Paynet API
Search…
Kart Listesi
v1/card/list
İlgili kullanıcının saklı kartlarını listelemek için kullanılır.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
card_owner_id
string
Evet
Paynet’in kart saklamada üretiği kart sahibinin benzersiz değeri
limit
int
Hayır
Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.
ending_before
int
Hayır
Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
starting_after
int
Hayır
Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
card_desc
string
Saklı karta verilen isim
card_hash
string
Kart no hashlenmiş değeri
card_no
string
Kart numarasının ilk 6 son 4 tokenlanmış hali
card_bin
string
Kartın ilk 6 hanesi
card_type
string
Kart tipi. Bknz
card_bank_name
string
Kartın banka adı. (Bonus,Axess vs.)
card_logo_url
string
Kartın logo görseli
card_brand_name
string
VISA, MASTERCARD,AMEX
card_owner_id
string
Paynet’in üretiği kart sahibinin benzersiz değeri
user_unique_id
string
Üye iş yeri tarafından verilen kullanıcıya özgü benzersiz id. İlk saklamada gönderilen değer
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
“card_owner_id”:”1d16eaa18-f00d-492d-868a-856412b7577d1”
3
}
Copied!
1
{
2
"total": 1,
3
"total_count": 2,
4
"limit": 10,
5
"ending_before": 0,
6
"starting_after": 0,
7
"has_more": false,
8
"Data": [
9
{
10
"company_code": "10031",
11
"agent_id": "10031",
12
"user_unique_id": "DCFC03FA-F053-41BD-9DCA-E3178C84FB22",
13
"card_owner_id": "f4dabd79-5b7e-40bd-84d5-54058242dfa0",
14
"card_hash": "d9124b54-162a-45c3-b09a-0388af1c891e",
15
"card_desc": "Paynet Ödeme Hizm.",
16
"card_holder": "RQ*****QR",
17
"card_no": "434678********0002",
18
"card_bin": "434678",
19
"card_type": "cc",
20
"card_bank_id": "AXSS",
21
"card_bank_name": "Axess",
22
"card_logo_url": "http://localhost:64102/img/banklogo/small/AXSS.png",
23
"card_brand_name": "VISA",
24
"expire_month": 0,
25
"expire_year": 0
26
}
27
],
28
"object_name": "card_list",
29
"code": 0,
30
"message": null
31
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/card/list
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/card/list
Last modified 1yr ago
Copy link