Fatura Listesi

v1/subscription/invoice_list

Bir düzenli ödemeye ait ödeme kayıtlarının listesini girilen parametrelere göre dönen servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

agent_id

string

Hayır

Bayi Kodu

limit

int

Hayır

Limit bilgisi

invoice_status

string

Hayır

Fatura Durumu

subscription_id

string

Evet*

Düzenli Ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Düzenli Ödeme numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

total

int

Toplam satır sayısı

total_count

int

Toplam gösterilen satır sayısı

limit

int

Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.

ending_before

int

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

has_more

bool

True ise Belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.

Data[]

dizi

Fatura bilgilerini içeren data

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"agent_id":"48811",
"limit":1000,
"invoice_status":0,
"reference_no":""
}
Response
{
"total": 3,
"total_count": 0,
"limit": 1000,
"ending_before": 0,
"starting_after": 0,
"has_more": false,
"Data": [
{
"subscription_id": "184d7591-51c1-45c8-bdd5-6e65c9b1f828",
"subscription_attempt_day_count": 5,
"invoice_id": 5617,
"invoice_no": "11400551",
"invoice_val_date": "2017-09-29T11:11:16",
"invoice_amount": 55.08,
"invoice_agent_amount": 4.49,
"invoice_company_amount": 50.59,
"invoice_attempt_count": 0,
"invoice_status": 0,
"invoice_succeed_xact_id": -1,
"invoice_sms_posted": false,
"invoice_email_posted": false,
"invoice_status_desc": "Bekleniyor"
},
{
"subscription_id": "184d7591-51c1-45c8-bdd5-6e65c9b1f828",
"subscription_attempt_day_count": 5,
"invoice_id": 5618,
"invoice_no": "11400552",
"invoice_val_date": "2017-09-29T11:14:11",
"invoice_amount": 55.08,
"invoice_agent_amount": 4.49,
"invoice_company_amount": 50.59,
"invoice_attempt_count": 0,
"invoice_status": 0,
"invoice_succeed_xact_id": -1,
"invoice_sms_posted": false,
"invoice_email_posted": false,
"invoice_status_desc": "Bekleniyor"
},
{
"subscription_id": "184d7591-51c1-45c8-bdd5-6e65c9b1f828",
"subscription_attempt_day_count": 5,
"invoice_id": 5622,
"invoice_no": "11400555",
"invoice_val_date": "2017-10-02T12:10:59",
"invoice_amount": 21.67,
"invoice_agent_amount": 2.58,
"invoice_company_amount": 19.09,
"invoice_attempt_count": 0,
"invoice_status": 0,
"invoice_succeed_xact_id": -1,
"invoice_sms_posted": false,
"invoice_email_posted": false,
"invoice_status_desc": "Bekleniyor"
}
],
"object_name": "subscription_invoice_list",
"code": 0,
"message": null
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.