Paynet API
Search…
HTTP Status Kodlar
Paynet API Servislerinde isteğin başarısını veya başarısızlığını göstermek için http yanıt kodlarını kullanır. Genel olarak 2XX aralığında kodları başarıyı gösterir. 4XX aralığındaki kodlar verilen bilgilerden kaynaklanan bir hatayı gösterir ve 5XX aralığındaki kodlar ise hatanın sunucu kaynaklı olduğunu işaret eder.Eğer servisler response olarak http 200 dönüyor ise dönen nesnenin içeriğinde “code” ve “message”, eğer http 200 harici bir http kodu dönüyor ise aşağıdaki formatta bir json cevabı döner.

Error Nesnesi

Parametre İsmi
Anlamı
type
Hatanın tipi. bknz.Hata Tipleri
message
Hata mesajı
code
Http Status Kodu bknz. HTTP Status Kodlar
result_code
Dönüş kodu bknz.Dönüş Kodları

Http Status Kodları

Hata Kodu
Anlamı
200
OK – İşlem Başarılı
400
Bad Request – İstek Hatası
401
Unauthorized – API anahtarınız yanlış
403
Forbidden – Auth için yasak istek
404
Not Found – Bulunamadı
405
Method Not Allowed – izin verilmeyen yöntem
Copy link
Contents