Toplu Fatura Durum Güncelleme

v1/subscription/invoices_status_update_all

Bir düzenli ödemeye ait tüm ödeme kayıtlarının durumlarını değiştiren servis. invoice_status_update içerisindeki kuralların aynısı kayıt başına burada da uygulanır.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

subscription_id

string

Evet*

Düzenli ödeme emri ID

reference_no

string

Evet*

Düzenli ödeme referans numarası

status

int

Evet

Durum. Bknz

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"subscription_id": 68bdfa37-65cd-4481-b14a-90aa731ccf3b,
"status":4
}
Response
{
"object_name":"subscription_invoices_status_update_all",
"code":0,
"message":"Başarılı Islem"
}

*subcription_id veya reference_no'dan en az birini göndermeniz gerekmektedir.