Durum Güncelleme

v1/subscription/status_update

Bu servis ile aktif durumda olan bir düzenli ödeme emrini durdurabilir, durdurulmuş bir düzenli ödemeyi aktif duruma çekebilirsiniz.

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme emri id

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme emri referans numarası

status

int

Evet

Güncellenmek istenen durum. Bknz

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.

Last updated