Paynet API
Search…
Servis Parametreleri
Servis Adı
Açıklama
Paynet.services.checkBin
Kredi kartı numarasını bin numarasına göre hangi bankaya ait olduğunu bulmak için kullanabileceğiniz servistir. Detay için tıklayınız.
Paynet.services.checkCardBin
Saklı kart hashlenmiş değeri (cardHash) ile hangi bankaya ait olduğunu bulmanızı sağlayan servistir. Detay için tıklayınız.
Paynet.services.installments
Oran tablosunu client tarafta oluşturmanızı sağlayan servis. Detay için tıklayınız.
Paynet.services.updateAmount
Kredi kartından çekilecek tutar bilgisini güncelleme yapabileceğiniz servis. Detay için tıklayınız.
Paynet.services.updateRatioCode
Kredi kartından çekilecek tutar bilgisini ve oran kodunu güncelleme yapabileceğiniz servis. Detay için tıklayınız.
Paynet.services.updateAddCommToAmount
Bu servis add commision to amount bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme imkanını veren servistir. Detay için tıklayınız.
Paynet.services.updateSaveCardIsActive
Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card ile ayarlanan ve kart saklamanın aktif olup olmadığına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.
Paynet.services.updateSaveCardDesc
Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_desc ile ayarlanan ve saklanacak kartın açıklamasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.
Paynet.services.updateSaveCardGSMNo
Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_gsmno ile ayarlanan ve saklanacak kartın OTP doğrulamasında kullanılacak GSM numarasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonra da güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.
Paynet.services.useSavedCard
Paynet-custom.js parametrelerindeki data-use_saved_card ile ödeme işlemi sırasında saklanmış kart ile ödeme yapmasına izin vermeye dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir.Detay için tıklayınız.

Paynet.services.checkBin

checkBin servisi ile kart numarası inputlarını farklı formatta alan kullanıcılar bu servisi kullanabilirler. Örneğin; kart girişi için 4'erli numara girişi olan 4 input var ama arkada tek inputda tutuluyor. Bundan dolayı müşteri kendisi bir event kullanırsa yazacağı koda göre checkBin servisini çağırıp onCheckBin event'ından callback alabilir.
Örnek olarak Paynet.services.checkBin('4444440000000001'); şeklinde servisi kullanabiliriz.

Response Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
bank_logo
string
Banka logo
bank_name
string
Banka adı
tds_enable
bool
3D'li işleme izni
instalment_key
string
İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.
instalment
int
Taksit sayısı. Bakınız
instalment_amount
decimal
Kredi kartından çekilecek taksit tutarı
desc
string
Taksit açıklaması
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
bank_logo
string
Banka logo
bank_name
string
Banka adı
ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran
total_amount
decimal
Kredi kartından çekilen toplam tutar
total_net_amount
decimal
Hizmet bedeli hariç tutar
comission
decimal
Hizmet bedeli tutarı
comission_tax
decimal
Hizmet bedeli vergisi

Paynet.services.checkCardBin

Saklı kartları üzerinden cardHash isteği ile bu servisi kullanabilirler. Örneğin; saklı kartındaki cardHash’e ait taksit oranlarını veya banka bilgisini bu servis ile çekebilir. Kullanımında ise cardHash değeri ile checkCardBin servisini çağırıp onCheckCardBin event'ından callback alabilir.
Örnek olarak, Paynet.services.checkCardBin('9c5d18e8-cebb-4059-a4b0-93cb563f974a'); şeklinde servisi kullanabiliriz.

Paynet.services.installments

Bu servis oran tablosunu client tarafta oluşturmanızı sağlayan servistir. Servisi javascript kütüphaneleri ile çağırabilir, gelen response'u da kendi dizaynınıza uygun şekilde oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.installments(function (d) {/>
2
// oranları set edeceğiniz block
3
});
Copied!

Response Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
instalment_key
string
İlgili oranın ID'si. Custom Form Entegrasyonunda hangi taksit işlemi geçtiği bu ID gönderilerek olur.
instalment
int
Taksit sayısı. Bakınız
instalment_amount
decimal
Kredi kartından çekilecek taksit tutarı
desc
string
Taksit açıklaması
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
bank_logo
string
Banka logo
bank_name
string
Banka adı
ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran
total_amount
decimal
Kredi kartından çekilen toplam tutar
total_net_amount
decimal
Hizmet bedeli hariç tutar
comission
decimal
Hizmet bedeli tutarı
comission_tax
decimal
Hizmet bedeli vergisi

Paynet.services.updateAmount

Bu servis ile tutar bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.updateAmount($("#amount").val(),
2
function (d) {
3
if (d && d.ok) { alert("Tutar Güncellendi.") }
4
})
Copied!

Paynet.services.updateRatioCode

Bu servis ile tutar bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme ile tanımlı oranınızı oran koduna göre getirme imkanını veren servistir. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.updateRatioCode($("#amount").val(),$("#ratioCode").val(),
2
function (d) {
3
if (d && d.ok) { alert("Tutar Güncellendi.") }
4
})
Copied!

Response Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
session_id
string
Paynet-custom.js’in formunuza attach ettiği parametre
name
string
İşlemi başlatan bayinin adı
tds_required
bool
3D'li işlem durum bilgisi
expire_date
datetime
Session'ın bitiş zamanı
type
int
Dönüş tipi
message
string
Hata mesajı
code
string
HTTP Status Kodlar. Bakınız
result_code
int
Dönüş Kodları. Bakınız

Paynet.services.updateAddCommToAmount

Bu servis ile add commision to amount bilgisini create token oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz custom ödeme sayfasında da güncelleme imkanına sahip olursunuz. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.updateAddCommToAmount($("#addCommToAmount").val(),
2
function (d){
3
if (d && d.ok) {
4
alert("Parametre Güncellendi.")
5
}
6
})
Copied!

Paynet.services.updateSaveCardIsActive

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card ile ayarlanan ve kart saklamanın aktif olup olmadığına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.updateSaveCardIsActive($("#updateSaveCardIsActive").val(),
2
function (d){
3
if (d && d.ok) {
4
alert("Parametre Güncellendi.")
5
}
6
})
Copied!

Paynet.services.updateSaveCardDesc

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_desc ile ayarlanan ve saklanacak kartın açıklamasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.updateSaveCardDesc($("#updateSaveCardDesc").val(),
2
function (d){
3
if (d && d.ok) {
4
alert("Parametre Güncellendi.")
5
}
6
})
Copied!

Paynet.services.updateSaveCardGSMNo

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-save_card_gsmno ile ayarlanan ve saklanacak kartın OTP doğrulamasında kullanılacak GSM numarasına dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.updateSaveCardGSMNo($("#updateSaveCardGSMNo").val(),
2
function (d){
3
if (d && d.ok) {
4
alert("Parametre Güncellendi.")
5
}
6
})
Copied!

Paynet.services.useSavedCard

Bu servis Paynet-custom.js parametrelerindeki data-use_saved_card ile ödeme işlemi sırasında saklanmış kart ile ödeme yapmasına izin vermeye dair parametre bilgisini auth servisinden sonrada güncelleme imkanını veren servistir. Aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz :
1
Paynet.services.useSavedCard($("#useSavedCard").val(),
2
function (d){
3
if (d && d.ok) {
4
alert("Parametre Güncellendi.")
5
}
6
})
Copied!