Paynet API
Search…
İşlem İşaretleme
v1/transaction/mark_transferred
Paynet işlemlerini kendi sisteminize aktarırken list servisinden sadece aktarılmamış kayıtların gelmesini isterseniz bu servis ile o işlemi aktarıldı olarak işaretleyebilirsiniz.
İşlem işaretleme servisini kullanabilmeniz için secret_key ile basic authentication yapmalısınız. Bakınız
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/mark_transferred
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id
string
Evet
Paynet işlem numarası
document_no
string
Hayır
Doküman numarası
amount
decimal
Hayır
İşlem tutarı
currency
string
Hayır
İşlem tutarının para birimi
exchange_rate
decimal
Hayır
Döviz kuru
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API'nin nesne adı
code
string
Sistem sonuç kodu . Bakınız
message
string
Sistem mesajı
1
{
2
xact_id: "xk_EAAAAAh7VYf9HG4+GR9ezqiMWAA8PY6P4eroE4BUUHRCLxGO"
3
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"transaction_mark_transferred",
3
"message":"Başarılı İşlem",
4
"code":0
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/mark_transferred
Test Sistemi
​https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/mark_transferred
Last modified 1yr ago
Copy link