OTP Gönderme

v1/card/send_otp

Üye işyeri kart saklama servislerinde OTP doğrulama yapması zorunlu ise bu servisi kullanarak ilgili numaraya (son kullanıcı) OTP kodu gönderimi yapar.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

user_gsm

string

Evet

OTP gönderilecek telefon numarası

otp_session_id

string

Evet

OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer. Bu değer ile saklanacak kart bilgisi ilişkilendirmesi yapılır.

Last updated