Paynet API
Search…
Escrow Durum Güncelleme
v1/transaction/escrow_status_update
Escrowlu işlemlerde işlemin onaylanacağı ya da reddedileceği servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
xact_id*
string
Evet
Paynet işlem ID’si
xact*
int
Evet
Şifrelenmemiş Paynet işlem ID'si
note
string
Hayır
İşlemi onayladığınıza ya da reddettiğinize dair alacağınız nottur. En fazla 256 karakter olmalıdır.
status
int
Evet
İşlemi onaylıyorsanız "2", reddedecekseniz "3" yazmalısınız.
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüşü yapılan API'nin nesne adı
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bakınız
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"xact_id":"xk_EAAAAMzj8EmdfJKZCh79xPHIlfL62pfo6Q08T3frlnV/97HY",
3
"xact":"2531058",
4
"note":"Onaylıyorum",
5
"status":2
6
}
Copied!
1
{
2
"object_name": null,
3
"code": 0,
4
"message": "Başarılı İşlem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update
*xact_id ve xact parametrelerinden en az biri zorunludur.
Last modified 1yr ago
Copy link