Kart Listesi

v1/card/list

İlgili kullanıcının saklı kartlarını listelemek için kullanılır.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

card_owner_id

string

Evet

Paynet’in kart saklamada üretiği kart sahibinin benzersiz değeri

limit

int

Hayır

Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.

ending_before

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Hayır

Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

Last updated