PayLink Detay

Oluşturulan PayLink'lerin detayına bu servis ile erişebilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız

https://api.paynet.com.tr/v1/mailorder/detail

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

id

string

Evet*

Ödeme emrine ait id

reference_no

string

Evet*

Ödeme emrine ait referans numarası

id ve reference_no alanlarından en az biri zorunludur.

Last updated