Durum Güncelleme

v1/subscription/status_update

Bu servis ile aktif durumda olan bir düzenli ödeme emrini durdurabilir, durdurulmuş bir düzenli ödemeyi aktif duruma çekebilirsiniz.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme emri id

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme emri referans numarası

status

int

Evet

Güncellenmek istenen durum. Bknz

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"reference_no":"90003272",
"status":3
}
Response
{
"object_name":"subscription_status_update",
"code":0,
"message":"Başarılı işlem"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.