Paynet API
Search…
Neye İhtiyacım var?
Paynet ödeme metotlarını kullanmak ve servislerine erişmek için "Paynet API Key"lerine sahip olmanız gerekmektedir. Paynet müşterimizseniz odeme.paynet.com.tr adresinden "Paynet API key"lerinizi talep edebilirsiniz. Henüz Paynet müşterisi değilseniz [email protected] mail adresinden Paynet API key talebinde bulunabilirsiniz.
Paynet servislerine erişim sağlayabilmeniz için sabit IP adresine ihtiyacınız vardır.

Publishable key

Hazır Form ve Özelleştirilebilir Form ödeme metotlarını kullanmak için bu key'e ihtiyacınız vardır. Paynet JavaScript kütüphanelerini sayfanıza gömerken bu key kullanılır.
1
<script
2
class="paynet-button"
3
type="text/javascript"
4
src="../public/js/paynet.min.js"
5
data-key="[Publishable key]"
6
....
7
</script>
Copied!

Secret Key

Paynet API Rest Servislerine authenticate olmak için kullanılır. Authentication tipi olarak http basic authentication yapısı kullanılıyor. Http Request'in Authentication header'ında Secret key gönderilir. Gönderilen tüm requestler'de authentication header olmalıdır.
1
Authorization: Basic sck_pcs_jECRyoZq0khnsV9elaF/SIBVvxQI+bIW
Copied!
Aşağıdaki örnekte basic authentication'ın nasıl yapılacağını görebilirsiniz
1
<?php
2
3
$secret_key = "sck_pcs_rMnxDSW/43243434/YAzXXXXXXXXXXXX";
4
$PostURL = "https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/charge";
5
6
$session_id = $_REQUEST["session_id"];
7
$token_id = $_REQUEST["token_id"];
8
9
10
$params = array(
11
'session_id' => $session_id,
12
'token_id' => $token_id,
13
'transaction_type' => 1,
14
);
15
16
$options = array(
17
'http' => array(
18
'header' =>"Accept: application/json; charset=UTF-8\r\n".
19
"Content-type: application/json; charset=UTF-8\r\n".
20
"Authorization: Basic ".$secret_key,
21
'method' => 'POST',
22
'content' => json_encode($params),
23
'ignore_errors' => true
24
),
25
);
26
27
$context = stream_context_create($options);
28
$result = json_decode(@file_get_contents($PostURL, false, $context));
29
30
if($result->is_succeed == true)
31
{
32
echo "Başarılı";
33
}
34
else
35
{
36
echo "Başarısız";
37
}
38
39
?>
Copied!
Copy link