Paynet API
Search…
Plan Tutar Güncelleme
v1/subscription/plan_amount_update
Düzenli ödemenize ait oluşan planlarınızdan tutarını değiştirmek istediğiniz plan için bu servis kullanılır.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre ismi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme ID'si
reference_no
string
Evet*
Düzenli ödeme referans numarası
plan_id
string
Evet
Düzenli ödemede oluşan plan ID'si
amount
string
Evet
Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
agent_amount
string
Hayır
Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
company_amount
string
Hayır
Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
Parametre ismi
Tip
Açıklama
Result Info
1
{
2
"reference_no": "referenceno",
3
"amount":15000,
4
"plan_id":18092,
5
"agent_amount":10000,
6
"company_amount":5000
7
}
Copied!
1
{
2
"object_name": "subscription_plan_amount_update",
3
"code": 0,
4
"message": "Tutar güncellendi"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update
*subscription_id ve reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.
Copy link