Paynet API
Search…
İade
v1/transaction/reversed_request
Başarılı kredi kartı işlemlerinin iptali, iadesi veya kısmi iadesi için kullanılır. Burada önemli olan nokta işlemin yapıldığı tarihtir. Aynı gün yapılan işlemler tüm tutar iptal edilir. Geçmiş tarihli işlemler tümü iade olabilir ya da kısmı iade yapabilirsiniz. Aynı gün yapılan işlemlerde kısmi iade yapılamaz.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversed_request
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id
string
Evet
Paynet işlem numarası
amount
string
Hayır
İade edilecek tutar. İade edilecek tutarının yüz ile çarpılmış hali. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli. Eğer gönderilmez ya da 0 gönderilirse tüm işlem tutarı iade edilir.
succeedUrl
string
Hayır
İade talebi onaylandığında veya onaydan kaldırıldığında succeedUrl adresine durumuyla ilgili post işlemi yapılır.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bakınız
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
xact_id: "xk_EAAAAAh7VYf9HG4+GR9ezqiMWAA8PY6P4eroE4BUUHRCLxGO"
3
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"transaction_reversed_request",
3
"message":"Başarılı İşlem",
4
"code":0
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversed_request
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversed_request
succeedUrl Adresine Post Edilen Parametreler
İade işlemi servisinden gelen talep doğrultusunda istenilen iadenşn onayı veya reddi durumunda, iade işlemi (v1/transaction/reversed_request) servisinde belirtilen succeedUrl parametresinde belirtilen adrese JSON formatında post edilir. Eğer bu parametre boş değere sahip ise post işlemi gerçekleşmez.

İstek Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
xact_id
string
İade işleminin Paynet işlem numarası
code
string
İade işleminin sonuç kodu 0: iade/iptal isteği onaylandı 1: iade/iptal isteği onaylanmadı
status
string
İade işlemi sonucu ile ilgili durum statusu
message
string
İade işlemi sonucu ile ilgili not
Last modified 1yr ago
Copy link