Plan Tutar Güncelleme

v1/subscription/plan_amount_update

Düzenli ödemenize ait oluşan planlarınızdan tutarını değiştirmek istediğiniz plan için bu servis kullanılır.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update

Parametre ismi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme ID'si

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme referans numarası

plan_id

string

Evet

Düzenli ödemede oluşan plan ID'si

amount

string

Evet

Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

agent_amount

string

Hayır

Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

company_amount

string

Hayır

Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

*subscription_id ve reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.

Last updated