Paynet API
Search…
Listeleme
v1/subscription/list
Oluşturduğunuz düzenli ödemelerin listesini çekmek için bu servisi kullanabilirsiniz.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
datab
date
Evet
Başlangıç tarihi
datbi
date
Evet
Bitiş tarihi
agent_id
string
Hayır
Bayi kodu
limit
int
Hayır
Bu değer kadar veri alınır.
has_more
int
Hayır
True ise belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.
ending_before
int
Hayır
Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
starting_after
int
Hayır
Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. [Opsiyonel] İnteger değer. Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
group_reference_no
string
Hayır
Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır.
show_all_agent
bool
Hayır
Ana firmanın bütün bayilerini listelemek için true gönderilmeli. Default false
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
data
list
Düzenli ödeme listesini döner
1
{
2
"datab":"01.02.2016",
3
"datbi":"01.02.2016"
4
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_list",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
Copy link