İade Listesi

v1/transaction/reversal_list

Paynet ’ten yapılan iptal/iade taleplerinin listesini almak için kullanılır.

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversal_list

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

agent_id

string

Hayır

Paynet bayi kodu

bank_id

char

Hayır

Banka kodu

datab

date

Evet

Başlangıç Tarihi

datbi

date

Evet

Bitiş Tarihi

limit

int

Hayır

Döndürülecek veri sayısı. Default 10 kayıt döner.

ending_before

int

Hayır

Belirtilen index’den önceki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer ending_before 90 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 75. İle 90. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir.

starting_after

int

Hayır

Belirtilen index’den sonraki limit sayısı kadar kayıt getirir. Eğer starting after 15 gönderildi, limit olarak 15 gönderildi. 15. İle 30. Kayıtları arasındaki kayıtları gönderir

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

companyCode

string

Ana firma kodu

companyName

string

Ana firma adı

total

int

Toplam satır sayısı

total_count

int

Toplam gösterilen satır sayısı

total_amount

int

Toplam işlem tutarı

limit

int

Gönderilen limit bilgisi

ending_before

int

Gönderilen ending_before bilgisi

starting_after

int

Gönderilen starting_after bilgisi

object_name

string

transaction_reversal_list

has_more

bool

True ise Belirtilen kriterlerde gönderilen satırlardan daha olduğu anlamına gelir.

Data[]

=>id

string

İşleminin Paynet işlem numarası

=>xact_date

datetime

İşlem tarihi dd.mm.yyyy formatında

=>company_code

string

Ana firma kodu

=>entry_date

datetime

İade/iptal işlem tarihi dd.mm.yyyy formatında

=> agent_id

string

Paynet Bayi kodu

=>user_id

string

Paynet Kullanıcı kodu

=>company_name

string

Ana firma adı

=>agent_name

string

Bayi adı

=>xact_id

string

Paynet işlemin maskelenmiş numarası

=>reversed_xact_id

string

Paynet iptal/iade işlem numarası

=>reversed_id

string

Paynet iptal/iade işlemin şifrelenmemiş numarası

=>bank_id

char

Banka kodu

=>bank_name

string

Banka adı

=>card_no

string

Kart numarası

=>card_holder

string

Kart sahibinin adı

=>email

string

Mail adresi

=>phone

string

Telefon bilgisi

=>authorizationcode

string

Banka onay kodu

=>referencecode

string

Banka referans kodu

=>status

bool

İşlemin iptal/iade statüsü

=>deleted

bool

İşlemin iptal/iade red edildi mi?

=>delete_reason

bool

İşlemin iptal/iade red nedeni

=>instalment

int

Taksit sayısı

=>amount

decimal

Kredi kartından çekilen tutar

=>remain_amount

decimal

İade/iptal edildikten sonra kalan tutar

=>credit_amount

decimal

İade/iptal edilen tutar

=>requested_amount

decimal

İade/iptal istenilen tutar

Request
{
"datab":"2020-01-02",
"datbi":"2020-01-02"
}
Response
{
"companyCode": "1001",
"companyName": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
"total": 2,
"total_count": 3,
"total_amount": "200,00",
"limit": 10,
"ending_before": 0,
"starting_after": 0,
"object_name": "transaction_reversal_list",
"has_more": false,
"Data": [
{
"id": 2525***,
"xact_id": "xk_EAAAACYwClc4NXrUqlSkG2oidwQzMyURtEH8hcxQ8FBJSNOa",
"company_code": "1001",
"agent_id": "10",
"user_id": "****",
"bank_id": "AXSS30B",
"bank_name": "Axess 30 Gun Blokeli",
"instalment": 0,
"amount": "100,00",
"entry_date": "02.01.2020",
"xact_date": "02.01.2020",
"status": "İptal edildi",
"card_holder": "HAJS HSJSK",
"cardno": "435508******4358",
"email": "",
"phone": "",
"authorizationcode": "aut-26**",
"referencecode": "ref-26**",
"deleted": false,
"delete_reason": "",
"reversed_xact_id": "xk_EAAAAHLB********/jnbfGPyqHKTX2LRNA4gpiJjGOnS1KZ8",
"reversed_id": 2525***,
"company_name": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
"agent_name": "TESTBAYI",
"remain_amount": "0,00",
"credit_amount": "100,00",
"requested_amount": "0,00"
}
]
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

​https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/reversal_list

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr​/v1/transaction/reversal_list