Paynet API
Search…
Ödeme Raporu
v1/transaction/payment_list
Bu servis ile vade tarihi bazında size yapılacak ödemeleri listeleyebilirsiniz.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment_list
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
date
date
Hayır
Belirli tarih bazında listeleme yapmak için. Varsayılan değer istek atılan tarihtir. yyyy-MM-dd formatında gönderilmedilir.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
total
int
Toplam satır sayısı
total_count
int
Toplam gösterilen satır sayısı
object_name
string
Dönüşü yapılan API'nin nesne adı
Data[]
=>agent_service_amount
decimal
Bayi hizmet bedeli tutarı
=>agent_pay_amount
decimal
Bayiye ödenecek net tutar
=>company_pay_amount
decimal
Ana firma ödenecek net tutar
=>company_service_amount
decimal
Ana firma hizmet bedeli tutarı
=>due_date
Datetime
Ödeme tarihi. Paynet'ten ilgili tutarın sizin hesaplarınıza aktarılacağı tarih.
=>company_code
string
İşlemi yapan bayinin Paynet ana firma hesap kodu
=>company_name
string
İşlemi yapan bayinin ana firma adı
=>agent_id
string
İşlemi yapan bayinin Paynet cari hesap kodu
=>agent_name
string
İşlemi yapan bayinin adı
=>xact_id
string
İşlem’in id’si
=>xact_date
Datetime
İşlemin tarihi ve saat bilgisi
=>bank_id
string
Bankanın Paynet sistemindeki kodu. Bakınız
=>bank_name
string
Banka adı
=>card_no
string
Maskeli kart numarası
=>card_holder
string
Ödemenin yapıldığı kart sahibi ad ve soyad bilgisi
=>card_type
char(2)
Ödemenin yapıldığı kart tipi. Bakınız
=>authorization_code
string
Banka onay kodu
=>reference_code
string
Banka referans kodu
=>order_id
string
Banka sipariş numarası
=>xact_type
char(2)
İşlem tipi. Bakınız
=>is_succeed
bool
İşlem başarılı ise true. Eğer işlem başarılı ise http 200 ve is_succeed true döner. Banka onay vermemiş ise http 200 ve is_succedd false döner.
=>pos_type
int
5: Paynet POS
=>instalment
int
Taksit sayısı. Bakınız
=>plus_installment
int
Artı taksit sayısı bilgisi
=>ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran
=>user_id
string
İşlemi yapan kullanıcı
=>amount
decimal
Kredi kartından çekilen tutar
=>company_cost_ratio
float
Ana firma hizmet bedeli (%)
1
{
2
"date":"2018-12-24"
3
}
Copied!
1
{
2
"total":14,
3
"total_count":14,
4
"object_name":"transaction_payment_list",
5
"Data":[
6
{
7
"company_code":"1001",
8
"company_name":"Paynet Ödeme Hizmetleri",
9
"agent_id":"1001",
10
"agent_name":"Paynet Ödeme Hizmetleri",
11
"xact_id":"7197***",
12
"xact_date":"03.02.2020 17:44:41",
13
"bank_id":"AXSS",
14
"bank_name":"Axess",
15
"card_no":"435508******4358",
16
"card_holder":"A*** D***",
17
"card_type":"cc",
18
"authorization_code":"461***",
19
"reference_code":"0034171*****",
20
"order_id":"3837B183*************C344611A207",
21
"xact_type":"S",
22
"is_succeed":true,
23
"pos_type":5,
24
"instalment":10,
25
"plus_installment":2,
26
"ratio":0.0,
27
"company_cost_ratio":0.1052,
28
"user_id":"paynet",
29
"amount":3500.0000,
30
"due_date":"2020-02-05T00:00:00",
31
"agent_service_amount":0.0,
32
"agent_pay_amount":0.0,
33
"company_pay_amount":3131.8000,
34
"company_service_amount":368.2000
35
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment_list
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/payment_list
Last modified 1yr ago
Copy link