Manuel Çekim

v1/subscription/manuel_charge

Düzenli ödeme de kayıtlı kartlardan çekim işlemini manuel tetiklemek için kullanılır.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme id

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme numarası

invoice_no

int

Fatura numarası

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated