Fatura Durum Güncelleme

v1/subscription/invoice_status_update

Yapılacak ödeme kayıtlarının durumlarını değiştiren servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

invoice_id

string

Evet*

Fatura ID

invoice_no

string

Evet*

Fatura numarası

status

int

Evet

Durum. Bknz

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"invoice_id":"",
"invoice_no":"11400505",
"status":4
}
Response
{
"object_name":"subscription_invoice_status_update",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
}

invoice_id veya invoice_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.