Paynet API
Search…
PayLink Detay
Oluşturulan PayLink'lerin detayına bu servis ile erişebilirsiniz.
Bu servisi kullanmak için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service URL
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
id
string
Evet*
Ödeme emrine ait id
reference_no
string
Evet*
Ödeme emrine ait referans numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
company_code
string
Ana firma kodu
agent_id
string
Paynet bayi kodu
xact_id
string
İşlem id'si
reference_no
string
Ödeme emrine ait referans numarası
email
string
Ödeme emrinin gönderileceği email adresi
user_name
string
Ödeme emri oluşturulan kullanıcı bilgisi
name_surname
string
Ödeme alınacak kişinin adı soyadı bilgisi
amount
decimal
Ödeme tutarı
currency
string
Ödeme para birimi
installment
int
Taksit sayısı
phone
string
Ödeme emrinin SMS ile bilgilendirilmesi için SMS'in gönderileceği telefon numarası
bank_id
string
Müşterinizin sadece belirli bir banka kartı ile işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.
expire_date
string
Ödeme URL'inin geçerlilik süresini belirlemek için kullanılır.
create_date
string
Ödeme emri oluşturulma tarihi
note
string
Ödeme sayfasında ödeme yapacak kişiye gösterilen açıklama
agent_note
string
Ödeme işlemi yapıldığında raporlarda görünen açıklama bilgisi
succeed_url
string
İşlem başarılı ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme sonuç sayfası gösterilir.
error_url
string
İşlem başarısız ise bu parametrede gönderilen url’in sonuna işlem numarası(xact_id) parametresini ekleyerek yönlendirme yapılır. Boş olarak gönderilirse Paynet’in default ödeme başarısız sayfası gösterilir.
confirmation_url
string
Eğer işlem başarılı ise burada belirtilen url’e aşağıda confirmation_url adresine post edilen parametreler’de belirtiğimiz parametreler json formatında post edilir
1
{
2
"id":"c1c4f41c-3d8c-4143-a2dc-114e587fd1b3"
3
}
4
Copied!
1
2
{
3
"company_code": "1001",
4
"agent_id": "1001",
5
"xact_id": "xk_EAAAAK/JIGdb8*YgktzPs0xXs8BL1CXjQb*lxa52PRksw3pJ",
6
"reference_no": "",
7
"email": "[email protected]",
8
"user_name": " ",
9
"name_surname": "O*** Ö******",
10
"amount": 120,
11
"currency": "TL",
12
"installment": 0,
13
"phone": "539560****",
14
"bank_id": "",
15
"expire_date": "2019-10-18T21:46:17.71",
16
"create_date": "2019-10-18T09:46:17.717",
17
"note": "",
18
"agent_note": "test",
19
"succeed_url": "",
20
"error_url": "",
21
"confirmation_url": "",
22
"bank_name": "",
23
"status": 0,
24
"send_confirmation_mail": false,
25
"send_sms": false,
26
"send_mail": false,
27
"multi_payment": true,
28
"object_name": null,
29
"code": 0,
30
"message": null
31
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail
id ve reference_no alanlarından en az biri zorunludur.
Copy link