Listeleme

v1/subscription/list

Oluşturduğunuz düzenli ödemelerin listesini çekmek için bu servisi kullanabilirsiniz.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

datab

date

Evet

Başlangıç tarihi

datbi

date

Evet

Bitiş tarihi

agent_id

string

Hayır

Bayi kodu

limit

int

Hayır

Bu değer kadar veri alınır.

has_more

int

Hayır

True ise belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.

ending_before

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir. [Opsiyonel] İnteger değer. Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

group_reference_no

string

Hayır

Birbiri ile ilişkilendirmek istediğiniz düzenli ödemeleri bu parametre altında grup yapabilirsiniz. En fazla 50 karakter olmalıdır.

show_all_agent

bool

Hayır

Ana firmanın bütün bayilerini listelemek için true gönderilmeli. Default false

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

data

list

Düzenli ödeme listesini döner

Request
{
"datab":"01.02.2016",
"datbi":"01.02.2016"
}
Response
{
"object_name":"subscription_list",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
}