Paynet API
Search…
Event Parametreleri
Event Parametreleri
Açıklama
Paynet.events.onCheckBin
Kredi kartı numarası girildiğinde callback almamızı sağlayan eventtir.Detay için tıklayınız.
Paynet.events.validationError
Sayfada validation hatası olduğunda validationları yakalamamıza yardımcı olan eventtir.Detay için tıklayınız.
Paynet.events.onPaymentClick
Öde butonuna tıklandığında çalışan eventtir.Detay için tıklayınız.
Paynet.events.onAuthentication
Yetkilendirme aşamasında callback alabilmenizi sağlayan eventtir.Detay için tıklayınız.
Paynet.events.onTdsRedirect
3D'li işlemlerde yönlendirme işleminde çalışan eventtir. Detay için tıklayınız .
Paynet.events.onCreateToken
Token oluşturma safhasında callback alabilmemizi sağlayan eventttir. Detay için tıklayınız.
Paynet.events.onLoad
Custom form sayfası yüklendiğinde çalışan eventtir. Detay için tıklayınız.
Paynet.events.onCheckCardBin
Kredi kartı hash seçimi checkCardBin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onCheckBin

Kredi kartı numarası giriş esnasında checkbin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Örnek olarak müşteri kartın ilk 6 hanesini girdiğinde oran bilgisini göstermek için kullanılır.
1
///müşteri kartın ilk 6 hanesini girdiğinde oran
2
///bilgisini göstermek için kullanılır.
3
Paynet.events.onCheckBin(function (d) {
4
5
$('.installment-table').html('');
6
d.bank.installments.sort(function (current, next) {
7
if (current.instalment > next.instalment) return 1;
8
if (current.instalment < next.instalment) return -1;
9
return 0;
10
});
11
12
$('#bankLogo').attr('src', d.bank.logoUrl);
13
$('.bank_logo').show();
14
///seçtiği kart bilgilerine göre oran gösterilir
15
for (var i = 0; i < d.bank.installments.length; i++) {
16
$(".installment-table").append(
17
18
"<li><input type=radio name='installment' value = "
19
+ d.bank.installments[i].instalment_key
20
+" /> "
21
+ d.bank.installments[i].desc
22
+ "- "
23
+ d.bank.installments[i].instalment_amount
24
+ " TL"
25
+ "</li>
26
");
27
}
28
29
$('.installment-table').show();
30
31
32
});
33
///müşterinin seçtiği oranı belirleme
34
$(document).on("click", "input[name=installment-table]:radio",function () {
35
$('#installmentKey').val($(this).val());
36
});
Copied!

Response Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
bank_logo
string
Banka logo
bank_name
string
Banka adı
tds_enable
bool
3D'li işleme izni
instalment_key
datetime
İşlemin tarihi
instalment
int
Taksit sayısı
instalment_amount
decimal
Kredi kartından çekilecek taksit tutarı
desc
string
Taksit açıklaması
bank_id
char
Bankanın Paynet sistemindeki kodu
bank_logo
string
Banka logo
bank_name
string
Banka adı
ratio
float
Ödeme sırasında kullanılan oran
total_amount
decimal
Kredi kartından çekilen toplam tutar
total_net_amount
decimal
Hizmet bedeli hariç tutar
comission
decimal
Hizmet bedeli tutarı
comission_tax
decimal
Hizmet bedeli vergisi

Paynet.events.validationError

Form’da giriş değerlerinde yanlışlık olduğunda callback alabileceğimiz eventtir.

Paynet.events.onPaymentClick

Öde butonuna tıklandığında tetiklenen eventtir. Örneğin ; öde butonuna tıklandığında form submit edilmeden sayfadaki hata mesajlarının silinmesini çağıran metodun kullanılması. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz :
1
Paynet.events.onPaymentClick(function ()
2
{
3
clearError();
4
});
Copied!

Paynet.events.onAuthentication

Paynet api servislerine authenticate metodunun callback’ini alabileceğimiz eventtir. Örneğin api servislerine yollanan private key’in eşleşmemesi durumunda auth servisinden gelen hata mesajının ekranda gösterilmesi. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:
1
Paynet.events.onAuthentication(function (c) {
2
if (!c.ok) {
3
showError(c.code, c.message);
4
}
5
});
Copied!

Response Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
type
int
Dönüş tipi
message
string
Hata mesajı
code
string
HTTP Status Kodlar Bakınız
result_code
int
Dönüş Kodları Bakınız

Paynet.events.onTdsRedirect

3D’li işlemlerde banka sistemine yönlendirilirken callback alabileceğimiz eventtir. Örneğin ; 3D’li bir işlemde banka sistemine yönlendirilmesinin console ekranına “3D doğrulama için yönlendiriliyorsunuz” şeklinde log atılması. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:
1
Paynet.events.onTdsRedirect(function () {
2
console.log('3D doğrulama için yönlendiriliyorsunuz');
3
});
Copied!

Paynet.events.onCreateToken

CreateToken servisinin callback’ini alabileceğimiz eventtir. Örneğin; girilen kart bilgisi ve seçilen ödeme koşulu api’ye gönderilirilen verilerin sonucunun başarısız olması durumunda form ekranında hata mesajı gösterilmesi. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:
1
Paynet.events.onCreateToken(function (c) {
2
if (!c.ok) {
3
showError(c.code, c.message);
4
} });
Copied!

Response Parametreleri

Parametre İsmi
Tip
Açıklama
token_id
string
Sistem tarafından işlem için verilen id numarası
post_url
string
3D'li işlemlerde post edilecek url adresi
is_tds
bool
İşlemin 3D'li olup olmadığını belirtir
type
int
Dönüş tipi
message
string
Hata mesajı
code
string
HTTP Status Kodlar. Bakınız
result_code
int
Dönüş Kodları. Bakınız

Paynet.events.onLoad

Paynet-custom.js kütüphanesi sayfaya yüklendiği an callback’ini alabileceğimiz eventtir. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:
1
Paynet.events.onLoad(function () {
2
console.log('paynet library loaded');
3
});
4
Copied!

Paynet.evets.onCheckCardBin

Kredi kartı hash seçimi checkCardBin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Örnek olarak kart numarası inputu herhangi bir bin numarası ile eşleşmediği takdirde hata mesajı yazdırabilmemiz için kullanabiliriz. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:
1
Paynet.events.onCheckBin(function (d){
2
if (d && d.ok) {
3
for (i = 0; i < d.data.Lenght; i++) {
4
//Taksit bilgisini yaz
5
}
6
} else {
7
//Servisten hata alındığı zaman
8
}
9
});
Copied!
Last modified 1yr ago