Oran Tipi Silme

v1/ratio/delete_type

Tanımladığınız oran tiplerini silmenizi sağlayan servistir.

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Evet

Silmek istediğiniz oran tipine ait kod

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı

code

string

Dönüş sonucunun kodu .Bknz

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

{
"ratio_code":"S3E746PV"
}
{
"object_name":"ratio_delete_type",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}