Paynet API
Search…
Form Tipine Bağlı Dokümanlar
v1/membership/formtypes_and_doctypes
Başvuru yapılan firmanın başvuru türüne göre zorunlu dokümanlarının çekilme servisidir.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
form_type
int
Evet
Form tipi: Şahıs başvuruları için 2, ticari başvurular için 3 değerini göndermelisiniz.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönen cevabın nesne adıdır.
code
string
İşlemin cevap kodu 0 ise başarılıdır.Bakınız
message
string
İşlemin cevap koduna göre mesaj bilgisini barındırır.
Data[]
dizi
=>formtype_id
int
Form tipi parametresi dönülmektedir.
=>doctype_id
int
Form tipine bağlı doküman tipi dönülmektedir.
=>formtype_desc
string(20)
İlgili form tipinin açıklaması dönülmektedir.
=>doctype_desc
string(50)
İlgili doküman tipinin açıklaması dönülmektedir.
=>is_required
bool
Dokümanın zorunluluk bilgisi dönülmektedir.
1
{
2
form_type: 2
3
}
4
Copied!
1
{
2
"Data":[
3
{
4
"formtype_id":2,
5
"doctype_id":1,
6
"formtype_desc":"Şahıs Firma",
7
"doctype_desc":"Kimlik Ön Görseli",
8
"is_required":true
9
},
10
{
11
"formtype_id":2,
12
"doctype_id":2,
13
"formtype_desc":"Şahıs Firma",
14
"doctype_desc":"Kimlik Arka Görseli",
15
"is_required":true
16
},
17
{
18
"formtype_id":2,
19
"doctype_id":3,
20
"formtype_desc":"Şahıs Firma",
21
"doctype_desc":"Vergi Levhası Görseli",
22
"is_required":true
23
}
24
],
25
"object_name":"membership_required_documents",
26
"code":0,
27
"message":"Başarılı İşlem"
28
}
29
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/membership/formtypes_and_doctypes
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/membership/formtypes_and_doctypes
Last modified 1yr ago
Copy link