Paynet API
Search…
Başvuru Çekme
v1/membership/formdata_get
Oluşturduğunuz başvuru bilgilerini çekmek için kullanılır.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
form_id
int
Evet
Başvurunun form id'si.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
Data[]
=>form_id
int
Başvuruya ait unique bir id dönülmektedir.
=>status
int
Başvurunun durumunu gösterir.
=>device_id
string
Başvurunun yapıldığı cihaz id veya ip adresi bilgisi dönülmektedir.
=>contact_name
string
Başvuru yapılan bayinin yetkili kişisinin isim bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.
=>contact_surname
string
Başvuru yapılan bayinin yetkili kişisinin soyisim bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.
=>contact_gsm_no
string
Başvuruyu yapan kişinin gsm bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.
=>contact_mail
string
Bayinize ait yetkili kişinin mail adresi maskeli şekilde dönülmektedir.
=>company_name
string
Bayi adı dönülmektedir.
=>company_code
string
Başvuruyu yapan ana firma kodu dönülmektedir.
=>company_ratio
float
Başvuruyu yapan ana firma oranı dönülmektedir.
=>form_type
int
Başvurunun hangi form tipinde olduğu dönülmektedir.
=>tckn
string
Tc kimlik no bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.
=>vkn
string
Vergi kimlik numarası bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.
=>adres1
string
Bayinizin adres bilgilerinden Mahalle,Cadde,Sokak kısımları dönülmektedir.
=>adres2
string
Bayinizin adres bilgilerinden Apartman,Blok ve Bina No kısımları dönülmektedir.
=>city
string
Bayinizin bulunduğu ilin il kodu bilgisi dönülmektedir.
=>province
string
Bayinizin bulunduğu ilçe bilgisi dönülmektedir.
=>postal_code
string
Bayinizin bulunduğu bölgenin posta kodu bilgisi dönülmektedir.
=>iban
string
Başında ülke kodu olacak şekilde (örn: TR) toplamda 26 karakter olacak şekilde ve maskeli dönülmektedir.
=>company_fieldof_activity
string
Bayinizin faaliyet alanı dönülmektedir.
=>products_to_be_sold
string
Bayinizin sattığı ürün grup bilgisi dönülmektedir.
=>phone
string
Bayinizin telefon numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak dönülmektedir.
=>infrastructure_provider
string
Bayinizin altyapı sağlayıcısı dönülmektedir.
=>web_site
string
Bayinizin web satış ile posların entegre edileceği web sitesi dönülmektedir.
=>approx_creditcard_budget
string
Bayinizin Aylık Hedeflenen/Gerçekleşen kredi kartı ciro bilgisi (TL) dönülmektedir.
=>is_web_sales
bool
Web satış için true dönülmektedir.
=>is_charged
bool
Tahsilat için true dönülmektedir.
=>is_agent_network
bool
Bayilik ağı için true dönülmektedir.
=>online_contract_is_confirmed
bool
Online sözleşme onaylandıysa true dönülmektedir.
=>signatory
string
Online sözleşmeyi onaylayan kişi adı dönülmektedir.
=>contract_type
string
Sözleşme tipi dönülmektedir. (örn: ONLINE, FIZIKI)
=>survey
string
Başvururken Paynet'i duyduğunuz kanal bilgisi dönülmektedir.
Docs[]
=>doctype_id
int
Yüklenmiş dokümanın id'si.
=>doctype_desc
string
Yüklenmiş dokümanın açıklaması.
=>doc_format
string
Yüklenmiş dokümanın formatı. (örn: pdf)
AnaFirma
string
Başvuruyu yapan Ana Firma bilgisi.
object_name
Dönen cevabın nesne adıdır.
code
Sistem sonuç kodu. Bakınız
message
Sistem mesajı
1
{
2
form_id: 25111
3
}
4
Copied!
1
{
2
"Data":{
3
"form_id":5605,
4
"status":6,
5
"device_id":"123.123.123.123",
6
"contact_name":"Ay**",
7
"contact_surname":"Do*****",
8
"contact_gsm_no":"545*******",
9
"contact_mail":"pa***@com.tr",
10
"form_type":2,
11
"company_name":"Paynet Ödeme Hiz.",
12
"adres1": "maslak mahallesi paynet sokak",
13
"adres2": "uso center kat:17",
14
"province": "Sarıyer",
15
"city":"34",
16
"postal_code":"35364",
17
"tckn":"417*******",
18
"vkn":"748****",
19
"iban":"TR00********000",
20
"company_code":"1789",
21
"tax_office":"İzmit",
22
"web_site":"https://paynet.com.tr",
23
"phone":"3997897896 ",
24
"agent_reference":"",
25
"product_to_be_sold":"",
26
"company_fieldof_activity":"",
27
"approx_creditcard_budget":"50.000-100.000",
28
"infrastructure_provider":"",
29
"is_web_sales":false,
30
"is_charged":false,
31
"is_agent_network":false
32
},
33
"Docs":[
34
{
35
"doctype_id":1,
36
"doc_format":"jpeg",
37
"doctype_desc":"Kimlik Ön Görseli"
38
},
39
{
40
"doctype_id":2,
41
"doc_format":"jpeg",
42
"doctype_desc":"Kimlik Arka Görseli"
43
},
44
{
45
"doctype_id":3,
46
"doc_format":"jpeg",
47
"doctype_desc":"Vergi Levhası Görseli"
48
},
49
{
50
"doctype_id":4,
51
"doc_format":"jpeg",
52
"doctype_desc":"Ticaret Sicil Gazetesi Görseli"
53
},
54
{
55
"doctype_id":7,
56
"doc_format":"jpeg",
57
"doctype_desc":"İmza Sirküleri"
58
},
59
{
60
"doctype_id":25,
61
"doc_format":"jpeg",
62
"doctype_desc":"İletişim Beyan Formu"
63
},
64
{
65
"doctype_id":99,
66
"doc_format":"pdf",
67
"doctype_desc":"Online Sözleşme"
68
}
69
],
70
"AnaFirma":"PAYNET ODEME HIZMETLERI A.Ş.",
71
"object_name":"membership_formdata",
72
"code":0,
73
"message":"Başarılı İşlem"
74
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/membership/formdata_get
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/membership/formdata_get
Last modified 6mo ago
Copy link