Paynet API
Search…
Manuel Çekim
v1/subscription/manuel_charge
Düzenli ödeme de kayıtlı kartlardan çekim işlemini manuel tetiklemek için kullanılır.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme id
reference_no
string
Evet*
Düzenli ödeme numarası
invoice_no
int
Fatura numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
data[]
dizi
-> object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
-> code
string
Dönüş sonucunun kodu
-> message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"subscription_id":"",
3
"reference_no":"90000573",
4
"invoice_no":"11400528"
5
}
Copied!
1
{
2
"data":[
3
{
4
"object_name":null,
5
"code":1,
6
"message":"11400528 numarali siparis için 1 saat 57 dakika sonra deneme yapabilirsiniz"
7
}
8
],
9
"object_name":null,
10
"code":1,
11
"message":null
12
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/manuel_charge
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr​​/v1/subscription/manuel_charge
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link