Paynet API
Search…
OTP Gönderme
v1/card/send_otp
Üye işyeri kart saklama servislerinde OTP doğrulama yapması zorunlu ise bu servisi kullanarak ilgili numaraya (son kullanıcı) OTP kodu gönderimi yapar.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
user_gsm
string
Evet
OTP gönderilecek telefon numarası
otp_session_id
string
Evet
OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer. Bu değer ile saklanacak kart bilgisi ilişkilendirmesi yapılır.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
otp_expire
datetime
OTP’nin expire olma zamanı, bu zamandan önce tekrar çalıştırılmamalı.
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"user_gsm":"5xxxyyzz",
3
"otp_session_id":"otp_session_id"
4
}
5
Copied!
1
{
2
"otp_expire":"2017-07-17T15:30:15.0581408+03:00",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı İşlem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/card/send_otp
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/card/send_otp
Last modified 2yr ago
Copy link