Kart Bilgisi Sıra Düzenleme

v1/subscription/card_info_arrange

Düzenli ödemeye ait müşterinin kayıt ettiği kartların çekim sırasını değiştirmek için kullanılır. ilk sıradaki karttan çekim işlemi başarısız olursa sırayla diğer kartları dener.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme id'si

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme numarası

card_information[]

dizi

-> subscription_card_id

string

Evet

Düzenli ödeme kart id'si

-> card_id

int

Evet

Kartın id'si

-> order_no

string

Evet

Sipariş numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"subscription_id": "2c13ed3f-4919-49bd-85b1-0f7183ccceda",
"reference_no": "",
"card_information": [
{
"subscription_card_id": 0,
"card_id": 1808,
"order_no": 1
},
{
"subscription_card_id": 0,
"card_id": 1806,
"order_no": 2
},
{
"subscription_card_id": 0,
"card_id": 1801,
"order_no": 3
},
{
"subscription_card_id": 0,
"card_id": 1799,
"order_no": 4
},
{
"subscription_card_id": 0,
"card_id": 1800,
"order_no": 5
},
{
"subscription_card_id": 0,
"card_id": 1800,
"order_no": 6
}
]
}
Response
{
"object_name": "subscription_card_info_arrange",
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.