Listeleme

v1/subscription/list

Oluşturduğunuz düzenli ödemelerin listesini çekmek için bu servisi kullanabilirsiniz.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

datab

date

Evet

Başlangıç tarihi

datbi

date

Evet

Bitiş tarihi

agent_id

string

Hayır

Bayi kodu

limit

int

Hayır

Bu değer kadar veri alınır.

has_more

int

Hayır

True ise belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.

ending_before

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. [Opsiyonel] İnteger değer. Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

group_reference_no

string

Hayır

Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır.

show_all_agent

bool

Hayır

Ana firmanın bütün bayilerini listelemek için true gönderilmeli. Default false

Last updated