OTP Gönderme

v1/card/send_otp

Üye işyeri kart saklama servislerinde OTP doğrulama yapması zorunlu ise bu servisi kullanarak ilgili numaraya (son kullanıcı) OTP kodu gönderimi yapar.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

user_gsm

string

Evet

OTP gönderilecek telefon numarası

otp_session_id

string

Evet

OTP ile ilişkilendirilecek benzersiz değer. Bu değer ile saklanacak kart bilgisi ilişkilendirmesi yapılır.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

otp_expire

datetime

OTP’nin expire olma zamanı, bu zamandan önce tekrar çalıştırılmamalı.

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"user_gsm":"5xxxyyzz",
"otp_session_id":"otp_session_id"
}
Response
{
"otp_expire":"2017-07-17T15:30:15.0581408+03:00",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url