Escrow Durum Güncelleme

v1/transaction/escrow_status_update

Escrowlu işlemlerde işlemin onaylanacağı ya da reddedileceği servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

xact_id*

string

Evet

Paynet işlem ID’si

xact*

int

Evet

Şifrelenmemiş Paynet işlem ID'si

note

string

Hayır

İşlemi onayladığınıza ya da reddettiğinize dair alacağınız nottur. En fazla 256 karakter olmalıdır.

status

int

Evet

İşlemi onaylıyorsanız "2", reddedecekseniz "3" yazmalısınız.

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüşü yapılan API'nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bakınız

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"xact_id":"xk_EAAAAMzj8EmdfJKZCh79xPHIlfL62pfo6Q08T3frlnV/97HY",
"xact":"2531058",
"note":"Onaylıyorum",
"status":2
}
Response
{
"object_name": null,
"code": 0,
"message": "Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/escrow_status_update

*xact_id ve xact parametrelerinden en az biri zorunludur.