Paynet API
Search…
Fatura Listesi
v1/subscription/invoice_list
Bir düzenli ödemeye ait ödeme kayıtlarının listesini girilen parametrelere göre dönen servistir.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
agent_id
string
Hayır
Bayi Kodu
limit
int
Hayır
Limit bilgisi
invoice_status
string
Hayır
Fatura Durumu
subscription_id
string
Evet*
Düzenli Ödeme ID
reference_no
string
Evet*
Düzenli Ödeme numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
total
int
Toplam satır sayısı
total_count
int
Toplam gösterilen satır sayısı
limit
int
Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.
ending_before
int
Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
starting_after
int
Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
has_more
bool
True ise Belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.
Data[]
dizi
Fatura bilgilerini içeren data
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"agent_id":"48811",
3
"limit":1000,
4
"invoice_status":0,
5
"reference_no":""
6
}
Copied!
1
{
2
"total": 3,
3
"total_count": 0,
4
"limit": 1000,
5
"ending_before": 0,
6
"starting_after": 0,
7
"has_more": false,
8
"Data": [
9
{
10
"subscription_id": "184d7591-51c1-45c8-bdd5-6e65c9b1f828",
11
"subscription_attempt_day_count": 5,
12
"invoice_id": 5617,
13
"invoice_no": "11400551",
14
"invoice_val_date": "2017-09-29T11:11:16",
15
"invoice_amount": 55.08,
16
"invoice_agent_amount": 4.49,
17
"invoice_company_amount": 50.59,
18
"invoice_attempt_count": 0,
19
"invoice_status": 0,
20
"invoice_succeed_xact_id": -1,
21
"invoice_sms_posted": false,
22
"invoice_email_posted": false,
23
"invoice_status_desc": "Bekleniyor"
24
},
25
{
26
"subscription_id": "184d7591-51c1-45c8-bdd5-6e65c9b1f828",
27
"subscription_attempt_day_count": 5,
28
"invoice_id": 5618,
29
"invoice_no": "11400552",
30
"invoice_val_date": "2017-09-29T11:14:11",
31
"invoice_amount": 55.08,
32
"invoice_agent_amount": 4.49,
33
"invoice_company_amount": 50.59,
34
"invoice_attempt_count": 0,
35
"invoice_status": 0,
36
"invoice_succeed_xact_id": -1,
37
"invoice_sms_posted": false,
38
"invoice_email_posted": false,
39
"invoice_status_desc": "Bekleniyor"
40
},
41
{
42
"subscription_id": "184d7591-51c1-45c8-bdd5-6e65c9b1f828",
43
"subscription_attempt_day_count": 5,
44
"invoice_id": 5622,
45
"invoice_no": "11400555",
46
"invoice_val_date": "2017-10-02T12:10:59",
47
"invoice_amount": 21.67,
48
"invoice_agent_amount": 2.58,
49
"invoice_company_amount": 19.09,
50
"invoice_attempt_count": 0,
51
"invoice_status": 0,
52
"invoice_succeed_xact_id": -1,
53
"invoice_sms_posted": false,
54
"invoice_email_posted": false,
55
"invoice_status_desc": "Bekleniyor"
56
}
57
],
58
"object_name": "subscription_invoice_list",
59
"code": 0,
60
"message": null
61
}
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
​ https://pts-api.paynet.com.tr​​/v1/subscription/invoice_list
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link