Fatura Tutar Güncelleme

v1/subcription/invoice_amount_update

Yapılacak ödeme kayıtlarının tutarlarını değiştiren servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

invoice_id

string

Evet*

Fatura ID

invoice_no

string

Evet*

Fatura numarası

amount

string

Evet

Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

agent_amount

string

Hayır

Bayiye aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

company_amount

string

Hayır

Ana firmaya aktarılacak tutar.Tutar 100 ile çarpılmış olmalıdır. “10 TL” => “1000” olarak gönderilmeli.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"invoice_id":"",
"invoice_no":"11400505",
"amount":"10220"
}
Response
{
"object_name":"subscription_invoice_amount_update",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update

Test Sistemi

​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/subscription/invoice_amount_update

invoice_id veya invoice_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.