confirmation_url'e Post Edilen Parametreler

Ödeme emri son kullanıcı tarafından başarılı şekilde yapıldığında ödeme bilgisi v1/mailorder/create servisinde belirtilen confirmation_url parametresinde belirtilen adrese JSON formatında post edilir. Eğer bu parametre boş değere sahip ise post işlemi gerçekleşmez.

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

referance_no

string

Ödeme işleminin ilişkilendirildiği referans numarası (Fatura no, sipariş no gibi)

xact_date

DateTime

Ödeme işleminin yapıldığı zaman

agent_id

string

Eğer ödeme bayinin carisine aktarılacak ise o bayinin kodunu belirtir

bank_id

string

Ödemenin yapıldığı banka numarası

instalment

int

Ödemenin yapıldığı taksit sayısı

card_holder

string

Ödemenin yapıldığı kart sahibi ad ve soyad bilgisi

card_number

string

Ödemenin yapıldığı kart numarasının ilk 6 ve son 4 numarası

amount

decimal

Yapılan ödemenin brüt tutarı

netAmount

decimal

Yapılan ödemenin net tutarı

comission

decimal

Yapılan ödemenin hizmet bedeli tutarı

comission_tax

decimal

Yapılan ödeme tutarından kesilen hizmet bedeli vergisi

currency

string

Ödemenin yapıldığı kur

authorization_code

string

Bankadan dönen onay kodu

order_id

string

Bankadan dönen satış kodu

is_succeed

bool

Ödemenin başarılı bir şekilde alınıp alınmadığını belirtir.

Last updated