Fatura Durum Güncelleme

v1/subscription/invoice_status_update

Yapılacak ödeme kayıtlarının durumlarını değiştiren servistir.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

invoice_id

string

Evet*

Fatura ID

invoice_no

string

Evet*

Fatura numarası

status

int

Evet

Durum. Bknz

invoice_id veya invoice_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated