Servis Parametreleri

Servis Adı

Açıklama

Paynet.services.checkBin

Kredi kartı numarasını bin numarasına göre hangi bankaya ait olduğunu bulmak için kullanabileceğiniz servistir. Detay için tıklayınız.

Paynet.services.checkCardBin

Saklı kart hashlenmiş değeri (cardHash) ile hangi bankaya ait olduğunu bulmanızı sağlayan servistir. Detay için tıklayınız.

Paynet.services.installments

Oran tablosunu client tarafta oluşturmanızı sağlayan servis. Detay için tıklayınız.

Paynet.services.updateAmount

Kredi kartından çekilecek tutar bilgisini güncelleme yapabileceğiniz servis. Detay için tıklayınız.

Paynet.services.updateRatioCode

Kredi kartından çekilecek tutar bilgisini ve oran kodunu güncelleme yapabileceğiniz servis. Detay için tıklayınız.

Paynet.services.updateAddCommToAmount

Bu servis add commision to amount bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme imkanını veren servistir. Detay için tıklayınız.

Paynet.services.updateSaveCardIsActive

Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card ile ayarlanan ve kart saklamanın aktif olup olmadığına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.

Paynet.services.updateSaveCardDesc

Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_desc ile ayarlanan ve saklanacak kartın açıklamasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.

Paynet.services.updateSaveCardGSMNo

Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_gsmno ile ayarlanan ve saklanacak kartın OTP doğrulamasında kullanılacak GSM numarasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonra da güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.

Paynet.services.useSavedCard

Paynet-custom.js parametrelerindeki data-use_saved_card ile ödeme işlemi sırasında saklanmış kart ile ödeme yapmasına izin vermeye dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.

Paynet.services.checkBin

checkBin servisi ile kart numarası inputlarını farklı formatta alan kullanıcılar bu servisi kullanabilirler. Örneğin; kart girişi için 4'erli numara girişi olan 4 input var ama arkada tek inputda tutuluyor. Bundan dolayı müşteri kendisi bir event kullanırsa yazacağı koda göre checkBin servisini çağırıp onCheckBin event'ından callback alabilir.

Örnek olarak Paynet.services.checkBin('4444440000000001'); şeklinde servisi kullanabiliriz.

Response Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

bank_id

char

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

bank_logo

string

Banka logo

bank_name

string

Banka adı

tds_enable

bool

3D'li işleme izni

instalment_key

string

İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.

instalment

int

Taksit sayısı. Bakınız

instalment_amount

decimal

Kredi kartından çekilecek taksit tutarı

desc

string

Taksit açıklaması

bank_id

char

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

bank_logo

string

Banka logo

bank_name

string

Banka adı

ratio

float

Ödeme sırasında kullanılan oran

total_amount

decimal

Kredi kartından çekilen toplam tutar

total_net_amount

decimal

Hizmet bedeli hariç tutar

comission

decimal

Hizmet bedeli tutarı

comission_tax

decimal

Hizmet bedeli vergisi

Paynet.services.checkCardBin

Saklı kartları üzerinden cardHash isteği ile bu servisi kullanabilirler. Örneğin; saklı kartındaki cardHash’e ait taksit oranlarını veya banka bilgisini bu servis ile çekebilir. Kullanımında ise cardHash değeri ile checkCardBin servisini çağırıp onCheckCardBin event'ından callback alabilir.

Örnek olarak, Paynet.services.checkCardBin('9c5d18e8-cebb-4059-a4b0-93cb563f974a'); şeklinde servisi kullanabiliriz.

Paynet.services.installments

Bu servis oran tablosunu client tarafta oluşturmanızı sağlayan servistir. Servisi javascript kütüphaneleri ile çağırabilir, gelen response'u da kendi dizaynınıza uygun şekilde oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.installments(function (d) {/>
  // oranları set edeceğiniz block
 });

Response Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

instalment_key

string

İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.

instalment

int

Taksit sayısı. Bakınız

instalment_amount

decimal

Kredi kartından çekilecek taksit tutarı

desc

string

Taksit açıklaması

bank_id

char

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

bank_logo

string

Banka logo

bank_name

string

Banka adı

ratio

float

Ödeme sırasında kullanılan oran

total_amount

decimal

Kredi kartından çekilen toplam tutar

total_net_amount

decimal

Hizmet bedeli hariç tutar

comission

decimal

Hizmet bedeli tutarı

comission_tax

decimal

Hizmet bedeli vergisi

Paynet.services.updateAmount

Bu servis ile tutar bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.updateAmount($("#amount").val(), 
function (d) {
 if (d && d.ok) { alert("Tutar Güncellendi.") } 
})

Paynet.services.updateRatioCode

Bu servis ile tutar bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme ile tanımlı oranınızı oran koduna göre getirme imkanını veren servistir. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz :

Paynet.services.updateRatioCode($("#amount").val(),$("#ratioCode").val(), 
 function (d) {
 if (d && d.ok) { alert("Tutar Güncellendi.") } 
 })

Response Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

session_id

string

Paynet-custom.js’in formunuza attach ettiği parametre

name

string

İşlemi başlatan bayinin adı

tds_required

bool

3D'li işlem durum bilgisi

expire_date

datetime

Session'ın bitiş zamanı

type

int

Dönüş tipi

message

string

Hata mesajı

code

string

HTTP Status Kodlar. Bakınız

result_code

int

Dönüş Kodları. Bakınız

Paynet.services.updateAddCommToAmount

Bu servis ile add commision to amount bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme imkanına sahip olursunuz. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.updateAddCommToAmount($("#addCommToAmount").val(),
function (d){ 
  if (d && d.ok)  { 
   alert("Parametre Güncellendi.")
  }
})

Paynet.services.updateSaveCardIsActive

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card ile ayarlanan ve kart saklamanın aktif olup olmadığına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.updateSaveCardIsActive($("#updateSaveCardIsActive").val(),
function (d){ 
  if (d && d.ok)  { 
   alert("Parametre Güncellendi.")
  }
})

Paynet.services.updateSaveCardDesc

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_desc ile ayarlanan ve saklanacak kartın açıklamasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.updateSaveCardDesc($("#updateSaveCardDesc").val(),
function (d){ 
  if (d && d.ok)  { 
   alert("Parametre Güncellendi.")
  }
})

Paynet.services.updateSaveCardGSMNo

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_gsmno ile ayarlanan ve saklanacak kartın OTP doğrulamasında kullanılacak GSM numarasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.updateSaveCardGSMNo($("#updateSaveCardGSMNo").val(),
function (d){ 
  if (d && d.ok)  { 
   alert("Parametre Güncellendi.")
  }
})

Paynet.services.useSavedCard

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-use_saved_card ile ödeme işlemi sırasında saklanmış kart ile ödeme yapmasına izin vermeye dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :

Paynet.services.useSavedCard($("#useSavedCard").val(),
function (d){ 
  if (d && d.ok)  { 
   alert("Parametre Güncellendi.")
  }
})

Last updated