Kart Listesi

v1/card/list

İlgili kullanıcının saklı kartlarını listelemek için kullanılır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_owner_id

string

Evet

Paynet’in kart saklamada üretiği kart sahibinin benzersiz değeri

limit

int

Hayır

Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.

ending_before

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Hayır

Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

card_desc

string

Saklı karta verilen isim

card_hash

string

Kart no hashlenmiş değeri

card_no

string

Kart numarasının ilk 6 son 4 tokenlanmış hali

card_bin

string

Kartın ilk 6 hanesi

card_type

string

Kart tipi. Bknz

card_bank_name

string

Kartın banka adı. (Bonus,Axess vs.)

card_logo_url

string

Kartın logo görseli

card_brand_name

string

VISA, MASTERCARD,AMEX

card_owner_id

string

Paynet’in üretiği kart sahibinin benzersiz değeri

user_unique_id

string

Üye iş yeri tarafından verilen kullanıcıya özgü benzersiz id. İlk saklamada gönderilen değer

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
“card_owner_id”:”1d16eaa18-f00d-492d-868a-856412b7577d1”
}
Response
{
"total": 1,
"total_count": 2,
"limit": 10,
"ending_before": 0,
"starting_after": 0,
"has_more": false,
"Data": [
{
"company_code": "10031",
"agent_id": "10031",
"user_unique_id": "DCFC03FA-F053-41BD-9DCA-E3178C84FB22",
"card_owner_id": "f4dabd79-5b7e-40bd-84d5-54058242dfa0",
"card_hash": "d9124b54-162a-45c3-b09a-0388af1c891e",
"card_desc": "Paynet Ödeme Hizm.",
"card_holder": "RQ*****QR",
"card_no": "434678********0002",
"card_bin": "434678",
"card_type": "cc",
"card_bank_id": "AXSS",
"card_bank_name": "Axess",
"card_logo_url": "http://localhost:64102/img/banklogo/small/AXSS.png",
"card_brand_name": "VISA",
"expire_month": 0,
"expire_year": 0
}
],
"object_name": "card_list",
"code": 0,
"message": null
}
Service Url