Kart Silme

v1/card/delete

Saklanmış kartı silmek için kullanılır.

Last updated