Başvuru Çekme

v1/membership/formdata_get

Oluşturduğunuz başvuru bilgilerini çekmek için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

form_id

int

Evet

Başvurunun form id'si.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

Data[]

=>form_id

int

Başvuruya ait unique bir id dönülmektedir.

=>status

int

Başvurunun durumunu gösterir.

=>device_id

string

Başvurunun yapıldığı cihaz id veya ip adresi bilgisi dönülmektedir.

=>contact_name

string

Başvuru yapılan bayinin yetkili kişisinin isim ve soyisim bilgileri maskeli şekilde dönülmektedir.

=>contact_gsm_no

string

Başvuruyu yapan kişinin gsm bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.

=>contact_mail

string

Bayinize ait yetkili kişinin mail adresi maskeli şekilde dönülmektedir.

=>company_name

string

Bayi adı dönülmektedir.

=>company_code

string

Başvuruyu yapan ana firma kodu dönülmektedir.

=>company_ratio

float

Başvuruyu yapan ana firma oranı dönülmektedir.

=>form_type

int

Başvurunun hangi form tipinde olduğu dönülmektedir.

=>tckn

string

Tc kimlik no bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.

=>vkn

string

Vergi kimlik numarası bilgisi maskeli şekilde dönülmektedir.

=>adres1

string

Bayinizin adres bilgilerinden Mahalle,Cadde,Sokak kısımları dönülmektedir.

=>adres2

string

Bayinizin adres bilgilerinden Apartman,Blok ve Bina No kısımları dönülmektedir.

=>city

string

Bayinizin bulunduğu ilin il kodu bilgisi dönülmektedir.

=>province

string

Bayinizin bulunduğu ilçe bilgisi dönülmektedir.

=>postal_code

string

Bayinizin bulunduğu bölgenin posta kodu bilgisi dönülmektedir.

=>iban

string

Başında ülke kodu olacak şekilde (örn: TR) toplamda 26 karakter olacak şekilde ve maskeli dönülmektedir.

=>company_fieldof_activity

string

Bayinizin faaliyet alanı dönülmektedir.

=>products_to_be_sold

string

Bayinizin sattığı ürün grup bilgisi dönülmektedir.

=>phone

string

Bayinizin telefon numarası başında 0 olmadan 10 karakter olarak dönülmektedir.

=>infrastructure_provider

string

Bayinizin altyapı sağlayıcısı dönülmektedir.

=>web_site

string

Bayinizin web satış ile posların entegre edileceği web sitesi dönülmektedir.

=>approx_creditcard_budget

string

Bayinizin Aylık Hedeflenen/Gerçekleşen kredi kartı ciro bilgisi (TL) dönülmektedir.

=>is_web_sales

bool

Web satış için true dönülmektedir.

=>is_charged

bool

Tahsilat için true dönülmektedir.

=>is_agent_network

bool

Bayilik ağı için true dönülmektedir.

=>online_contract_is_confirmed

bool

Online sözleşme onaylandıysa true dönülmektedir.

=>signatory

string

Online sözleşmeyi onaylayan kişi adı dönülmektedir.

=>contract_type

string

Sözleşme tipi dönülmektedir. (örn: ONLINE, FIZIKI)

=>survey

string

Başvururken Paynet'i duyduğunuz kanal bilgisi dönülmektedir.

Docs[]

=>doctype_id

int

Yüklenmiş dokümanın id'si.

=>doctype_desc

string

Yüklenmiş dokümanın açıklaması.

=>doc_format

string

Yüklenmiş dokümanın formatı. (örn: pdf)

AnaFirma

string

Başvuruyu yapan Ana Firma bilgisi.

object_name

Dönen cevabın nesne adıdır.

code

Sistem sonuç kodu. Bakınız

message

Sistem mesajı

Request
{
form_id: 25111
}
Response
{
"Data":{
"form_id":5605,
"status":6,
"device_id":"123.123.123.123",
"contact_name":"Ay** Do*****",
"contact_gsm_no":"545*******",
"contact_mail":"pa***@com.tr",
"form_type":2,
"company_name":"Paynet Ödeme Hiz.",
"adres1": "maslak mahallesi paynet sokak",
"adres2": "uso center kat:17",
"province": "Sarıyer",
"city":"34",
"postal_code":"35364",
"tckn":"417*******",
"vkn":"748****",
"iban":"TR00********000",
"company_code":"1789",
"tax_office":"İzmit",
"web_site":"https://paynet.com.tr",
"phone":"3997897896 ",
"agent_reference":"",
"product_to_be_sold":"",
"company_fieldof_activity":"",
"approx_creditcard_budget":"50.000-100.000",
"infrastructure_provider":"",
"is_web_sales":false,
"is_charged":false,
"is_agent_network":false
},
"Docs":[
{
"doctype_id":1,
"doc_format":"jpeg",
"doctype_desc":"Kimlik Ön Görseli"
},
{
"doctype_id":2,
"doc_format":"jpeg",
"doctype_desc":"Kimlik Arka Görseli"
},
{
"doctype_id":3,
"doc_format":"jpeg",
"doctype_desc":"Vergi Levhası Görseli"
},
{
"doctype_id":4,
"doc_format":"jpeg",
"doctype_desc":"Ticaret Sicil Gazetesi Görseli"
},
{
"doctype_id":7,
"doc_format":"jpeg",
"doctype_desc":"İmza Sirküleri"
},
{
"doctype_id":25,
"doc_format":"jpeg",
"doctype_desc":"İletişim Beyan Formu"
},
{
"doctype_id":99,
"doc_format":"pdf",
"doctype_desc":"Online Sözleşme"
}
],
"AnaFirma":"PAYNET ODEME HIZMETLERI A.Ş.",
"object_name":"membership_formdata",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}