Başvuru Çekme

v1/membership/formdata_get

Mevcut bir başvurunun bilgilerini çekmek için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

form_id

string

Evet

Form id'si

Vkn_Tckn

string

Evet

Vergi kimlik numarası veya TC kimlik no su girilmelidir.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

Data

FormDataModel[]

Form tipine bağlı doküman tipleri gönderilmektedir.

form_id

int

Başvuruya ait unique bir id dönülmektedir.

status

smallint

Başvurunun durumunu gösterir.

channel

smallint

Başvurunun organik veya reklam üzerinden gelip gelmediğini gösterir.

channelDesc

string(max 50)

Başvurunun organik veya reklam üzerinden gelip gelmediğini açıklamalı gösterir.

documentFormid

int

Forma ait doküman id si dönülmektedir.

platform

string(20)

Başvurunun yağıldığı platform bilgisidir.Web üzerinden gelen başvurularda "WEB" olarak dönülmektedir.

device_id

string(200)

Başvurunun yapıldığı cihaz id veya ip adresi bilgisi dönülmektedir.

contact_name

string(100)

Başvuru yapan kişinin isim ve soyisim bilgileri dönülmektedir.

contact_gsm_no

string(12)

Başvuru yapan kişinin gsm bilgisi dönülmektedir.

contact_mail

string(50)

Bayinize ait yetkili kişinin mail adresi dönülmektedir.

company_name

string(100)

Bayi adı dönülmektedir.

FormID_Enc

string

Başvuru id ye ait formid bilgisinin encrypt edilmiş halidir.

form_type

smallint

Başvurunun hangi form tipinde olduğu dönülmektedir.

tckn

string(20)

Tc kimlik no bilgisi dönülmektedir.

vkn

string(20)

Vergi kimlik numarası bilgisi dönülmektedir.

adres1

string(50)

Bayinizin adres bilgilerinden Mahalle,Cadde,Sokak kısımları dönülmektedir.

adres2

string(50)

Bayinizin adres bilgilerinden Apartman,Blok ve Bina No kısımları dönülmektedir.

city

string(50)

Bayinizin bulunduğu ilin il kodu bilgisi dönülmektedir.

province

string(50)

Bayinizin bulunduğu ilçe bilgisi dönülmektedir.

postal_code

string(8)

Bayinizin bulunduğu bölgenin posta kodu bilgisi dönülmektedir.

iban

string(26)

Başında ülke kodu olacak şekilde (örn "TR") toplamda 26 karakter olacak şekilde dönülmektedir.

company_fieldof_activity

string(50)

Bayinizin faaliyet alanı dönülmektedir.

products_to_be_sold

string(200)

Bayinizin sattığı ürün grup bilgisi dönülmektedir.

phone

string(12)

Bayinizin telefon numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak dönülmektedir.

infrastructure_provider

string(50)

Bayinizin altyapı sağlayıcısı dönülmektedir.

web_site

string(50)

Bayinizin web satış ile posların entegre edileceği web sitesi dönülmektedir.

approx_creditcard_budget

string(50)

Bayinizin Aylık Hedeflenen/Gerçekleşen kredi kartı ciro bilgisi (TL) dönülmektedir.

is_web_sales

bool

Web satış için true dönülmektedir.

is_charged

bool

Tahsilat için true dönülmektedir.

is_agent_network

bool

Bayilik ağı için true dönülmektedir.

{
form_id: 2,
Vkn_Tckn: "12345678901"
}
{
"Data":{
"form_id":5605,
"status":6,
"channel":1,
"channelDesc":"Organic",
"documentFormId":5605,
"platform":"WEB",
"device_id":"91.93.43.114",
"contact_name":"CLARKE ERYERU",
"contact_gsm_no":"5987576556",
"contact_mail":"nygehej@mailinator.net",
"FormID_Enc":"DhhtB1wKcpU%3d",
"form_type":2,
"company_name":"TREVİNO AND KANE LLC",
"adres1":"Fugit ex ab vero ipsa non sit totam enim magnam en",
"adres2":"Est aut ipsam nisi et magni sit",
"province":"ADALAR",
"city":"34",
"postal_code":"35364",
"tckn_vkn":"41732139224",
"tckn":"41732139224",
"vkn":"",
"iban":"TR000000000000000000000000",
"company_code":"1789",
"agent_id":"66043",
"mcc_id":"5072",
"sector_id":"0001",
"modify_user":"",
"modify_user_name":"",
"note":null,
"tax_office":"Voluptatem incidunt ",
"web_site":"http://www.pefykyxekodixux.me.uk",
"phone":"3997897896 ",
"agent_reference":"",
"product_to_be_sold":"Aute aut perspiciatis eos distinctio Dolorem con",
"company_fieldof_activity":"Ratione quia laborum et est temporibus mollitia e",
"approx_creditcard_budget":"50.000-100.000",
"infrastructure_provider":"Eum deserunt ut quis aliquip minim nisi ut molesti",
"assigned_user_mail":"",
"assigned_user_mail_enc":"",
"assigned_user":"",
"is_web_sales":false,
"is_charged":false,
"is_agent_network":false,
"modify_date":"0001-01-01T00:00:00",
"create_date":"2018-07-17T17:53:26.867",
"is_application_created_by_company_and_waitingapply":false
},
"Docs":[
{
"form_doc_id":3338,
"form_id":5605,
"doctype_id":1,
"doc_format":"png",
"docpath":"C:\\web\\pts-statics.paynet.com.tr\\Data\\MembershipUpload\\5605\\1.png",
"docurl":"https://pts-statics.paynet.com.tr/Data/MembershipUpload/5605/1.png",
"create_user":"",
"create_date":"2018-07-17T17:53:35.74"
},
{
"form_doc_id":3339,
"form_id":5605,
"doctype_id":2,
"doc_format":"png",
"docpath":"C:\\web\\pts-statics.paynet.com.tr\\Data\\MembershipUpload\\5605\\2.png",
"docurl":"https://pts-statics.paynet.com.tr/Data/MembershipUpload/5605/2.png",
"create_user":"",
"create_date":"2018-07-17T17:53:42.253"
},
{
"form_doc_id":3340,
"form_id":5605,
"doctype_id":3,
"doc_format":"png",
"docpath":"C:\\web\\pts-statics.paynet.com.tr\\Data\\MembershipUpload\\5605\\3.png",
"docurl":"https://pts-statics.paynet.com.tr/Data/MembershipUpload/5605/3.png",
"create_user":"",
"create_date":"2018-07-17T17:53:46.82"
},
{
"form_doc_id":3341,
"form_id":5605,
"doctype_id":99,
"doc_format":"pdf",
"docpath":"C:\\web\\pts-statics.paynet.com.tr\\Data\\MembershipUpload\\5605\\5605_99.pdf",
"docurl":"https://pts-statics.paynet.com.tr/Data/MembershipUpload/5605/5605_99.pdf",
"create_user":"",
"create_date":"2018-07-17T17:56:01.26"
}
],
"object_name":"membership_formdata",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}