Paynet API
Search…
Login
v1/agent/login
Login servisi doğrulama sonucunda bayi ve kullanıcı bilgilerini döner.
https://api.paynet.com.tr/v1/agent/login
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
user_name
string
Evet
Paynet kullanıcı adınız
password
string
Evet
Paynet şifreniz
agent_id
string
Evet
Paynet bayi kodunuz
pushtoken_id
string
Evet
Device ID
company_code
string
Hayır
Ana firma kodu opsiyonel olarak gönderilebilir
os_type
string
Hayır
Cihazın işletim sistemi
device_type
string
Hayır
Cihazın modeli
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
session_key
string
Paynet API servislerinde kullanabileceğiniz key değeri
expired_date
string
sessionKey değerinin son kullanma tarihi
logo_url
string
Paynet sisteminde kayıtlı logo url
agent_id
string
Bayi kodu
user_name
string
Kullanıcı adı
user_id
string
Kullanıcı kodu
user_email
string
Kullanıcı mail adresi
user_phone
string
Kullanıcı telefon numarası
company_code
string
Ana firma kodu
company_desc
string
Ana firma adı
agent_name
string
Bayi adı
adress1
string
Bayi adres1
adress2
string
Bayi adres2
county_code
string
Bayi il kodu
county_name
string
Bayi il adı
city_code
string
Bayi ilçe kodu
city_name
string
Bayi ilçe adı
zip_code
string
Bayi posta kodu
email
string
Bayi mail adresi
phone
string
Bayi telefon
tax_office
string
Paynet sistemlerinde kayıtlı vergi dairesi
tax_id
string
Paynet sistemlerinde kayıtlı vergi numarası
sector_id
string
Sektör kodu
referans_no
string
Referans numarası
segment_id
string
Paynet sistemlerinde kayıtlı segment kodu
segment_text
string
Paynet sistemlerinde kayıtlı segment adı
is_agent_blocked
bool
Bayi blokaj durumu
is_agent_deleted
bool
Bayi çıkarılma durumu
is_activ
bool
Bayi aktiflik durumu
is_select_customer
bool
Ana firma ya da ara toptan bayilerini belirtir
is_company
bool
Login olan bayi ana firma mı?
is_multi_login
bool
Çoklu login mi?
TransactionAuthorization
bool
Ödeme İşlemi yapabilir
ReportAuthorization
bool
İşlem listesini görme
MasterUserAuthorization
bool
MASTER kullanıcı
AllUserReportAuthorization
bool
Diğer kullanicilarin islemlerini Görme
ReverseTransactionAuthorization
string
İptal / İade Yapabilir
RecurringPayment
bool
Tekrarlı ödeme
BulkRecurringPayment
bool
Tekrarlı ödeme hacmi
PaynetLink
bool
Ödeme emri
BulkPaynetLink
bool
Ödeme emri hacmi
AgentReportAuthorization
bool
Bayi işlem listesini görme
object_name
code
string
Dönüş sonucunun kodu
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
company_list
string
Ana firma listesi
1
{
2
"agent_id":"Bayi Kodunuz",
3
"user_name":"Kullanıcı Adınız",
4
"password":"Şifreniz"
5
}
Copied!
1
{
2
"userAuthorizationContainer": {
3
"TransactionAuthorization": false,
4
"ReportAuthorization": true,
5
"MasterUserAuthorization": false,
6
"AllUserReportAuthorization": true,
7
"ReverseTransactionAuthorization": true,
8
"RecurringPayment": false,
9
"BulkRecurringPayment": true,
10
"PaynetLink": true,
11
"BulkPaynetLink": true,
12
"AgentReportAuthorization": false
13
},
14
"session_key": "mbl_pcs_Dh0wLE6/10hu0*we7WbtQZd/7JGqycrH",
15
"expired_date": "2020-05-03",
16
"logo_url": "https://pts-statics.paynet.com.tr/img/agentlogo/1001/logo1940235788.png",
17
"agent_id": "1001",
18
"user_name": "A*** D***",
19
"user_id": "paynet",
20
"user_email": "[email protected]",
21
"user_phone": "545*****95",
22
"company_code": "1001",
23
"company_desc": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
24
"agent_name": "PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.",
25
"adress1": " ",
26
"adress2": " ",
27
"county_code": "34",
28
"county_name": "İSTANBUL",
29
"city_code": "",
30
"city_name": "İSTANBUL",
31
"zip_code": " ",
32
"email": null,
33
"phone": "0212 4447729",
34
"tax_id": " ",
35
"tax_office": " ",
36
"sector_id": "0000",
37
"referans_no": "",
38
"segment_id": "",
39
"segment_text": "Paynet PF Grubu",
40
"is_agent_blocked": false,
41
"is_agent_deleted": false,
42
"is_activ": false,
43
"is_company": true,
44
"is_select_customer": true,
45
"is_multi_login": false,
46
"agentUserPreferences": {
47
"ApprovedCardAuth": "false",
48
"LogoUrl": "https://pts-statics.paynet.com.tr/img/agentlogo/1001/logo.png"
49
},
50
"menu_options": [
51
{
52
"company_code": "1001",
53
"agent_id": "1001",
54
"user_name": "",
55
"sort_number": "1",
56
"name": "pay",
57
"text": "Ödeme Al",
58
"menu_type": 1,
59
"id": 1
60
},
61
{
62
"company_code": "1001",
63
"agent_id": "1001",
64
"user_name": "",
65
"sort_number": "2",
66
"name": "report",
67
"text": "Işlemler",
68
"menu_type": 1,
69
"id": 2
70
},
71
{
72
"company_code": "1001",
73
"agent_id": "1001",
74
"user_name": "",
75
"sort_number": "3",
76
"name": "limit_notation",
77
"text": "Limit Gösterimi",
78
"menu_type": 1,
79
"id": 3
80
},
81
{
82
"company_code": "1001",
83
"agent_id": "1001",
84
"user_name": "",
85
"sort_number": "4",
86
"name": "paynet_link",
87
"text": "Ödeme Emri Gönder",
88
"menu_type": 1,
89
"id": 4
90
}
91
],
92
"company_list": null,
93
"object_name": "login",
94
"code": 0,
95
"message": "Başarılı İşlem"
96
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/agent/login
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr​​/v1/agent/login
Last modified 1yr ago
Copy link