Paynet API
Search…
Oran Tipi Silme
v1/ratio/delete_type
Tanımladığınız oran tiplerini silmenizi sağlayan servistir.
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/delete_type
İstek Parametreleri
Dönüş Parametreleri
Request
Response
Service Url
Parametre İsmi
Tip
Zorunlu
Açıklama
ratio_code
string
Evet
Silmek istediğiniz oran tipine ait kod
Parametre İsmi
Tip
Açıklama
object_name
string
Dönüş yapılan API’nin nesne adı "ratio_delete_type"
code
string
Dönüş sonucunun kodu. Bakınız
message
string
Dönüş sonuç kodunun açıklaması
1
{
2
"ratio_code":"4E***YJI"
3
}
Copied!
1
{
2
"object_name":"ratio_delete_type",
3
"code":0,
4
"message":"Başarılı İşlem"
5
}
Copied!
Sistem
URL
Canlı Sistem
https://api.paynet.com.tr/v1/ratio/delete_type
Test Sistemi
https://pts-api.paynet.com.tr/v1/ratio/delete_type
Last modified 1yr ago
Copy link