Paynet API
Search…
İade Listesi
v1/transaction/reversal_list
Paynet ’ten yapılan iptal/iade taleplerinin listesini almak için kullanılır.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversal_list
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
agent_id
string
Hayır
Paynet bayi kodu
bank_id
char
Hayır
Banka kodu
datab
date
Evet
Başlangıç Tarihi
datbi
date
Evet
Bitiş Tarihi
limit
int
Hayır
Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.
ending_before
int
Hayır
Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.
starting_after
int
Hayır
Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
companyCode
string
Ana firma kodu
companyName
string
Ana firma adı
total
int
Toplam satır sayısı
total_count
int
Toplam gösterilen satır sayısı
total_amount
int
Toplam işlem tutarı
limit
int
Gönderilen limit bilgisi
ending_before
int
Gönderilen ending_before bilgisi
starting_after
int
Gönderilen starting_after bilgisi
object_name
string
transaction_reversal_list
has_more
bool
True ise Belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.
Data[]
=>id
string
İşleminin Paynet işlem numarası
=>xact_date
datetime
İşlem tarihi dd.mm.yyyy formatında
=>company_code
string
Ana firma kodu
=>entry_date
datetime
İade/iptal işlem tarihi dd.mm.yyyy formatında
=> agent_id
string
Paynet Bayi kodu
=>user_id
string
Paynet Kullanıcı kodu
=>company_name
string
Ana firma adı
=>agent_name
string
Bayi adı
=>xact_id
string
Paynet işlemin maskelenmiş numarası
=>reversed_xact_id
string
Paynet iptal/iade işlem numarası
=>reversed_id
string
Paynet iptal/iade işlemin şifrelenmemiş numarası
=>bank_id
char
Banka kodu
=>bank_name
string
Banka adı
=>card_no
string
Kart numarası
=>card_holder
string
Kart sahibinin adı
=>email
string
Mail adresi
=>phone
string
Telefon bilgisi
=>authorizationcode
string
Banka onay kodu
=>referencecode
string
Banka referans kodu
=>status
bool
İşlemin iptal/iade statüsü
=>deleted
bool
İşlemin iptal/iade red edildi mi?
=>delete_reason
bool
İşlemin iptal/iade red nedeni
=>instalment
int
Taksit sayısı
=>amount
decimal
Kredi kartından çekilen tutar
=>remain_amount
decimal
İade/iptal edildikten sonra kalan tutar
=>credit_amount
decimal
İade/iptal edilen tutar
=>requested_amount
decimal
İade/iptal istenilen tutar
1
{
2
"datab":"2020-01-02",
3
"datbi":"2020-01-02"
4
}
5
Copied!
1
{
2
"companyCode": "1001",
3
"companyName": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
4
"total": 2,
5
"total_count": 3,
6
"total_amount": "200,00",
7
"limit": 10,
8
"ending_before": 0,
9
"starting_after": 0,
10
"object_name": "transaction_reversal_list",
11
"has_more": false,
12
"Data": [
13
{
14
"id": 2525***,
15
"xact_id": "xk_EAAAACYwClc4NXrUqlSkG2oidwQzMyURtEH8hcxQ8FBJSNOa",
16
"company_code": "1001",
17
"agent_id": "10",
18
"user_id": "****",
19
"bank_id": "AXSS30B",
20
"bank_name": "Axess 30 Gun Blokeli",
21
"instalment": 0,
22
"amount": "100,00",
23
"entry_date": "02.01.2020",
24
"xact_date": "02.01.2020",
25
"status": "İptal edildi",
26
"card_holder": "HAJS HSJSK",
27
"cardno": "435508******4358",
28
"email": "",
29
"phone": "",
30
"authorizationcode": "aut-26**",
31
"referencecode": "ref-26**",
32
"deleted": false,
33
"delete_reason": "",
34
"reversed_xact_id": "xk_EAAAAHLB********/jnbfGPyqHKTX2LRNA4gpiJjGOnS1KZ8",
35
"reversed_id": 2525***,
36
"company_name": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
37
"agent_name": "TESTBAYI",
38
"remain_amount": "0,00",
39
"credit_amount": "100,00",
40
"requested_amount": "0,00"
41
}
42
]
43
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
​https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversal_list
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr​/v1/transaction/reversal_list
Last modified 1yr ago
Copy link