Paynet API
Search…
Finansallaştırma
v1/transaction/capture
Ön provizyonlu işlemlerde, kredi kartından ilgili tutarın veya ilgili tutardan az olarak finansallaştırmanın yapıldığı servistir.
Bu servis sadece ön provizyon türünde işlemlerin capture edilmesinde kullanılır.
Finansallaştırma servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/capture
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id
string
Evet*
İşlemin şifrelenmiş id'si
xact
string
Evet*
İşlemin id'si
reference_no
string
Evet*
İşlemin referans numarası
amount
string
Hayır
Finansallaştırmanın yapılmasının istenildiği tutar. Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10.00 TL” => “1000” olarak gönderilmeli. Boş gönderilirse ön provizyon tutarının tamamı alınır.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
xact_id
string
İşlemin id’si
xact_date
datetime
İşlemin tarihi
transaction_type
char
1: satış 4:Finansallaştırma
pos_type
char
5: Paynet POS
is_tds
bool
İşlem 3D’li ise true
agent_id
string
İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu
user_id
string
İşlemi yapan kullanıcı
email
string
Mail adresi
phone
string
Telefon bilgisi
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
instalment
int
Taksit sayısı. Bakınız
ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran.
card_no_masked
string
Maskeli kart numarası
card_holder
string
Kart sahibi
amount
decimal
Kredi kartından çekilen tutar
net_amount
decimal
Komisyon hariç tutar
comission
decimal
Komisyon tutarı
comission_tax
decimal
Komisyon vergisi
currency
char
Para birimi
authorization_code
string
Banka onay kodu
reference_code
string
Referans kodu
order_id
string
Banka sipariş no
is_succeed
bool
İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is_succedd false döner.
paynet_error_id
string
Paynet sistemi hata kodu
paynet_error_message
string
Paynet sistemi hata mesajı
bank_error_id
string
Banka sisteminin hata kodu
bank_error_message
string
Banka sisteminin hata mesajı
bank_error_short_desc
string
Banka sisteminin hata mesajı
bank_error_long_desc
string
Banka sisteminin hata mesajı
object_name
string
transaction
code
string
Sistem sonuç kodu. Bakınız
message
string
Sistem mesajı
1
{
2
"xact_id":"xk_EAAAANFhOW7SioFxO8LHPMruxp0hX3wE8NmJSmGUD*W3uISj" ,
3
"amount":"100"
4
}
Copied!
1
{
2
"xact_id": "xk_EAAAAIO6j*mZ24gKFpk739cUeuL9P7oKyavBUO0Rbe7WKYXG",
3
"xact_date": "2016-04-08T10:27:22.0296925+03:00",
4
"transaction_type": 4,
5
"pos_type": 5,
6
"is_tds": true,
7
"agent_id": "20005",
8
"user_id": "cardholder",
9
"email": "",
10
"phone": "",
11
"bank_id": "AXSS",
12
"instalment": 3,
13
"ratio": 0.04,
14
"card_no_masked": "435508******4358",
15
"card_holder": "GJH",
16
"amount": 0,
17
"net_amount": 56.55,
18
"comission": 2.37,
19
"comission_tax": 0.43,
20
"currency": "TRY",
21
"authorization_code": "aut-8229",
22
"reference_code": "ref-8229",
23
"order_id": "order-8229",
24
"is_succeed": true,
25
"paynet_error_id": "",
26
"paynet_error_message": "",
27
"bank_error_id": "",
28
"bank_error_message": "",
29
"bank_error_short_desc": "",
30
"bank_error_long_desc": "",
31
"object_name": "transaction",
32
"code": 0,
33
"message": "Başarılı İşlem"
34
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/capture
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/capture
xact_id, xact ve reference_no alanlarından en az bir tanesi zorunludur.
Last modified 1yr ago
Copy link