Fatura Tutar Güncelleme

v1/subcription/invoice_amount_update

Yapılacak ödeme kayıtlarının tutarlarını değiştiren servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

invoice_id

string

Evet*

Fatura ID

invoice_no

string

Evet*

Fatura numarası

amount

string

Evet

Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

agent_amount

string

Hayır

Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

company_amount

string

Hayır

Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

invoice_id veya invoice_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated