Oran Tipi Silme

v1/ratio/delete_type

Tanımladığınız oran tiplerini silmenizi sağlayan servistir.

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/delete_type

İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
İstek Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Zorunlu

Açıklama

ratio_code

string

Evet

Silmek istediğiniz oran tipine ait kod

Dönüş Parametreleri

Parametre İsmi

Tip

Açıklama

object_name

string

Dönüş yapılan API’nin nesne adı "ratio_delete_type"

code

string

Dönüş sonucunun kodu. Bakınız

message

string

Dönüş sonuç kodunun açıklaması

Request
{
"ratio_code":"4E***YJI"
}
Response
{
"object_name":"ratio_delete_type",
"code":0,
"message":"Başarılı İşlem"
}
Service Url

Sistem

URL

Canlı Sistem

https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/delete_type

Test Sistemi

https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/delete_type