Fatura Listesi

v1/subscription/invoice_list

Bir düzenli ödemeye ait ödeme kayıtlarının listesini girilen parametrelere göre dönen servistir.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

agent_id

string

Hayır

Bayi Kodu

limit

int

Hayır

Limit bilgisi

invoice_status

string

Hayır

Fatura Durumu

subscription_id

string

Evet*

Düzenli Ödeme ID

reference_no

string

Evet*

Düzenli Ödeme numarası

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated