Oran Tablosu(Sunucu Tabanlı)

v1/ratio/Get

Paynet oran tablosunu secret key ile çağırabileceğiniz servistir. Server tarafında kullanmak için uygundur.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

pos_type

int

Hayır

Paynet’in pos oranlarını mı yoksa Firma POS oranlarını mı kullanılacak onu belirlee. Default olarak Paynet pos’ları çalışır.

amount

decimal

Hayır

Kredi kartından çekilen toplam tutar. Gönderilen tutar'a göre instalment_amount,total_net_amount,total_amount,commision,commision_tax değerlerini hesaplar.

addcomission_to_amount

bool

Hayır

true/false, Default: false. Komisyon tutarının ödeme tutarına eklenip eklenmeyeceği belirlenir. True olduğunda komisyon tutarı kredi kartından çekilecek tutara eklenir.

bin

string

Hayır

Kredi kartının ilk 6 hanesi gönderilir ise sadece kartın ait olduğu bankanın oranlarını döner.

agent_id

string

Hayır

Ana firma, bayilerinin oranını görmek isterse; Paynet bayi kodunu değer olarak vermelidir.

ratio_code

string

Hayır

Tanımladığınız oran tablosunu kodunu bu alanda gönderirseniz, o koda tanımlı oran ve taksit tablonuz görünür.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

instalment_key

string

İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.

instalment

int

Taksit sayısı. Bknz

instalment_amount

decimal

Kredi kartından çekilecek taksit tutarı

desc

string(50)

Taksit açıklaması

bank_id

char(4)

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

bank_logo

string(60)

Banka logo

bank_name

string(100)

Banka adı

ratio

float

Ödeme sırasında kullanılan oran.

total_amount

decimal

Kredi kartından çekilen toplam tutar

total_net_amount

decimal

Komisyon hariç tutar

commission

decimal

Komisyon tutarı

commission_tax

decimal

Komisyon vergisi

{
"bin":"434678",
"amount":100
}
{
"data":[
{
"bank_id":"AXSS",
"bank_logo":"http://localhost:64102/img/banklogo/small/AXSS.png",
"bank_name":"Axess",
"ratio":[
{
"ratio":0.02,
"instalment_key":"ji_EAAAAIi3zzUmsF9+s+onpvYG8g1pSXU5ymrpxEgBh1TyP/dN",
"instalment":0,
"instalment_amount":2.0,
"total_net_amount":1.96,
"total_amount":2.0,
"commision":0.04,
"commision_tax":0.00,
"desc":"Peşin"
},
{
"ratio":0.03,
"instalment_key":"ji_EAAAAAvOYWDjZ57GMBr3qbA+0aNHRNLwpyStLeBzeWFzOQgz",
"instalment":3,
"instalment_amount":0.67,
"total_net_amount":1.92,
"total_amount":2.0,
"commision":0.06,
"commision_tax":0.02,
"desc":"3 Taksit"
},
{
"ratio":0.03,
"instalment_key":"ji_EAAAAJca+t5ymv2WLi8aWuQNpfjyuq92XtgEIPhzLip8N4Jg",
"instalment":6,
"instalment_amount":0.33,
"total_net_amount":1.92,
"total_amount":2.0,
"commision":0.06,
"commision_tax":0.02,
"desc":"6 Taksit"
},
{
"ratio":0.02,
"instalment_key":"ji_EAAAAGam87sdWVgSGJ4FvWiqK/YEwk5P2r3xDFOctGlTin9X7tE0ahdpfeVJA6I6oCW7Qw==",
"instalment":101,
"instalment_amount":0.02,
"total_net_amount":1.96,
"total_amount":2.0,
"commision":0.04,
"commision_tax":0.00,
"desc":"Puan Kullanimi"
}
]
}
],
"object_name":"ratio_get",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}