Event Parametreleri

Event Parametreleri

Açıklama

Paynet.events.onCheckBin

Kredi kartı numarası girildiğinde callback almamızı sağlayan eventtir.Detay için tıklayınız.

Paynet.events.validationError

Sayfada validation hatası olduğunda validationları yakalamamıza yardımcı olan eventtir.Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onPaymentClick

Öde butonuna tıklandığında çalışan eventtir.Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onAuthentication

Yetkilendirme aşamasında callback alabilmenizi sağlayan eventtir.Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onTdsRedirect

3D'li işlemlerde yönlendirme işleminde çalışan eventtir. Detay için tıklayınız .

Paynet.events.onCreateToken

Token oluşturma safhasında callback alabilmemizi sağlayan eventttir. Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onLoad

Custom form sayfası yüklendiğinde çalışan eventtir. Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onCheckCardBin

Kredi kartı hash seçimi checkCardBin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Detay için tıklayınız.

Paynet.events.onCheckBin

Kredi kartı numarası giriş esnasında checkbin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Örnek olarak müşteri kartın ilk 6 hanesini girdiğinde oran bilgisini göstermek için kullanılır.

///müşteri kartın ilk 6 hanesini girdiğinde oran
///bilgisini göstermek için kullanılır.
Paynet.events.onCheckBin(function (d) {
$('.installment-table').html('');
d.bank.installments.sort(function (current, next) {
if (current.instalment > next.instalment) return 1;
if (current.instalment < next.instalment) return -1;
return 0;
});
$('#bankLogo').attr('src', d.bank.logoUrl);
$('.bank_logo').show();
///seçtiği kart bilgilerine göre oran gösterilir
for (var i = 0; i < d.bank.installments.length; i++) {
$(".installment-table").append(
"<li><input type=radio name='installment' value = "
+ d.bank.installments[i].instalment_key
+" /> "
+ d.bank.installments[i].desc
+ "- "
+ d.bank.installments[i].instalment_amount
+ " TL"
+ "</li>
");
}
$('.installment-table').show();
});
///müşterinin seçtiği oranı belirleme
$(document).on("click", "input[name=installment-table]:radio",function () {
$('#installmentKey').val($(this).val());
});

Response Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

bank_id

char

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

bank_logo

string

Banka logo

bank_name

string

Banka adı

tds_enable

bool

3D'li işleme izni

instalment_key

datetime

İşlemin tarihi

instalment

int

Taksit sayısı

instalment_amount

decimal

Kredi kartından çekilecek taksit tutarı

desc

string

Taksit açıklaması

bank_id

char

Bankanın Paynet sistemindeki kodu

bank_logo

string

Banka logo

bank_name

string

Banka adı

ratio

float

Ödeme sırasında kullanılan oran

total_amount

decimal

Kredi kartından çekilen toplam tutar

total_net_amount

decimal

Hizmet bedeli hariç tutar

comission

decimal

Hizmet bedeli tutarı

comission_tax

decimal

Hizmet bedeli vergisi

Paynet.events.validationError

Form’da giriş değerlerinde yanlışlık olduğunda callback alabileceğimiz eventtir.

Paynet.events.onPaymentClick

Öde butonuna tıklandığında tetiklenen eventtir. Örneğin ; öde butonuna tıklandığında form submit edilmeden sayfadaki hata mesajlarının silinmesini çağıran metodun kullanılması. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz :

Paynet.events.onPaymentClick(function ()
{
clearError();
});

Paynet.events.onAuthentication

Paynet api servislerine authenticate metodunun callback’ini alabileceğimiz eventtir. Örneğin api servislerine yollanan private key’in eşleşmemesi durumunda auth servisinden gelen hata mesajının ekranda gösterilmesi. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onAuthentication(function (c) {
if (!c.ok) {
showError(c.code, c.message);
}
});

Response Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

type

int

Dönüş tipi

message

string

Hata mesajı

code

string

HTTP Status Kodlar Bakınız

result_code

int

Dönüş Kodları Bakınız

Paynet.events.onTdsRedirect

3D’li işlemlerde banka sistemine yönlendirilirken callback alabileceğimiz eventtir. Örneğin ; 3D’li bir işlemde banka sistemine yönlendirilmesinin console ekranına “3D doğrulama için yönlendiriliyorsunuz” şeklinde log atılması. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onTdsRedirect(function () {
console.log('3D doğrulama için yönlendiriliyorsunuz');
});

Paynet.events.onCreateToken

CreateToken servisinin callback’ini alabileceğimiz eventtir. Örneğin; girilen kart bilgisi ve seçilen ödeme koşulu api’ye gönderilirilen verilerin sonucunun başarısız olması durumunda form ekranında hata mesajı gösterilmesi. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onCreateToken(function (c) {
if (!c.ok) {
showError(c.code, c.message);
} });

Response Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

token_id

string

Sistem tarafından işlem için verilen id numarası

post_url

string

3D'li işlemlerde post edilecek url adresi

is_tds

bool

İşlemin 3D'li olup olmadığını belirtir

type

int

Dönüş tipi

message

string

Hata mesajı

code

string

HTTP Status Kodlar. Bakınız

result_code

int

Dönüş Kodları. Bakınız

Paynet.events.onLoad

Paynet-custom.js kütüphanesi sayfaya yüklendiği an callback’ini alabileceğimiz eventtir. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onLoad(function () {
console.log('paynet library loaded');
});

Paynet.evets.onCheckCardBin

Kredi kartı hash seçimi checkCardBin servisinden callback alabileceğimiz eventtir. Örnek olarak kart numarası inputu herhangi bir bin numarası ile eşleşmediği takdirde hata mesajı yazdırabilmemiz için kullanabiliriz. Aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

Paynet.events.onCheckBin(function (d){
if (d && d.ok) {
for (i = 0; i < d.data.Lenght; i++) {
//Taksit bilgisini yaz
}
} else {
//Servisten hata alındığı zaman
}
});