İşlem İşaretleme

v1/transaction/mark_transferred

Paynet işlemlerini kendi sisteminize aktarırken list servisinden sadece aktarılmamış kayıtların gelmesini isterseniz bu servis ile o işlemi aktarıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

Ödeme servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. bnkz.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id

string

Evet

Paynet işlem numarası

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API'nin nesne adı

code

string

Sistem sonuç kodu . Bknz

message

string

Sistem mesajı

Request
{
xact_id: "xk_EAAAAAh7VYf9HG4+GR9ezqiMWAA8PY6P4eroE4BUUHRCLxGO"
}
Response
{
"object_name":"transaction_mark_transferred",
"message":"Başarılı İşlem",
"code":0
}