HTTP Status Kodlar

Paynet API Servislerinde isteğin başarısını veya başarısızlığını göstermek için http yanıt kodlarını kullanır. Genel olarak 2XX aralığında kodları başarıyı gösterir. 4XX aralığındaki kodlar verilen bilgilerden kaynaklanan bir hatayı gösterir ve 5XX aralığındaki kodlar ise hatanın sunucu kaynaklı olduğunu işaret eder.Eğer servisler response olarak http 200 dönüyor ise dönen nesnenin içeriğinde “code” ve “message”, eğer http 200 harici bir http kodu dönüyor ise aşağıdaki formatta bir json cevabı döner.

Error Nesnesi

Parametre İsmi

Anlamı

type

Hatanın tipi. bknz.Hata Tipleri

message

Hata mesajı

code

Http Status Kodu bknz. HTTP Status Kodlar

result_code

Dönüş kodu bknz.Dönüş Kodları

Http Status Kodları

Hata Kodu

Anlamı

200

OK – İşlem Başarılı

400

Bad Request – İstek Hatası

401

Unauthorized – API anahtarınız yanlış

403

Forbidden – Auth için yasak istek

404

Not Found – Bulunamadı

405

Method Not Allowed – izin verilmeyen yöntem

Last updated