Paynet API
Search…
Kart Bilgisi Sıra Düzenleme
v1/subscription/card_info_arrange
Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartların çekim sırasını değiştirmek için kullanılır. ilk sıradaki karttan çekim işlemi başarısız olursa sırayla diğer kartları dener.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme id'si
reference_no
string
Evet*
Düzenli ödeme numarası
card_information[]
dizi
-> subscription_card_id
string
Evet
Düzenli ödeme kart id'si
-> card_id
int
Evet
Kartın id'si
-> order_no
string
Evet
Sipariş numarası
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bknz
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"subscription_id": "2c13ed3f-4919-49bd-85b1-0f7183ccceda",
3
"reference_no": "",
4
"card_information": [
5
{
6
"subscription_card_id": 0,
7
"card_id": 1808,
8
"order_no": 1
9
},
10
{
11
"subscription_card_id": 0,
12
"card_id": 1806,
13
"order_no": 2
14
},
15
{
16
"subscription_card_id": 0,
17
"card_id": 1801,
18
"order_no": 3
19
},
20
{
21
"subscription_card_id": 0,
22
"card_id": 1799,
23
"order_no": 4
24
},
25
{
26
"subscription_card_id": 0,
27
"card_id": 1800,
28
"order_no": 5
29
},
30
{
31
"subscription_card_id": 0,
32
"card_id": 1800,
33
"order_no": 6
34
}
35
]
36
}
Copied!
1
{
2
"object_name": "subscription_card_info_arrange",
3
"code": 0,
4
"message": "Başarılı İşlem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Test Sistemi
​ https://pts-api.paynet.com.tr​​/v1/subscription/card_info_arrange
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link