Event Parametreleri

Paynet.events.onCheckBin

Kredi kartı numarası giriş esnasında checkbin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Örnek olarak müşteri kartın ilk 6 hanesini girdiğinde oran bilgisini göstermek için kullanılır.

///müşteri kartın ilk 6 hanesini girdiğinde oran 
///bilgisini göstermek için kullanılır.
Paynet.events.onCheckBin(function (d) {
       
   $('.installment-table').html('');
   d.bank.installments.sort(function (current, next) {
      if (current.instalment > next.instalment) return 1;
      if (current.instalment < next.instalment) return -1;
      return 0;
   });
          
   $('#bankLogo').attr('src', d.bank.logoUrl);
   $('.bank_logo').show();
   ///seçtiği kart bilgilerine göre oran gösterilir
   for (var i = 0; i < d.bank.installments.length; i++) {
     $(".installment-table").append(
                    
       "<li><input type=radio name='installment' value = "
       + d.bank.installments[i].instalment_key
       +" /> " 
       + d.bank.installments[i].desc 
       + "- " 
       + d.bank.installments[i].instalment_amount 
       + " TL" 
       + "</li>
       ");
   }
        
   $('.installment-table').show();
         
       
});
///müşterinin seçtiği oranı belirleme
$(document).on("click", "input[name=installment-table]:radio",function () {              
          $('#installmentKey').val($(this).val());                    
});

Response Parametreleri

Paynet.events.validationError

Form’da giriş değerlerinde yanlışlık olduğunda callback alabileceğimiz eventtir.

Paynet.events.onPaymentClick

Öde butonuna tıklandığında tetiklenen eventtir. Örneğin ; öde butonuna tıklandığında form submit edilmeden sayfadaki hata mesajlarının silinmesini çağıran metodun kullanılması. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz :

Paynet.events.onPaymentClick(function () 
{ 
  clearError();
});

Paynet.events.onAuthentication

Paynet api servislerine authenticate metodunun callback’ini alabileceğimiz eventtir. Örneğin api servislerine yollanan private key’in eşleşmemesi durumunda auth servisinden gelen hata mesajının ekranda gösterilmesi. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

 Paynet.events.onAuthentication(function (c) {
         if (!c.ok) {
           showError(c.code, c.message);
          }
}); 

Response Parametreleri

Paynet.events.onTdsRedirect

3D’li işlemlerde banka sistemine yönlendirilirken callback alabileceğimiz eventtir. Örneğin ; 3D’li bir işlemde banka sistemine yönlendirilmesinin console ekranına “3D doğrulama için yönlendiriliyorsunuz” şeklinde log atılması. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

 Paynet.events.onTdsRedirect(function () {
     console.log('3D doğrulama için yönlendiriliyorsunuz');
 });   

Paynet.events.onCreateToken

CreateToken servisinin callback’ini alabileceğimiz eventtir. Örneğin; girilen kart bilgisi ve seçilen ödeme koşulu api’ye gönderilirilen verilerin sonucunun başarısız olması durumunda form ekranında hata mesajı gösterilmesi. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onCreateToken(function (c) {
      if (!c.ok) {
           showError(c.code, c.message);
} }); 

Response Parametreleri

Paynet.events.onLoad

Paynet-custom.js kütüphanesi sayfaya yüklendiği an callback’ini alabileceğimiz eventtir. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

 Paynet.events.onLoad(function () {
             console.log('paynet library loaded');
 });
            

Paynet.evets.onCheckCardBin

Kredi kartı hash seçimi checkCardBin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Örnek olarak kart numarası inputu herhangi bir bin numarası ile eşleşmediği takdirde hata mesajı yazdırabilmemiz için kullanabiliriz. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onCheckBin(function (d){ 
  if (d && d.ok)  { 
   for (i = 0; i < d.data.Lenght; i++)   { 
     //Taksit bilgisini yaz
   }
  }  else  { 
   //Servisten hata alındığı zaman
  }
});

Last updated