Neye İhtiyacım var?

Paynet ödeme metotlarını kullanmak ve servislerine erişmek için "Paynet API Key"lerine sahip olmanız gerekmektedir. Paynet müşterimizseniz odeme.paynet.com.tr adresinden "Paynet API key"lerinizi talep edebilirsiniz. Henüz Paynet müşterisi değilseniz destek@paynet.com.tr mail adresinden Paynet API key talebinde bulunabilirsiniz.

Paynet servislerine erişim sağlayabilmeniz için sabit IP adresine ihtiyacınız vardır.

Publishable key

Hazır Form ve Özelleştirilebilir Form ödeme metotlarını kullanmak için bu key'e ihtiyacınız vardır. Paynet JavaScript kütüphanelerini sayfanıza gömerken bu key kullanılır.

<script 
   class="paynet-button" 
   type="text/javascript" 
   src="../public/js/paynet.min.js" 
   data-key="[Publishable key]" 
....
</script>

Secret Key

Paynet API Rest Servislerine authenticate olmak için kullanılır. Authentication tipi olarak http basic authentication yapısı kullanılıyor. Http Request'in Authentication header'ında Secret key gönderilir. Gönderilen tüm requestler'de authentication header olmalıdır.

Authorization: Basic sck_pcs_jECRyoZq0khnsV9elaF/SIBVvxQI+bIW

Aşağıdaki örnekte basic authentication'ın nasıl yapılacağını görebilirsiniz

<?php  
			
$secret_key = "sck_pcs_rMnxDSW/43243434/YAzXXXXXXXXXXXX";
$PostURL = "https://pts-api.paynet.com.tr/v1/transaction/charge";
			
$session_id = $_REQUEST["session_id"];
$token_id 	= $_REQUEST["token_id"];
			
	
$params = array(
			'session_id' => $session_id,
			'token_id' => $token_id,
			'transaction_type' => 1,				
);
			
$options = array(
			'http' => array(
					'header'  =>"Accept: application/json; charset=UTF-8\r\n".
					"Content-type: application/json; charset=UTF-8\r\n".
					"Authorization: Basic ".$secret_key,
					'method'  => 'POST',
					'content' => json_encode($params),
					'ignore_errors' => true
					),
			);
			
$context  = stream_context_create($options);
$result = json_decode(@file_get_contents($PostURL, false, $context));
			
if($result->is_succeed == true)
{
  echo "Başarılı";
}
else
{
  echo "Başarısız";
}
			
?>

Last updated