Paynet API
Search…
Fatura Durum Güncelleme
v1/subscription/invoice_status_update
Yapılacak ödeme kayıtlarının durumlarını değiştiren servistir.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
invoice_id
string
Evet*
Fatura ID
invoice_no
string
Evet*
Fatura numarası
status
int
Evet
Durum. Bknz
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"invoice_id":"",
3
"invoice_no":"11400505",
4
"status":4
5
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_invoice_status_update",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_status_update
invoice_id veya invoice_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link