişen oran miktarı kadar alacağınız tutar değişir. Sabit oranı seçerseniz ; değişen oran miktarı kadar müşterinize gösterdiğiniz oranlar değişir.

Entegrasyon yapmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

Paynet API REST servislerini kullanmaktadır.HTTP protokolü kullanılmasından dolayı API hatalarını göstermek için HTTP yanıt kodları kullanmak üzere tasarlanmıştır. API ile güvenli etkileşim sağlamak için basic authentication yapısı kullanılmaktadır. API Servisleri json,XML ve form parametresi olarak application/x-www-form-urlencoded formatlarını desteklemektedir. Tüm cevaplar json veya xml formatında dönebilmektedir.2 çeşit entegrasyon yapabilirsiniz:

  • Custom Form

  • Gömülü Form

Eğer custom form entegrasyonu yaparsanız; tasarımsal olarak istediğiniz şekilde kredi kartı girileceği ekranı tasarlayabilirsiniz.

Gömülü form entegasyonu yapacaksanız; api dokümantasyonundaki anlatıldığı gibi kolayca entegre olabilirsiniz.

Entegrasyon için formunuza eklediğiniz kredi kartı numarasını alacağınız input'a data-paynet="number" attribute'unu eklemeniz gerekiyor.Kredi kartından çekilecek tutarı alacağınız input'a data-paynet="amount" attribute'unu eklemeniz gerekiyor. Kredi kartı son kullanma tarihinin ay bilgisi aldığınız input'a data-paynet="exp-month" attribute'unu eklemeniz gerekiyor.

Script tag’ı içinde data-form attirubute’unde ödeme bilgilerinin alındığı form olmalıdır.Ayrıca data-key alanında ise sizinle paylaşılan publishable key i girmeniz gerekmektedir.Form elementindeki action attribute' ü customform entegrasyonu yapıldığında; charge işlemini yaptığınız linki setlemeniz gerekmektedir.

Ödemeyi onaylamak için “v1/transaction/charge” servisini çağırmanız gerekmektedir.Paynet.js ve ya Paynet-custom.js ile başlatılan gömülü ya da custom form entegrasyonlarında kredi kartı ödeme işlemini sonlandırmaya, kredi kartından ilgili tutarın çekiminin yapıldığı servistir. Bu servisi kullanmak için Paynet.js’in formunuza eklediği hidden session_id ve token_id bilgilerine ihtiyaç vardır.

Detaylı bilgi için: https://www.paynet.com.tr/doc/index.html#paynet-api-odeme_onaylama

Diğer alanlar için detaylı bilgi : https://www.paynet.com.tr/doc/index.html adresimizdeki dokümantasyonda bulunmaktadır.

Tek çekim işlemlerde müşterime hizmet bedelini yansıtmamak için ne yapmalıyım?

Paynet'e login olduktan sonra yönetim paneli menüsünden yeni bir tane api oran tanımı tanımlamalısınız. Örnek olarak gösterilecek oran tipinde oran tanımınızı seçebilirsiniz.Daha sonra ilgili oran tanımı detayından tek çekim kısmındaki oranları 0 ' a setleyip kaydetmelisiniz. Daha sonra ilgili oran tanımına ait oran kodunu paynet script tagları arasına "data-ratio_code" attribute üne setlemeniz gerekmektedir. "data-add_commission_amount" attribute' ünü true olarak setlerseniz hizmet bedeli tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir, fakat tanımladığınız özel oran tanımında tek çekimde oranı 0 yaptığınız için tek çekimler de hizmet bedeli müşteriye yansıtılmamış olacaktır.

Açılan ödeme popup' ında kendi logomu gösterebilir miyim?

Paynet script taglari arasına "data-image" attributende ilgili logonuza ait linki setlemeniz yeterlidir. Detaylı bilgi https://www.paynet.com.tr/doc/index.html adresimizdeki dokümantasyonda bulunmaktadır.

Sadece tek çekim oranlar gelmektedir.Sebebi nedir?

Paynet script tagları arasına "data-no_instalment" attribute default değeri false dur.True olduğunda taksitli çekime izin vermez,tek çekim yapılır.True gönderdiğiniz halde sadece tek çekim oranları geliyorsa yönetim paneli üzerinden tanımlanan özel oranınız var ise oran tanımınız da diğer taksit seçeneklerinizin aktif olup olmadığını kontrol ediniz.Detaylı bilgi https://www.paynet.com.tr/doc/index.html adresimizdeki dokümantasyonda bulunmaktadır.

Unauthorized credential hatasının sebepleri nelerdir?

Bu hatanın 3 sebebi vardır:

  1. Bayinizin, Charge işlemi sırasındaki ip adresi, tanımlı ip adresi listenizde yoktur. Bildirmeniz gerekmektedir. İp adresi static olmalıdır.

  2. Canlı sistem yerine test sistemine veya test sistemi yerine canlı sisteme istek atıyorsunuzdur.

  3. Yanlış keyler ile istek atmaya çalışıyorsunuzudur. Auth, check_bin ve create_token servislerinde public key ile istek atarken charge servisine istek atarken secret key ile istek atmalısınız. Detaylı bilgi https://www.paynet.com.tr/doc/index.html adresimizdeki dokümantasyonda bulunmaktadır

Ödeme onaylama(charge) servisine istek atılamaması

Ödeme işleminin tamamlanması için “v1/transaction/charge” servisinin çağırılması gerekmektedir.PCI güvenlik protokolleri gereği Charge işleminde tls 1.1 veya tls 1.2 üzerinden iletişim kurmanız gerekmektedir.Charge işleminde public key yerine secret key i gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca auth ve create_token işlemlerinde oluşan session_id ve token_id değerlerini hidden bir alana setleyip charge yaparken setlediği değerlerin gönderilmesi gerekmektedir. İşlemin satış mı yoksa önprovizyon mu olduğunu belirleyebilmek için "transaction_type": 1olarak bir parametre daha göndermelisiniz. ( 1 olarak gönderirseniz satış anlamına gelir.)

Detaylı bilgi için: https://www.paynet.com.tr/assets/ssl_tsl.htm

MdStatus hata kodları

Aşağıda yer alan listede mdstatus kodlarını ve açıklamalarını görüntüleyebilirsiniz.

Canlı sistemde karttan işlem geçememe hatası

Canlı sistemde test kartları ile işlem geçemezsiniz.Test kartı ile işlem geçmeye çalışmıyorsanız ekteki mdstatus.xls aracılığıyla sebebini öğrenebilirsiniz. İstek sonucunda response olarak eğer hata aldıysanız message kısmında ilgili sebebini sizlere dönmekteyiz.Ayrıca scriptte “data-show_tds_error” parametresini false olarak gönderip en sonda charge işlemi yaparsanız responseda “is_succeed” false ise, “paynet_error_message” veya “bank_error_message” alanlarındaki açıklamayı kullanıcıya gösterebilirsiniz.

Detaylı bilgi https://www.paynet.com.tr/doc/index.html adresimizdeki dokümantasyonda bulunmaktadır.

3D'siz işlem hatası

Paynet script tagları arasındaki "data-tds_required" attribute’nun default değeri true 'dur.

POS’unuz 3D’li ve 3D’siz işlemi destekliyor ise;

True: Kullanıcının 3D’siz işlem yapmasını engeller.

False: kullanıcının 3D’siz işlem yapmasına izin verir.

Detaylı bilgi https://www.paynet.com.tr/doc/index.html adresimizdeki dokümantasyonda bulunmaktadır

Last updated