Kart Silme

v1/card/delete

Saklanmış kartı silmek için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_owner_id

string

Evet

Paynet’in üretiği kart sahibinin benzersiz değeri

card_hash

string

Evet

Kart no hashlenmiş değeri

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

code

string

Dönüş sonucunun kodu.Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
" card_hash ":"abcdef-8014-435e-8bcc-daf4592f3431",
" card_owner_id ":"abc45adc20-91ba-4a29-a599-0eb18177247e "
}
Response
{
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url