Finansallaştırma

v1/transaction/capture

Ön provizyonlu işlemlerde, kredi kartından ilgili tutarın veya ilgili tutardan az olarak finansallaştırmanın yapıldığı servistir.

Bu servis sadece ön provizyon türünde işlemlerin capture edilmesinde kullanılır.

Finansallaştırma servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/capture

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id

string

Evet*

İşlemin şifrelenmiş id'si

xact

string

Evet*

İşlemin id'si

reference_no

string

Evet*

İşlemin referans numarası

amount

string

Hayır

Finansallaştırmanın yapılmasının istenildiği tutar. Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli. Boş gönderilirse ön provizyon tutarının tamamı alınır.

xact_id, xact ve reference_no alanlarından en az bir tanesi zorunludur.

Last updated