Plan Tutar Güncelleme

v1/subscription/plan_amount_update

Düzenli ödemenize ait oluşan planlarınızdan tutarını değiştirmek istediğiniz plan için bu servis kullanılır.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre ismi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme ID'si

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme referans numarası

plan_id

string

Evet

Düzenli ödemede oluşan plan ID'si

amount

string

Evet

Düzenli ödeme tutarı.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

agent_amount

string

Hayır

Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

company_amount

string

Hayır

Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

Dönüş Parametreleri

Parametre ismi

Tip

Açıklama

Result Info

Request
{
"reference_no": "referenceno",
"amount":15000,
"plan_id":18092,
"agent_amount":10000,
"company_amount":5000
}

Response
{
"object_name": "subscription_plan_amount_update",
"code": 0,
"message": "Tutar güncellendi"
}

Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/plan_amount_update

*subscription_id ve reference_no parametrelerinden en az biri gönderilmek zorundadır.