Paynet API
Search…
Durum Güncelleme
v1/subscription/status_update
Bu servis ile aktif durumda olan bir düzenli ödeme emrini durdurabilir, durdurulmuş bir düzenli ödemeyi aktif duruma çekebilirsiniz.
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
subscription_id
string
Evet*
Düzenli ödeme emri id
reference_no
string
Evet*
Düzenli ödeme emri referans numarası
status
int
Evet
Güncellenmek istenen durum. Bknz
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"reference_no":"90003272",
3
"status":3
4
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"subscription_status_update",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı işlem"
5
}
Copied!
*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.
Copy link