Paynet API
Search…
Fatura Tutar Güncelleme
v1/subcription/invoice_amount_update
Yapılacak ödeme kayıtlarının tutarlarını değiştiren servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
invoice_id
string
Evet*
Fatura ID
invoice_no
string
Evet*
Fatura numarası
amount
string
Evet
Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
agent_amount
string
Hayır
Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
company_amount
string
Hayır
Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"invoice_id":"",
3
"invoice_no":"11400505",
4
"amount":"10220"
5
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_invoice_amount_update",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı Islem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update
invoice_id veya invoice_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link