Başvuru Çekme

v1/membership/formdata_get

Oluşturduğunuz başvuru bilgilerini çekmek için kullanılır.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

form_id

int

Evet

Başvurunun form id'si.

Last updated