Escrow Durum Güncelleme

v1/transaction/escrow_status_update

Escrowlu işlemlerde işlemin onaylanacağı ya da reddedileceği servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id*

string

Evet

Paynet işlem ID’si

xact*

int

Evet

Şifrelenmemiş Paynet işlem ID'si

note

string

Hayır

İşlemi onayladığınıza ya da reddettiğinize dair alacağınız nottur. En fazla 256 karakter olmalıdır.

status

int

Evet

İşlemi onaylıyorsanız "2", reddedecekseniz "3" yazmalısınız.

*xact_id ve xact parametrelerinden en az biri zorunludur.

Last updated